Sjekk dette regnestykket før du investerer i bolig nr. 2

20. september 2016 av Krogsveen
Boligprisveksten gjør at stadig flere vurderer å investere i en ekstra bolig. Regnestykket viser derimot at man er helt avhengig av boligprisoppgang for at investeringen skal være fornuftig.
Boligprisene stiger over hele landet, men utleieprisene har på langt nær fulgt etter. Det betyr at utleieinntektene relativt sett blir lavere, og at boliginvesteringen er avhengig av en oppgang i boligprisen for at den skal være fornuftig. Sjekk regnestykket på en to-roms leilighet kjøpt i Oslo innenfor Ring 3 finansiert med og uten lån.

Kjøp av to-roms leilighet i Oslo uten lån:

Pris: 3,5 millioner kroner
Leieinntekt pr. måned: 13 000 kroner
– Utgifter per måned: 4 000 kroner
Husleie: 2 000 kroner
Diverse kostnader ved utleie, som strøm, forsikring osv.:1 000 kroner
Diverse vedlikehold (gjennomsnitt): 1 000 kroner
= netto leieinntekter: 9 000 kroner
Skatt: 25 % x 9 000 = 2 250 kroner
Sum inntekter pr. måned etter skatt:
6 750 x 12 måneder = 81 000 / 3 500 000
= 2,3 % avkastning
Kommentar: 2,3 prosent er lavere enn Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent. Det betyr at investeringen risikerer å bli spist opp av inflasjon. Skal regnestykket være fornuftig bør du altså tro på videre oppgang i boligprisen. Vi har ikke tatt med kostnader ved kjøp og salg av boligen.

Kjøp av to-roms leilighet i Oslo med 70 prosent belåning

Pris: 3,5 millioner kroner
Leieinntekt pr. måned: 13 000 kroner
Netto leieinntekter etter skatt: 6 750 kroner
– Finansielle kostnader: 3 675 kroner
Renteutgifter til lån på 2 450 000 kroner (Danske Bank 2,45 prosent): 4 900 kroner
+ Rentefradrag 25 % x 4900 = 1 225 kroner
= Netto leieinntekter etter finanskostnader og skatt: 3 075 kroner per måned.
Sum inntekter pr. måned etter skatt og finansielle kostnader:
3 075 x 12 måneder = 36 900 / 1 050 000
= 3,5 % avkastning på egenkapitalen
Som investor har du altså bedre avkastning når leiligheten er belånt. Det er likevel 1,5 prosent realavkastning så også på dette regnestykket bør investoren ha en forventning om boligprisøkning. Regnestykket har ikke tatt høyde for at risikoen er høyere når investeringen er lånefinansiert, og at investoren risikerer å tape egenkapitalen ved et prisfall i boligmarkedet.
Selv om en investering i bolig er avhengig av prisoppgang har fortsatt nordmenn klokkertro på boligmarkedet. I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Danske Bank i 2016 svarer 50 prosent av nordmenn at de tror bolig er det beste investeringsobjektet de neste fem årene. 26 prosent tror aksjefond er det beste, mens 20 prosent mener bankinnskudd på sparekonto er det lureste.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0