Slik gjør Krogsveen flyttingen enklere

16. november 2022 av Krogsveen
De fleste syns flytting er forbundet med stress og mas. Derfor har Krogsveen satset på flyttehjelp slik vasking, pakking, flytting og lagring.
Krogsveen ønsker at flytteprosessen skal oppleves så enkelt som mulig. Derfor kan du kjøpe alt fra pakking og vasking til flyttehjelp av megleren din.
- Våre kundeundersøkelser viser at de som flytter er i en sårbar situasjon, og at de ofte opplever flyttingen som stress. Enkelte flytter fra ungenes barndomshjem til et enklere liv i leilighet, andre flytter fra leilighet til hus fordi de får barn. Uansett årsak, svarer de fleste at selve flyttingen forbindes med uro, sier prosjektdirektør Andreas Villand hos Krogsveen.

Enklere med flyttehjelp

Fra å være et meglerhus som utelukkende hjelper kundene med å kjøpe og selge bolig, har Krogsveen nå blitt et meglerhus som også gir kundene flyttehjelp.
Siden januar 2018 har alle de 53 Krogsveen-kontorene i landet tilbud tjenester som pakking, flytting, vasking til visning, utvask og lagerhjelp.
Etterspørselen har vært stor, og nå utvides tjenestetilbudet til også å gjelde håndverkertjenester og styling.
- Det er ingen tvil om at behovet til flyttehjelp er stort. Mange ønsker å bruke tiden på andre ting, enn det rent praktiske, når de flytter, sier Villand.

Strenge krav

Krogsveen stiller strenge krav til underleverandørene. Alle de inngår avtaler med, må forholde seg til strenge krav og standarder. Langt strengere enn bransjen vanligvis er vant til.
Blant annet må vaskebyråene sette på klistremerker på sluk, toalett-lokk og ventiler når de er ferdige, nettopp for å vise at de har gjort jobben.
Og flyttebyråene må ha langt bedre forsikringer, enn det som er vanlig i bransjen. Blant annet må de dekke tap opptil én million kroner hvis møbler eller annet skades.

Konkurransedyktige priser

Kundene trenger heller ikke å frykte at det er mer kostbart å bestille tjenestene gjennom Krogsveen, enn direkte med for eksempel vaske - eller flyttebyrået.
- Prisene er de samme. Vi tjener ikke penger på tjenestene. Det er det våre underleverandører som gjør. Vi ønsker likevel å tilby tjenestene gjennom oss, fordi våre kunder ønsker enklere flytteprosess, sier Villand.

Slik bestiller du tjenestene

Hvis du ønsker å bestille vask, flytting og andre tjenester gjennom Krogsveen, gir du beskjed til den megleren du bruker.
Megleren bestiller den tjenesten du ønsker, og det eneste du trenger å gjøre er å være til stede for å låse de gode hjelperne inn i boligen du selger eller kjøper.

Dette er tjenester du kan kjøpe gjennom Krogsveen
  • Flyttehjelp
  • Pakkehjelp
  • Vask i forbindelse med visning
  • Vask i forbindelse med utflytting
  • Håndverkertjenester
  • Styling til visning
  • Styling av ny bolig
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0