Slik lager du din egen tilstandsvurdering

29. mars 2019 av Krogsveen
Med utgangspunkt i de ca. 20 spørsmålene nedenfor oppfordrer vi deg til å sette av litt tid for å lage en tilstandsvurdering av din bolig. Dermed kan dere oppdage og utbedre skader på et tidlig tidspunkt – og spare tusenvis av kroner. Ikke vent til det MÅ gjøres! Ofte er det nok med enkle tiltak eller reparasjoner for å hindre et forfall.
- "Vi som meglere ser dessverre altfor ofte at mange har utsatt enkelt vedlikehold, og det har ført til større skader som igjen går utover salgssummen på boligen, sier Stian Kløfta, Salgsdirkektør i Krogsveen. Det er derfor viktig å gjennomføre en sjekk av boligen med jevne mellomrom. Dette kan spare deg for store kostnader på et senere tidspunkt og gi ekstra for boligen ved salg."
Klimaet utsetter huset og hytta for store påkjenninger. Sollys, vind, nedbør, temperatursvingninger og luftforurensninger tærer på bygningen. Befaringen bør helst utføres om våren, etter vinterhalvårets herjinger med bygningskroppen.
Er alt i skjønneste orden, eller er det på tide med et nødvendig vedlikehold? Kreves det større reparasjoner, har dere hele sommersesongen til rådighet. Kanskje er det på høy tid å bestille en håndverker? Nødvendige utbedringer kan dessuten gi huset en etterlengtet ansiktsløftning. Lykke til!

1. Utvendig kledning

- Er fasaden ekstra skitten? Er det soppangrep?
Det anbefales at utvendig panel rengjøres hvert år. Sprøyt på et vaskemiddel beregnet på fasader. La det virke, skrubb og spyl veggene rene med hageslangen. Bruk et sopp- og algedrepende middel dersom det er svartsoppangrep.
- Behov for ny maling/beis?
Har malingen blitt matt? Begynt å sprekke eller flasse? Kan beisen lett skrapes vekk med neglen? I så fall vil fuktighet trenge inn i panelet: Veggene trenger en ny overflatebehandling!
- Er det råteangrep på veggen?
Sjekk utsatte partier. Stikk inn en syl eller kniv – går spissen lett inn, har treverket begynt å råtne. Er det større partier med sprekker og råte, må enkeltbord skiftes. Mindre sprekker og sår kan tettes med sparkel. Sjekk spesielt endeveden nederst på stående panel. Trengs det ny kledning, er det kanskje lurt å etterisolere i samme slengen?

2. Murvegger og grunnmur

- Er malingen i dårlig forfatning? Begynt å flasse?
Alt løst må fjernes: Grunn og rull på diffusjonsåpen murmaling.
- Er muren under malingen fuktig? Har veggen saltutslag?
Begynn med å fjerne årsaken til fuktangrepet.
- Har pussen begynt å løsne fra underlaget? Hul lyd ved banking? Sprekkdannelser?
Hugg vekk alt som er løst og legg på reparasjonsmørtel.
- Har det blitt store sprekker i grunnmuren? Har den blitt skjev?
Kan skyldes setningsskader eller frostsprengning. Kontakt fagfolk.
- Er det fukt og sopp i kryperom?
Første bud er å sikre god ventilasjon, luftekanalene må være åpne og i orden. Avdampning fra bakken kan reduseres ved å legge ut en plastfolie.

3. Dører og vinduer

- Trengs det ny overflatebehandling?
Fjern alt løst, grunn og mal (se også over: sjekk av panel).
- Har dørblad eller vindu begynt å sige? Vanskelig å åpne og lukke?
Omrammingen må fjernes og kilene justeres slik at karmen står helt rett. Ev. kan det settes inn hengselringer som hever dørblad eller vindu. Årsaken kan også være tung snølast eller bevegelser i bygget på grunn av setningsskader (sviktende fundamentering).
- Har forfallet kommet så langt at det er på tide med utskifting?
En ny dør eller et nytt vindu vil ha mindre varmetap og kreve lite vedlikehold.

4. Luftekanaler og ventiler

- Er luftelukene i grunnmur og vegger åpne og OK?
Sjekk om ventilnettingen er hel slik at ikke fugler og skadedyr kommer på besøk. Fjern spindelvev, blader og annet som kan hindre luftgjennomstrømningen.

5. Taket

Se Høstsjekk av taketfor mer om temaet her.

6. Terrenget rundt huset

- Samler det seg overflatevann på bakken nær grunnmuren?
Terrenget skal ha fall fra grunnmuren slik at vannet renner bort (minst 7 cm per m). Vann fra takrennene må ledes bort fra bygningen og ut i terrenget. Takvann skal ikkened i drensledningene rundt huset.
- Ligger det jord direkte inntil grunnmuren?
Dette vil avgi mye fukt. Fjern jord eller kontroller at jorda ikke drysser ned bak grunnmurplatene. Er det spesiallist over plasten? Mellom bakken og treverk skal det være en avstand på minst 15 cm.
- Er det fukt i kjelleren?
Saltutslag på kjellerveggen tyder på at vanntrykket gir fukt i muren. Sørg for permanent og god utlufting. Kanskje må det graves opp rundt huset for å få lagt ny drenering og grunnmurplast inntil kjellerveggene.
- Vokser det planter/trær like inntil veggen?
Vurder å fjerne eller beskjære busker og trær like inntil huset. Trær og busker avgir mye fuktighet til veggen.

7. Spesielt for hytta

- Om hytta står på pilarer, står pilarene støtt, eller er noen i ferd med å skli ut?
Eldre hytter har gjerne en enkel fundamentering. Det var vanlig å plassere hytta på pilarer eller støpe ringmur som fundament. Når dette ikke står på fjell, kan problemer oppstå pga. mangelfull drenering. Det enkleste tiltaket er å hindre at det renner for mye overflatevann fra terrenget og under hytta.
Vann fører til telehiv når dreneringen er mangelfull. Utbedring innebærer en del graving for å få plassert drensrør og markisolasjon, under og ved siden av pilarene. Hytta må jekkes opp et stykke av gangen for å reparere eller få på plass nye pilarer. Kontakt fagfolk.
- Laftet hytte?Unngå å tette eller fuge naturlige sprekker i tømmeret. Det kan bidra til at fuktighet stenges inne i stokkene og føre til råteskader.
Oppdragsforlaget.no Svein Arne Strømsodd
Kilde:
Sverre Holøs, SINTEF
Oppdragsforlaget.no
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0