Slik fungerer budrunden

8. april 2015 av Krogsveen
I 2014 kom det regler om at budrunden skal dokumenteres. Det betyr at alle bud og budforhøyelser må skje skriftlig – og som skriftlig regnes også elektroniske meldinger.
Det samme gjelder eventuelle motbud og meglers informasjon i budrunden, så vel som selgers aksept på budet. Dette er vilkår som må følges for at megler i det hele tatt skal kunne formidle et bud.
Reglene om dokumentasjon av budrunden skal gi mer transparens for både kjøper, selger og megler og på den måten skape tillit og trygghet for det som er kommunisert. Heldigvis betyr ikke ’skriftlig’ at budet må skrives i løkkeskrift, forsegles på en papyrusrull og sendes med løpegutt! Det finnes heldigvis løsninger fra megler som både oppfyller budreglene og gjør budrunden enkel og oversiktlig.
Krogsveen tilbyr en enkel budgivning fra både PC og mobil, og som selvfølgelig innfrir reglene.

En app for all budgivning

Fra mobil kan du legge inn bud med Krogsveens budapp, som kan lastes ned på alle smarttelefoner. Budappen er enkel og kan benyttes til all budgivning – også på boliger som selges gjennom andre meglerkjeder enn Krogsveen!

Bud kan også leveres via MMS, e-post eller e-bud

Du kan også by via boligprospektet ved hjelp av Bank ID hos flere meglere (e-bud). Selvsagt også på Krogsveen.no. En tredje løsning er å sende bilde av ID og egen signatur sammen med utfylt budskjema til megler via MMS eller e-post. Til sist er det jo også verdt å nevne at det selvsagt er mulig å by ved å stikke innom meglerkontoret og levere utfylt budskjema rent fysisk! Husk i så fall å ta med ID - uten det er ikke budet gyldig og kan ikke formidles til selger.

Budforhøyelser kan foregå via SMS

Etter første bud er gitt, kan budforhøyelser deretter foregå på SMS eller e-post til megler. Her er det jo greit å sjekke at budet ditt faktisk kommer frem til megler. Megler vil fortløpende bekrefte at bud er mottatt, men lite er mer fortvilende enn å oppdage at budet ditt ligger i utboksen på e-posten eller i en SMS som aldri ble sendt.

Budfrist

For at megler skal kunne videreformidle budet til selger, må budet ha en tilstrekkelig akseptfrist. Selger skal være tilgjengelig, ha nok tid til å vurdere prisen, overtagelsestidspunkt eller andre betingelser. Kanskje selger har behov for å konferere med noen for å bli trygg i sin beslutning ? Og med kravene om skriftlighet er vi prisgitt at teknologien fungerer. Det gjør den dessverre ikke alltid. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Hvis selger er en privatperson, er det i tillegg krav om at budfristen må settes til tidligst kl. 12 dagen etter siste annonserte visning. Dette betyr ikke at du må vente med å legge inn bud til kl. 12, du kan gjerne starte tidligere, hvis bare fristen settes til tidligst kl. 12 etter siste annonserte visning.
Vi ønsker deg med dette lykke til med budgivingen og med håp om at din boligdrøm blir boligvirkelighet!
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0