Stabile forhold i boligmarkedet

6. mai 2020 av Krogsveen
Med usvikelig tro på husholdningens økonomi og bolig som det beste investeringsalternativet - forsterket av myndighetenes kraftfulle tiltak - har norske boligkjøpere ikke latt seg forstyrre av unntakstilstand og krisefokus. Både aktivitet og prisnivå har blitt opprettholdt på et forbausende høyt nivå, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen.
De konsekvente tiltakene som ble iverksatt i midten av mars – både innenfor smittevern og økonomiske tiltakspakker – har vist seg å gi gode resultater. Aktiviteten i boligmarkedet har blitt godt opprettholdt i mars og april på tross av de dramatiske omgivelsene. En nedgang i omsetningsaktivitet på mellom 10 og 15 prosent og flate til marginalt svakere boligpriser, er en langt bedre utvikling enn mange hadde fryktet på forhånd.
Det er ingen tvil om at de kraftfulle tiltakene fra myndighetene med rentekutt, lettelser i boliglånsforskriftene, lavere egenkapitalkrav for bankene og ekstraordinær tilgang på sentralbankfinansiering, har skapt et godt grunnlag for at boligprisene ikke skal falle vesentlig. Raske og konsekvente generelle støttetiltak for arbeidstakere og næringsliv har også bidratt til å bygge opp under et annerledes, men overraskende velfungerende boligmarked. Bankene har praktisert godt bankhåndverk og ikke latt usikkerheten prege kredittvurderingene i for stor grad.
Med særskilte tiltak for å gjennomføre visningene på forsvarlig måte, stor bruk av digitale hjelpemidler og kreative løsninger for å skape trygghet og ro rundt kjøps- og salgsprosessen, har eiendomsmeglerne loset mange usikre kunder gjennom en opplevelse som nok ble mer spesiell enn det man hadde tenkt. Men det har i det store og hele gått veldig bra.

Kjøp og selg i samme marked

Vi må fortsatt være forberedt på et noe mer usikkert marked en vanlig, men som alltid er det beste rådet å kjøpe og selge i samme marked, tenke langsiktig og la boligbehovene styre når man skal kjøpe seg inn i markedet eller bytte bolig, forteller Kløfta - som selv har meglet boliger siden 1997. Det er ingen grunn til å tro at det vil bli et boligkrakk slik enkelte dommedagsprofeter har uttalt i det siste. Tvert imot fungerer markedet med god balanse mellom tilbud og etterspørsel; prisene holder seg og salget går i jevnt tempo.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0