Trekkfull og kald bolig? Slik får du støtte til forbedringer!

3. mars 2017
Har du vurdert å gjøre noe med boligen for å redusere trekk og oppvarmingskostnader? Nødvendige investeringer gjør at mange lar det bli med drømmen. Det finnes statlige støtteordningene for dette.
Enova er statlig opprettet for å støtte de som legger om til mer miljø- og klimavennlig energibruk. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Oppgradering av boligers isolasjonsevne og bytte av varmekilder er blant tiltakene som støttes.
Boligeiere har rett til å få tilbake penger når de investerer i energitiltak i boligen – gitt at de er i tråd med anbefalingsrapport gjennomført fra en kvalifisert energirådgiver – og at de står på listen over tiltak som støttes av Enova. Og du må selvsagt ha fullstendig dokumentasjon for kjøp og installasjon av fagfolk. Inntil halvparten av regningen for rådgivningen dekkes av Enova. For oppgraderingene som bytting av vinduer, ekstra isolasjon, oppgradering av varmesystem som solfangere osv. dekkes inntil 150.000 kroner.

Også støtteordninger for privatpersoner

Du trenger ikke sette i gang så store prosjekter for å få støtte til tiltak som sparer energi.Enova har støtteordninger for privatpersoner, sameier, borettslag og bedrifter.
Det mest populære tiltaket fra Enova er varmepumper som fungerer sammen med et anlegg for vannbåren varme. Dette kan være væske-vann-varmepumpe som henter varmen fra fjell, jord eller sjøvann, eller luft-vann-varmepumpe som henter varmen fra luften ute. Enova støtter også avtrekksvarmepumpe som gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din.
Enova gir også støtte til tiltak som ikke mange nordmenn kjenner til, blant annet gråvanngjenvinning. Dette går ut på å gjenvinne varmen i for eksempel dusjvannet, og dermed redusere energiforbruket til oppvarming av varmtvann. Dette er en teknologi Enova selv mener at flere bør kunne ta i bruk.
Totalt sett finnes det nå 14 energitiltak som du kan få refundert deler av utgiftene til gjennom Enova-tilskuddet. Her kan du se en fin oversikt over alle tiltakene og selv bedømme hvilke som passer i din bolig.
Hjemmesiden til Enovaer en kilde til masse nyttig informasjon. Her finner du en rekke brosjyrer og kjøpsveiledere som gir deg tips om alt fra bruk av varmepumper til solfanging, etterisolering og riktig belysning, for å nevne noe.

Andre finansieringskilder til tiltak i hjemmet

Enova er ikke den eneste finansieringskilden til tiltak til hjemmet. Både banken og kommunen din kan også ha gode løsninger. For eksempel:
  • Klimalån: Stadig flere banker kommer nå på banen med rimeligere banklån til energieffektiviseringstiltak i boliger. Sjekk med din bank om de kan gi gode lånebetingelser ved gjennomføring av energi- og klimatiltak i boligen.
  • Kommunale støtteordninger:Flere kommuner har vedtatt økonomiske støtteordninger for innbyggerne innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Hør med din kommune om det finnes noen støtteordninger som kan være aktuelle for deg eller sjekk på energitilskudd.no
  • Oslo kommunes klimafond:Oslo kommune har opprettet et egen klima- og energifond. Fondet har som mål å stimulere til energisparing og overgang til fornybar energi. Et av tiltakene er støtte til utskifting av energisløsende og forurensende vedovner.
Å sette i gang med energieffektiviserende tiltak har flere fordeler. Det reduserer energiutgiftene dine, øker komforten i boligen og er bra for klimaet.
0