logo
poster

Sjekk korrekt angivelse av rommets lovlige bruksområde

3. mars 2017

Kjeller eller kjellerstue. Disponibelt rom eller soverom. Sovealkove eller bod. Toroms- eller ettroms-leilighet. Hvilke opplysninger som gis om et rom er viktig. Det vil være styrende for hvilke forventninger du som kjøper har til rommets bruk – og hvor mye du er villig til å betale for boligen. Som kjøper har du krav på korrekte opplysninger om hva rommet faktisk kan brukes til.

Del

Hvorfor er det viktig med korrekt angivelse av rommets bruksområde?

Det problematiske skillet går oftest mellom hva som er rom for varig opphold (soverom, stue, kjøkken, bad mv.) og hva som ikke er det (bod, garasje, teknisk rom, uinnredede lofts- og kjellerrom). Typiske eksempler er hvor kjeller- eller loftsrom er markedsført som enten kjeller- eller loftstuer, uten at dette er godkjent.

Det foreligger ulike krav til rom for varig opphold og andre rom. Disse framgår av byggteknisk forskrift (TEK), og innebærer blant annet krav til rømningsvei, romhøyde, bærende konstruksjoner mv. for rom for varig opphold. Disse reglene endres derimot hyppig, og det er vanskelig å til enhver tid vite hvilke krav som gjaldt før, og hvilke som gjelder nå. I tillegg må det søkes kommunen om bruksendring. Her er det viktig å merke seg at ved bruksendring til rom for varig opphold (eksempelvis fra kjeller til kjellerstue), så må de til enhver tid gjeldende tekniske krav oppfylles.

Det er dog helt uproblematisk å selge en bolig som har rom som ikke oppfyller nød­vendige krav. Det som er viktig er derimot at slike forhold avdekkes og opplyses om.

Hva betyr egentlig bruttoareal, bruksareal og P-rom?

Det er lett å bli forvirret av de forskjellige begrepene som beskriver areal i en bolig – og dette er jo også en angivelse av hva som regnes som godkjente oppholdsrom.

Bruttoareal – BTA

Bruttoareal beskriver arealet av hele boligen, inkludert boder, kjellerrom og så videre, målt fra ytterveggenes yttersider og ved leiligheter til senter av vegg mot nabo/ fellesareal

Bruksareal – BRA

Her måles arealet fra innsiden av ytterveggene, og alt areal som opptas av innvendige delvegger regnes med. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter regnes ikke med.

P-rom – primærrom

P-rom er det viktigste sammenligningsgrunnlaget for kvadratmeterprisen. P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.

S-rom – sekundærrom

Bruksarealet av boligens sekundærdel, som betyr rom som matkjeller, kott, uinnredet loft, bod, og så videre. Rom som kun brukes til oppbevaring regnes som S-rom, med det oppstår ofte glidende overganger og ulike vurderinger.

Les også:

Fra 2-roms til 3-roms – slik kan du endre planløsningen i leiligheten

Kilder:

Protector v/ Sigurd Bøe Sletten, Advokatfullmektig

takstsenteret.no

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies