Sterk åpning på boligåret 2021

3. februar 2021 av Krogsveen
Boligåret 2021 har åpnet sterkere enn normalt. Kombinasjonen av stor etterspørsel og svært begrenset antall boliger for salg har bidratt til sterk prisøkning. Administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen forteller om hele 3,2 % økning fra desember til januar. Les om boligmarkedet her.
Inngangen til 2021 er først og fremst preget av et unormalt lavt antall boliger til salgs. Dette gjelder hele landet og vi må tilbake til unntaksåret 2016 for å finne en lignende ubalanse i markedet.
2016 endte opp med en prisstigning på hele 12,5 prosent for Norge og 26,0 prosent for Oslo. Den gang var en kombinasjon av svært lave renter i kjølvannet av oljepriskollapsen 2014/15 og en sterk økonomi i alle andre deler av landet enn de oljepregede områdene på Sør- og Vestlandet, den utløsende faktor bak ubalansen og boligprisstigningen.
- Nå er det igjen rentenivået som er den drivende faktor bak situasjonen i boligmarkedet, forklarer Stian Kløfta. På tross av at norsk og internasjonal økonomi er bredt rammet av Korona-nedstegningene, med økt arbeidsledighet og stor usikkerhet i mange husholdninger som konsekvens, dominerer så langt de positive effektene fra kriserentene dagens boligmarked.

Aktivitet

Med en begrenset mengde av boliger for salg blir dermed aktivitetsnivået noe redusert. Vi kan fastslå at januar måned som helhet viste en reduksjon i antall omsatte bruktboliger på 6,4 prosent sammenlignet med januar 2020.
- For Oslo som er episenteret for den ubalanserte markedssituasjonen - forsterket av en lav tilgang av nyprosjekterte boliger - fikk vi en volumnedgang på over 12 prosent sammenlignet med januar 2020, sier Kløfta.

Prisutvikling

Tyngdelovene i boligmarkedet gjør at en svært lav tilbudsside i kombinasjon med stor etterspørsel medfører sterk underliggende prisstigning.
- Normalt får man et sesongmessig hopp fra desembernivået til januar på over 2 prosent for hele landet i gjennomsnitt. Utover dette har det ekstraordinært sterke markedet medført at den samlede prisstigningen fra desember 2020 til januar 2021 ble på 3,2 prosent nominelt, fortsetter Kløfta.
Dette betyr at 12-måneders prisvekst – altså fra januar 2020 til januar 2021, nå er på 8,6 prosent, og er på vei oppover. Vi må altså tilbake til 2016/17 for å finne like sterke tall for den norske boligprisstigningen.
Den underliggende prisstigningen i Oslo er som følge av den kraftige ubalansen enda sterkere. Imidlertid er ikke det sesongmessige hoppet her fra desember til januar normalt så kraftig som for landet under ett. Derfor ble den nominelle prisstigningen i Oslo fra desember 2020 til januar 2021 på 2,6 prosent. Det betyr at 12-måneders veksten nå er på hele 13,0 prosent i hovedstaden, avslutter Stian Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0