Flere leier lenger før de kjøper bolig. Slik kan du få et tryggere leieforhold med Krogsveen

5. oktober 2022 av Krogsveen
Prisvekst, høye egenkapitalkrav og økende renter fører til at flere leier lenger. Dette gjelder spesielt for de i etableringsfasen, sier megler Eirik Bakland.
Eirik Bakland er daglig leder for Krogsveens utleieavdeling på Løren i Oslo. Bakland ser at den store prisveksten i boligmarkedet i Oslo de senere årene, kombinert med høyere egenkapitalkrav enn tidligere, gjør at flere velger å leie lenger før de kjøper bolig. Nå kommer økende boligrenter i tillegg.
- Det har vært enorm prisvekst på boliger i Oslo. Folk må spare penger over lengre perioder før de oppfyller egenkapitalkravene. Derfor fortsetter veldig mange å leie bolig, sier Bakland.
Han har følt den enorme prisveksten i Oslo på huden.
- Dersom du er i etableringsfasen, og har familie, så trenger du en større leilighet enn om du er alene. Det å kjøpe en leilighet i Oslo er kostbart. Da velger mange å leie bolig videre, og samtidig spare så mye penger som mulig før de går til det skrittet å kjøpe, sier Bakland.
Sommermånedene er, tradisjonen tro, hektiske for utleieavdelingene til Krogsveen i Oslo-området.
Krogsveen har utleieavdelinger på Løren, Aker Brygge og Lillestrøm, samt Moss - med til sammen 10 utleiemeglere og to medhjelpere (traineer).
Eirik Bakland, daglig leder utleiemegler Krogsveen Løren

Færre sekundærboliger

Ubalansen i markedet har imidlertid også ført til en merkbar prisstigning på leie. Bakland forklarer:
- Det har vært færre boliger til leie i år enn tidligere. Samtidig har etterspørselen vært enorm. Studenter, mennesker i etableringsfasen, og mange som skal begynne i ny jobb utgjør en stor del av vår kundekrets, sier han.
Årets utleiemarked har vært preget av færre boliger enn normalt.
- Jeg vil tro at det handler mye om sekundærboliger. Det er først nå vi ser effektene av egenkapitalkravet, som fører til at det er færre sekundærboliger til leie. Enkelte byggeprosjekter har også blitt noe utsatt grunnet pandemien, som har påvirket antall nybygg, sier Bakland.
For å låne penger til å kjøpe en bolig, er hovedregelen at du må ha spart 15 prosent av det boligen koster. Det finnes imidlertid unntak dersom du er under 34 år. Da har du muligheter for å låne mer enn 85 prosent av kjøpesummen, dersom banken ser at du har betjeningsevne, og at banken får ekstra sikkerhet.
Dersom du er i etableringsfasen, og har familie, så trenger du en større leilighet enn om du er alene. Det å kjøpe en leilighet i Oslo er kostbart. Da velger mange å leie bolig videre, og samtidig spare så mye penger som mulig før de går til det skrittet å kjøpe
Eirik Bakland

Prisvekst

De strenge kravene i Oslo skyldes den store prisveksten her de senere årene, og reguleres av boliglånsforskriftenAlle eiendommer utover primærboligen din, altså det stedet du har registrert adresse i Folkeregisteret, regnes som sekundærbolig. Bankene har lov til å gjøre unntak fra disse kravene, men det begrenses til maksimalt åtte prosent i Oslo og ti prosent i resten av landet, av bankenes totale innvilgede lån. Finanstilsynet foreslo 3. oktober 2022 å stramme inn ytterligere på denne fleksibiliteten.
- Og stor etterspørsel, kombinert med få boliger, fører også til en prisvekst i leiemarkedet. Vi snakker om en økning i leiepriser på mellom 1.000 og 2.000 kroner fra i fjor for en vanlig leilighet, sier Bakland.
I sommer har det vært mye kritikk av det private boligmarkedet. Leiligheter med dårlig vedlikehold og standard leies ut til blodpris.

Trygghet i leieforholdet

Ved å bruke Krogsveens utleiemeglere får du den tryggheten du trenger – både for leietaker, men også for huseier.
- Da får du den tryggheten du trenger i et leieforhold. Du får en mellommann som sørger for at ting går ordentlig for seg. Krogsveens utleiemegler oppretter profesjonelle leiekontrakter, sørger for depositumskonto, og er med på overtakelser. Vi går igjennom, og dokumenterer tilstanden til boligen med protokoll. På forhånd sørger vi også for at boligen er godkjent med ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller annen nødvendig dokumentasjon som sikrer at rom som leies ut er godkjent til varig opphold. Dette er viktig mht brannsikkerhet og rømningsveier, forklarer Bakland.
En rekke medieoppslag viser at mange leietakere har føler seg lurt av huseier. Ved å bruke en utleiemegler hos Krogsveen får du den tryggheten du trenger.
- Kravet til huseier er at boligen skal være trygg og sikker. Vi etterspør alltid dokumentasjon på boligen, sier Bakland.

Hovedvekt i Oslo

Krogsveens utleieavdeling opererer i Oslo og Stor-Oslo, samt deler av Østlandet.
- Utleiemeglerne på Løren formidler flest boliger i Oslo, men vi har også en del utleie i området rundt og i Follo-distriktet. Kontoret på Aker Brygge har, i tillegg til Oslo, også en del boliger i Bærum og Asker, mens Lillestrøm betjener hele Romerike. På kontoret i Moss er det også en utleiemegler som betjener markedet i Østfold, forteller Bakland.
Utleiemarkedet i hovedstaden er altså i ferd med å roe seg litt ned etter en hektisk sommer, med et lavt tilbud og høy etterspørsel.
- Høsten er tradisjonelt sett en litt roligere tid og vi forventer et stabilt leiemarked fremover, med et normalt tilbud og noe lavere etterspørsel, sier Eirik Bakland.

Foto: Istock/Krogsveen
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0