Høy temperatur i boligmarkedet i august

3. september 2021 av Krogsveen
I august har Kari og Ola igjen gått mann av huse for å kjøpe bolig. Resultatet er stigende boligpriser og rekordhøy omsetningsaktivitet. Riktignok er antall omsatte boliger noe lavere enn i unntaksåret 2020, men de mange økonomene og ekspertene for øvrig som nå har spådd svakere tider i boligmarkedet har foreløpig tatt feil, fastslår administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen. Prisstigningen fra juli til august ble på 1,9 prosent for landet som sådan og viste 0,7 prosent i Oslo. Det betyr at vi har hatt en måned med en ganske kraftig sesongjustert prisstigning. Selv Oslo som det siste halvåret har viste en svakere tendens, viser nå positiv underliggende utvikling.
Boligmarkedet virker sterkt med stor interesse fra mange kjøpere og ganske heftige budrunder på en del objekter.
– Krogsveen registrerer antall unike budgivere pr solgt objekt, og i august har denne indikatoren vært høyere både for hele landets vedkommende og i Oslo enn i de senere årene, fortsetter Stian Kløfta.
August-tallene overgås bare av tilsvarende tall for Oslo i 2015 og 2016 da boligmarkedet var ekstremt sterkt med en prisoppgang på 26,0 prosent i Oslo fra desember 2015 til desember 2016.

Aktiviteten i boligmarkedet

Boligmarkedet virker sterkt med stor interesse fra mange kjøpere og ganske heftige budrunder på en del objekter.
– Krogsveen registrerer antall unike budgivere pr solgt objekt, og i august har denne indikatoren vært høyere både for hele landets vedkommende og i Oslo enn i de senere årene, fortsetter Stian Kløfta. August-tallene overgås bare av tilsvarende tall for Oslo i 2015 og 2016 da boligmarkedet var ekstremt sterkt med en prisoppgang på 26,0 prosent i Oslo fra desember 2015 til desember 2016.
Krogsveen registrerer antall unike budgivere pr solgt objekt, og i august har denne indikatoren vært høyere både for hele landets vedkommende og i Oslo enn i de senere årene.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Prisutvikling

Prisstigningen fra juli til august for hele landet ble på 1,9 prosent. Normalt er august en sterk måned da mange av de aktuelle boligkjøperne har kommet tilbake fra ferie. Årets august ble i så måte ikke noe unntak, og vi fikk sågar en litt sterkere underliggende tendens enn normalt, fortsetter Kløfta.
Antall unike budgivere pr solgt objekt som Krogsveen fører statistikk over, har vært på rekordnivå i august for landet som sådan – og det er en sterk indikator på høy temperatur og stigende priser. For Oslo ble prisstigningen i august på 0,7 prosent.
Etter fallet i mars og deretter en litt svak tendens, opplever vi stor aktivitet og det ser ut til at markedet nå er i god balanse, og vi kan få et ganske sterkt marked i Oslo fremover.

Markedet i positivt terreng

Vi opplever at de sterkere sesongjusterte prisene speiler den reelle situasjonen. Selv om prisutviklingen, særlig i Oslo, de siste månedene har fremstått som svak, så erfarer vi at den underliggende utviklingen har blitt sterkere og ser positivt på utviklingen videre.
Det er fortsatt rentenivået som fyrer markedet, men om rentene på boliglån stiger 1-1,5 prosent over et par år tror vi ikke det skremmer vekk kjøperne. Tiltroen til egen økonomi og positive fremtidsutsikter er grunnfestet nå som landet sakte, men sikkert beveger seg over i en mer normal situasjon.
Alt i alt tror vi at vi får et «sidelengs» til stigende marked fremover mot jul. Denne tiden av året er normalt sett svak, men ser ingen grunn til at den skulle bli svakere enn normalt, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0