Begrenset tilbud gir fortsatt stigende boligpriser

3. mars 2022 av Krogsveen
Lavere tilbudsside har vi ikke sett siden 2010, og med fortsatt god etterspørsel setter dette et ytterligere press på prisene.
Boligprisene har steget med 1,5 prosent fra januar til februar, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Krogsveen.

Aktivitet

I februar har det blitt solgt 15,0 prosent færre boliger enn tilsvarende måned i fjor. Nedgangen har sammenheng med at tilbudet av boliger i markedet for tiden er rekordlavt.
- Dette har flere forklaringer, sier Stian Kløfta. Svært mange fikk solgt boligen sin til gode priser gjennom det svært aktive boligåret 2021, dette gjorde at eiendomsmeglerne meldte om utsolgt «varelager» ved inngangen til 2022.
Pandemioppblomstringen i november/desember og etter hvert mye smitte og sykdom har nok også hatt sitt å si for den lave tilførselen av boliger. Videre meldes det om at endringene i avhendingsloven fra 1. januar - som regulerer plikter og rettigheter mellom selger og kjøper av fast eiendom - med større krav til de bygningssakkyndige og innholdet i de tilstandsrapporter som de utarbeider, har skapt kapasitetsproblemer og forsinkelser rundt omkring i landet.
- Det siste vil være av midlertidig art, men det er nok viktig at boligselgerne som planlegger å legge ut boligen for salg til våren, starter prosessen og tar kontakt med eiendomsmegleren noe tidligere enn det som ville vært normalt, fortsetter Stian Kløfta.
Konsekvensen av det lave tilbudet i markedet og en fortsatt sterk etterspørsel, er aktive budrunder og boliger som ofte går over prisantydning. Vi må tilbake til høsten 2016 og noen få måneder i begynnelsen av 2021 for å finne like mange unike budgivere per solgt boligeiendom i Krogsveen.
- Vi har siden 2014 fulgt utviklingen i denne faktoren fra måned til måned, sier Stian Kløfta. Og vi har sjelden sett en like høy bud-aktivitet som vi nå har opplevd i januar og februar i år. Dette er en sterk indikasjon på stigende priser.
Svært mange fikk solgt boligen sin til gode priser gjennom det svært aktive boligåret 2021, dette gjorde at eiendomsmeglerne meldte om utsolgt «varelager» ved inngangen til 2022.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Prisutvikling

Boligprisene fra januar til februar steg med 1,5 prosent. Dette er en del høyere enn normalt for måneden og representerer en underliggende (sesongjustert) prisvekst på 0,7 prosent, betydelig høyere enn gjennom andre halvår 2021 (månedlig i gjennomsnitt om lag 0,2 prosent), men lavere enn i årets januar som var på hele 2,1 prosent.

Oslo

Markedsomslaget fra andre halvår 2021 til begynnelsen av inneværende år, både i omsetning og prisutvikling, har også vært stor i Oslo.
Aktivitetsnedgangen er på 18,1 prosent fra februar 2021 til februar inneværende år. Prisstigningen fra januar til februar ble på 2,5 prosent, noe som tilsvarer en underliggende prisvekst på 0,7 prosent i hovedstaden, opp fra 0,1 prosent i månedlig gjennomsnitt for andre halvår 2021, men ned fra hele 2,9 prosent i januar.

Vi tror at det er liten grunn til å frykte for smitteeffekter inn i det norske boligmarkedet, sier Stian Kløfta. Det er tross alt langt mellom disse urolighetene som vi kontinuerlig blir minnet på gjennom media, og det hjemlige boligmarkedet.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Fremtidsutsikter

En stor ubalanse mellom få objekter for salg og en interessert og aktiv kjøperside har skapt en unormalt sterk prisvekst på begynnelsen av året.
- Vi har fra slutten av januar og gjennom februar opplevd en økende oppdragsmengde som gradvis vil legges ut i markedet, sier Stian Kløfta. Vi forventer derfor at ubalansen vil dempes og at omsetningen og prisutviklingen gradvis vil normaliseres utover våren. I og med at påsken kommer sent i år, vil vi nok allerede i mars oppleve en sterkere tilbudsside som vil dempe prispresset.
Internasjonal uro preget av krig og energiknapphet påvirker finansmarkeder og fremtids-forventninger hos bedrifter og husholdninger, også i Norge.
- Vi tror at det er liten grunn til å frykte for smitteeffekter inn i det norske boligmarkedet, sier Stian Kløfta. Det er tross alt langt mellom disse urolighetene som vi kontinuerlig blir minnet på gjennom media, og det hjemlige boligmarkedet.
Indirekte effekter kan oppstå gjennom rentesetting og uro i kapitalmarkedene, noe som kan påvirke folks økonomi. Med sterke statsfinanser, en god energiposisjon og et robust banksystem er Norge godt rustet til å håndtere uvær og kriser gjennom ulike støttetiltak.
- Sjelden har vi hatt større grunn til å sette pris på hvor heldige vi er som bor i Norge, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0