Salg av dødsbo - unngå rabatt

11. august 2021 av Krogsveen
En rekke utfordringer utover de følelsesmessige melder seg for den som skal selge et dødsbo. En av dem er å minimere rabatten mange kjøperne venter seg på slike boliger.
For å begrense den følelsesmessige belastningen foretar mange av dem som gjennomfører slike salg valg som krever minst mulig involvering fra de øvrige etterlattes side. Men det kan føre til at verdier går tapt. Her er våre tre viktigste råd til deg som skal selge en slik bolig.

1. Gi fullmakt og tydelig mandat

Et dødsbo har ofte flere eiere. Flere arvinger som sammen skal selge boligen, innebærer flere beslutningstakere som skal ha sitt ord med i laget. Det gjør at prosessen kan bli uoversiktlig for selgere, megler og til slutt potensielle kjøpere. Det kan komme i veien for et optimalt salg.
Vårt råd til deg som havner i en slik situasjon er å peke ut én representant for selgerne. Denne representanten kan styre prosessen i riktig retning med et tydelig mandat og avtaler om hvilke beslutninger vedkommende kan ta på vegne av alle. Er det noen av dere som har interesse for boligmarkedet, ekstra tid og kapasitet eller nettopp har vært gjennom en salgsprosess, kan det legge føringer for hvem dere velger.
Om salgsprosessen oppleves som for emosjonelt krevende for dere som arver, er det klokt å undersøke om dere kan enes om hjelp fra en utenforstående som dere alle har tillit til.

2. La eiendomsmegler stå for markedsføring og salg

Ofte ser vi at dødsbo legges på markedet av advokatene som står for selve arveoppgjøret eller av andre som ikke kjenner lokalmarkedet godt nok. Det kan samtidig innebære at boligen ikke markedsføres av de som har spisskompetanse på boligsalg i området. Nødvendigvis vil det påvirke sluttresultatet. Umiddelbart vil det oppleves som enkelt å sette ut alt av arveoppgjør og praktiske gjøremål til én og samme person. Samtidig vet vi hvor viktig meglerkompetansen er ved salg av bolig.
Husk at selv om salget og salgsprosessen oppleves som veldig spesiell for de som selger, så vil interessentene ha en normal tilnærming til objektet når det kommer på markedet. I tøff konkurranse mot andre eiendommer, er kunnskap om potensielle målgrupper, markedsføring og det spesifikke nærmiljøet avgjørende. Derfor bør en lokalkjent eiendomsmegler bistå dere som selger.

3. Forbered boligen for salg

Eiendomsmegler kan enkelt sette deg i kontakt, eller avtale direkte, med personer som har spisskompetanse på styling av bolig før salg. For at boligen skal fremstå mest mulig attraktiv for potensielle kjøpere, anbefaler vi normalt en rekke grep i forkant av salgsprosessen. Det dreier seg både om lettere oppussing, møblering og styling. Hensikten er å vise frem potensialet i boligen for interessentene. Selv om det dreier seg om relativt enkle grep, er det allikevel tidkrevende arbeid. Særlig i forbindelse med salg av dødsbo, kan det være en utfordring å finne tid og overskudd til å ta fatt på dette arbeidet.
Våre meglere kan sørge for at denne jobben blir gjennomført av personer med den rette fagekspertisen. Det innebærer en ekstra kostnad, men er en investering som nesten garantert vil lønne seg.

Mange følelser

Som eiendomsmeglere er vi opptatt av et så godt sluttresultat som mulig og at salgsprosessen oppleves som positiv for alle parter. Ved salg av dødsbo er dette en krevende øvelse. Nettopp derfor er vi tydelige på at trygge fagpersoner er best skikket til å ta jobben.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0