Sterkt marked i Oslo - balansert i resten av landet

1. mars 2019 av Krogsveen
Februar har fortsatt der januar slapp – rekordstor omsetning, mange aktive boligsøkere på jakt og en prisstatistikk som med stor sannsynlighet vil vise en fortsatt solid oppgang, sier Leif J. Laugen.
Volumet i bruktboligmarkedet ser ut til å fortsette på rekordnivåer med omlag fem prosent økning fra februar 2018. Det er tydelig at boligsøkerne har kommet tilbake i markedet med fornyet interesse, stor fremtidstro og vilje til å by. Krogsveen har aldri hatt så mange interessenter som nå med nærmere 36 000 registrerte boligsøkere. Ut fra våre interne beregninger anslår vi at prisene er opp med om lag 1,0 prosent i februar. Igjen skiller Oslo seg ut med sterkest underliggende utvikling.
En viktig indikator på temperaturen i boligmarkedet er antall unike budgivere pr objekt som selges. Gjennom at Krogsveen normalt omsetter om lag 150-250 boliger i uka, hvorav 50-80 i Oslo, kan vi systematisk lese av hvor hett markedet er. Februar-tallene for Oslo viser en fortsatt økning til 2,3 unike budgivere i februar, noe som er på linje med nivået for ett års siden da markedet slo om etter et svakt år i 2017.
I landet for øvrig er det noe mer balansert - i gjennomsnitt 1,5 budgiver pr solgt objekt. Det betyr at om lag halvparten av salgene skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er med andre ord fortsatt selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

Godt grunnlag for de som vil bevege seg i boligmarkedet

Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019. Størstedelen av denne veksten vil som normalt skje i første kvartal. Deretter tror vi at markedet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt. Prognosen tar hensyn til at sentralbankrenten vil bli satt opp med 0,25 prosentpoeng 21. mars. Vi må regne med at renteøkningen denne gang vil få stort gjennomslag blant bankene slik at kunderentene blir økt parallelt. Økte rentekostnader vil stort sett kompenseres av lønnsveksten, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret. Gode rammebetingelser for norsk økonomi og lang avstand fra de lokale boligmarkeder til internasjonal økonomisk motvind, skaper et godt grunnlag for de som skal bevege seg i boligmarkedet i 2019, avslutter Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0