Krogsveen tar posisjon i markedet – med nytt selskap og ny leder

26. august 2019 av Krogsveen
Styret i Krogsveen har vedtatt å tilsette mangeårig salgsdirektør Stian Kløfta som administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen. Samtidig blir selskapets virksomhet innenfor forretningsutvikling og nye tjenester skilt ut i selskapet Boligflyt.
Stian Kløfta (44) har arbeidet over 20 år i selskapet, de siste 9 årene som salgsdirektør og viseadministrerende direktør. Han har det siste året også ledet selskapets virksomhet innenfor utleiemegling gjennom selskapet Utleiemegler Krogsveen AS.

-Jeg har tilbragt det meste av min arbeidskarriere i Krogsveen. Først som megler og daglig leder ved selskapets kontor på Jessheim fram til 2007, siden i forskjellige lederstillinger ved hovedkontoret på Fornebu. Med flotte medarbeidere og en tydelig retning og ambisjon for selskapet, gleder jeg meg til å ta fatt på en ny etappe for Krogsveen-laget, sier Stian Kløfta.
-Stian Kløfta er en fremragende leder som er opptatt av å se alle ansatte og deres prestasjoner. Han er strukturert, hardtarbeidende og tydelig. Jeg er derfor svært fornøyd med at Stian har takket ja til å utvikle selskapet videre i en fase med store muligheter, men også krevende endringer som vi skal igjennom, sier Leif J. Laugen som nå går over i rollen som styreleder i Krogsveen.

Ny strategi

Parallelt med lederskiftet etableres et nytt selskap - Boligflyt AS - gjennom at Krogsveens aktiviteter innenfor forretningsutvikling og nye tjenester skilles ut i en egen enhet. Bakgrunnen for utskillelsen er ytterligere å forsterke Krogsveens konkurransedyktighet gjennom rendyrking av arbeidet med innovasjon og forretningsutvikling. Videre å åpne opp for å tilby tjenester til kundene som det per i dag ikke er hjemmel for innenfor eiendomsmeglerlovgivningen.
-Gjennom en bred kundeorientert strategiprosess i 2017 fikk vi åpnet øynene for at selve salget - som ofte er eiendomsmeglerforetakenes eneste fokus - er en mindre del (dog viktig!) av en mye lengre boligreise for folk flest. Mange frustrasjoner og uvante spørsmål dukker opp på denne reisen, og her mener vi at Krogsveen - med høy kompetanse og et godt nettverk - kan spille en mer utvidet rolle enn en tradisjonell boligmegler. I dette strategiarbeidet fant vi også vår nye misjon om «å gjøre livet mye enklere for alle som vil flytte», sier Leif J. Laugen. Han går inn som administrerende direktør i utviklingsselskapet som vil ha 10-12 årsverk i starten, noen fast ansatte og en del innleid fra Krogsveen.
-Faktum er at jeg i stadig større grad har arbeidet med selskapets strategi og forretningsutvikling de siste tre årene og at Stian Kløfta i praksis har ledet salgsorganisasjonen fullt ut, fortsetter Laugen. Derfor er både oppdelingen av selskapet og rolleskiftet en tilpasning til realitetene.
Krogsveens boligsøkerregister har hatt en tiltakende vekst gjennom det siste året, og har nå passert 40 000 interessenter, hvilket betyr at 1 av 3 boligkjøpere i hele markedet har et søk i Krogsveens systemer. Arbeidet med tilleggstjenester som flytt, vask, lagring og håndverkere har gitt mange gode tilbakemeldinger fra kundene etter at tjenestene ble lansert som en del av kjøps- og salgsprosessen. I inneværende år regner selskapet med å selge om lag 3000 slike oppdrag, hvilket betyr at det ved hver tredje boligtransaksjon gjennom Krogsveen skjer et slikt mersalg.
-Vi har opplevd en overraskende stor tilstrømning av boligkunder på de nye tjenestene som var på plass for alle de 52 salgskontorene fra 1. januar i år. Dette bekrefter at vi med den nye strategien har truffet en nerve hos folk - det gir motivasjon til å strekke seg ytterligere for å skape enkle løsninger, avslutter Leif J. Laugen.

Kontaktpersoner:
Leif J. Laugen, tlf: 992 40 690, mail: leif.laugen@krogsveen.no
Stian Kløfta, tlf: 924 83 064, mail: stian.klofta@krogsveen.no
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0