Skatt på arvet bolig

18. desember 2020 av Krogsveen
I arveoppgjør er det ofte eiendom som utgjør hoveddelen av verdiene som skal fordeles. Du kan spare penger om du kjenner skattereglene knyttet til arvet bolig før fordelingen av arven skal gjennomføres.

Hva betyr det at arveavgiften er avskaffet?

1. januar 2014 ble arveavgiften avskaffet, men det er ikke dermed sagt at arven ikke kan utløse omfattende skattekrav mot mottakerne. Utgangspunktet er at mottaker også arver arvelaters skatteposisjon.
Det betyr i korte trekke at om giveren hadde måttet betale skatt ved et salg av boligen, så vil arvemottakeren måtte betale tilsvarende skatt ved videresalg. Gevinst ved salg av eiendom som er skattepliktig beskattes med 22 prosent.

Hvordan kan man beholde mest mulig av fortjenesten ved salg av arvet bolig?

Fortjeneste ved boligsalg beskattes som hovedregel når den aktuelle boligen ikke er bebodd av eier minimum ett av de to siste årene. Arver du dine foreldres hus, som de har bebodd de siste årene, vil du heller ikke arve en umiddelbar risiko for beskatning. Men arver du dine foreldres utleieleilighet vil situasjonen være en annen. Deres skatteposisjon ved et salg av et slikt investeringsobjekt ville betydd en beskatning på 22 prosent av gevinsten. Da gjelder det samme for deg som arver leiligheten dersom du selger den.
Gevinsten er beløpet boligen selges for, med prisen den ble kjøpt for trukket fra. I tillegg kan man trekke fra dokumenterte utgifter, for eksempel knyttet til dokumentavgift og verdiøkende oppussing, fra gevinsten. Denne gevinsten beskattes altså med 22 prosent, noe som i mange tilfeller vil utgjøre store summer. Særlig når det dreier seg om boliger som ble kjøpt mange år tilbake, i et helt annet marked.

Hva med flere arvinger involvert?

Hvis det er snakk om flere arvinger, som i fellesskap beslutter å selge en skattepliktig bolig i markedet, så innebærer det at gevinsten som fordeles reduseres betydelig av beskatningen. Men om den aktuelle boligen gis en av arvingene under skiftet av arven, mens de øvrige får tilsvarende verdier, utløses ikke skatteplikten. I et slikt tilfelle vil skatteposisjonen til giver følge den arvingen som overtar boligen. Om vedkommende overtar denne boligen for å bo der selv over en lengre periode, og på den måten oppfylle kravene til skattefri gevinst på salget, er det en måte å unngå slik beskatning.
Av hensyn til fremtidige arvinger er det greit at alle huseiere er klar over at enkelte dokumenterte utgifter kan trekkes fra gevinst-beskatningen. Om alle eiere tar vare på slik dokumentasjon, så vil den som eventuelt blir skattepliktig ved salg av boligen kunne trekke fra et mer presist beløp fra gevinsten som en dag skal beskattes.
Vil du vite mer? Ta kontakt med din lokale megler, eller les mer på krogsveen.no.
Foto: istock
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0