Vær smart - spar egenkapital med BSU

21. november 2017 av Krogsveen
Antallet som benytter ordningen Boligsparing For Ungdom – BSU - går ned. Dette på tross av at boligprisene, og dermed kravet til egenkapital, har økt

Færre sparer egenkapital med BSU

Hva som er årsaken til denne nedgangen er det ikke sikre funn på. Forbrukerøkonomer og andre eksperter nevner at årsakene blant annet kan være ungdommens manglende evne til å se fremover, at færre ungdommer er i deltidsjobb og en generelt strammere økonomi. Dette kan absolutt være noen av faktorene som spiller inn. Andre hevder at mange ungdommer får hjelp av foreldrene til kjøp av bolig, og dermed «gidder» de ikke å spare selv.

En bra ordning for førstegangskjøpere

BSU er utvilsomt en bra ordning når det gjelder å spare opp egenkapital til kjøp av bolig. Renten på denne spareordningen er gunstigere enn ellers, og dersom du er i arbeid får du også skattefradrag på opptil kr. 5.000 pr år. Siden det er lov å spare i denne ordningen helt til du er 33 år, kan du dra nytte av dette skattefradraget lenge. Forutsatt at du ikke har nådd grensen på kr. 300.000 i sparebeløp. Jeg vil derfor henge meg på rådet fra forbrukerøkonomene om, dersom du har anledning, å opprette en slik konto.
På grunnlag av at ordningen gjelder frem til man er 33 år, råder bankene ofte førstegangskjøpere til å la BSU-sparingen fortsette og ikke benytte seg av denne når de kjøper sin første bolig. Jeg har vel en mistanke om at dette rådet også er farget av at banken ønsker at pengene fortsetter å stå i banken så lenge som mulig.
Uansett hva som ligger bak; Vi opplever blant våre kunder i gruppen førstegangskjøpere, at dette rådet er ganske urealistisk å følge. De som skal kjøpe sin første bolig trenger som oftest alle tilgjengelige midler for å realisere kjøpet. Noen ytterst få kan kanskje bevilge seg luksusen det er å la pengene bli stående i banken ved sitt første boligkjøp. Da har de som regel fått veldig god hjelp av snille foreldre.
Det hadde kanskje vært naturlig og mer i tråd med intensjonene bak ordningen dersom reglene ble endret slik at BSU-kontoen måttebenyttes ved førstegangs boligkjøp, og at det ikke var anledning til å spare med skattefradrag etter det første boligkjøpet?
BSU er utvilsomt en bra ordning når det gjelder å spare opp egenkapital til kjøp av bolig. Renten på denne spareordningen er gunstigere enn ellers, og dersom du er i arbeid får du også skattefradrag på opptil kr. 5.000,- pr år.
Trude Larsen, Boligkjøprådgiver og blogger
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0