Stor aktivitet i boligmarkedet – prisveksten i ferd med å roe seg noe

5. april 2022 av Krogsveen
I mars er det lagt ut svært mange boliger for salg slik at tilbudssiden i markedet har blitt større.
Dette medfører både økt omsetning og en mer moderat prisutvikling enn det vi opplevde i begynnelsen av året. Prisene på landsnivå steg likevel med om lag 1,1 prosent fra februar til mars. Med flere objekter for salg og en påskefri mars måned har omsetningen vært svært høy. Ser vi bort fra fjorårets ekstremnivå har det ikke tidligere blitt omsatt flere boliger i mars, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Krogsveen.

Aktivitet

I mars ble det har solgt knapt 9 000 bruktboliger i Norge. Dette er riktignok 7,1 prosent færre enheter enn i unntaksåret 2021, men mer enn i noen annen mars måned historisk. Normaliseringen etter pandemien som nok begrenset aktiviteten en del i januar og februar, er noe av bakteppet. Det har aldri blitt lagt ut så mange bruktboliger på markedet i en mars måned som i år, fortsetter Stian Kløfta. Dette er helt i tråd med våre forventninger ved inngangen til mars. Med flere objekter for salg og et mer balansert marked – som i større grad matcher den store kjøpsinteressen – ser vi at antall unike budgivere per solgt boligeiendom i Krogsveen også normaliseres.
- Vi har siden 2014 fulgt utviklingen i denne faktoren fra måned til måned og ser nå at denne indikatoren signaliserer aktive, men tross alt mer moderate budrunder selv om det er unntak , sier Stian Kløfta.

Prisutvikling

Boligprisene i Norge har fra februar til mars har steget med 1,1 prosent. Dette er i tilfellet noe over det historiske gjennomsnittet for mars som for de siste 10 år har vært på 0,6 prosent. - Gjennom de tre første månedene i 2022 har boligprisene på landsnivå steget med hele 7,6 prosent. Dette er rekord for første kvartal, sier Stian Kløfta.

Oslo

Tilbudssiden i Oslo-markedet har også endret karakter i mars. Heller ikke her har vi sett større utleggelse i noen mars måned tidligere. Dermed er balansen gjenopprettet og vi opplever en mer rolig prisutvikling. Omsetningen her har vært på nivå med rekordåret 2015, men like fullt 7,3 prosent lavere enn i fjor. Avdempingen i markedet er som forventet, og vi fikk en prisnedgang på 0,4 prosent fra februar til mars.

Fremtidsutsikter

En bedre balanse mellom antall objekter for salg og interessen på kjøpersiden er i ferd med å roe ned den sterke prisutviklingen i begynnelsen av året. Dette tror vi også vil prege vårens boligmarked fremover. Noe stigende boliglånsrenter vil kunne bidra ytterligere i så måte, sier Stian Kløfta.
Internasjonal uro preget av krig og energiknapphet påvirker finansmarkeder og fremtids-forventninger hos bedrifter og husholdninger, også i Norge. - Vi tror at det er liten grunn til å frykte for smitteeffekter inn i det norske boligmarkedet, sier Stian Kløfta. Det er tross alt langt mellom disse urolighetene som vi kontinuerlig blir minnet på gjennom media, og det hjemlige boligmarkedet. Indirekte effekter kan oppstå gjennom rentesetting og uro i kapitalmarkedene, noe som kan påvirke folks økonomi. Med sterke statsfinanser, en god energiposisjon og et robust banksystem er Norge godt rustet til å håndtere uvær og kriser gjennom ulike støttetiltak.
- Sjelden har vi hatt større grunn til å sette pris på hvor heldige vi er som bor i Norge, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0