Usannsynlig at boliglånsforskriften strammes til

4. november 2020 av Krogsveen
Revideringen av boliglånsforskriften fra nyttår vil neppe ende opp med store innstramminger slik Finanstilsynet går inn for. Til det er de politiske konsekvensene for negative. Boligmarkedet i oktober er fortsatt brennhett og underliggende prisstigning er sterk. Vi har igjen opplevd en måned med rekordomsetning og balansen i markedet er dermed ytterligere forskjøvet i retning av et «selgers marked».
Vi tror ikke at boliglånsforskriften, som nå er til vurdering, vil bli vesentlig endret fra 1. januar av. Før Finansdepartementet trekker konklusjonen nærmere jul, vil Finanstilsynets forslag om innstramminger vurderes og kommenteres av en lang rekke fag- og interesseorganisasjoner. Norges Bank har allerede uttalt seg, og mener at dagens regler bør videreføres.
- Vi forventer at mange aktører er av samme mening eller sågar ønsker å slakke litt på kravene. Med Stortingsvalg under oppseiling, kan rammebetingelsene og utviklingen i boligmarkedet bli et sentralt tema. På tross av et sterkt boligmarked for tiden, tror vi ikke at Finanstilsynets forslag om tilstramming kommer til å bli etterkommet når Regjeringen har fått sagt sitt, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen

Fortsatt sterkt boligmarked

- For femte måned på rad har det i oktober vært rekordomsetning i markedet for bruktboliger. Med 9,4 prosent omsetningsvekst sammenlignet med samme måned i 2019, opplever vi fortsatt et svært spesielt boligmarked. Hittil i år er dermed volumveksten på hele 5,5 prosent sammenlignet med rekordåret 2019, og dette skjer etter at vi har hatt en vår med unntakstilstand – også i boligmarkedet, poengterer Kløfta
Omsetningsvolumet i Oslo er også rekordhøyt med 2,2 prosent vekst hittil i år. Imidlertid har volumveksten i oktober vært noe mer avmålt i hovedstaden. Dette skyldes den stadig større knappheten på boliger for salg, noe som gjenspeiler seg i prisutviklingen.

Prisvekst

Etterspørselen etter å bytte bolig er med andre ord unormalt sterk. Mange legger ut boligen for salg, men enda flere ønsker å kjøpe. Dermed synker antall boliger som ligger ute for salg i markedet – det vil si at tilbudssiden ikke helt matcher etterspørselen – og vi får et «selgers marked» med underliggende prispress. Ser vi bort fra mars og april har den sesongjusterte prisutviklingen vist positivt fortegn for alle de siste 12 månedene, og den har sågar trendet oppover i det siste.
Oktober endte opp med en sesongjustert prisvekst på 1,1 prosent for Norge og 1,3 prosent for Oslo. Den nominelle prisstigningen ble dermed på henholdsvis 0,5 prosent for landet under ett og 1,0 prosent for Oslo. Dette er svært sterkt i en måned som normalt ender under null. 12-måneders prisvekst er med en slik prisstigning i oktober på 7,1 prosent for totalmarkedet og 9,5 prosent for Oslo, forteller Kløfta.

Makro og fremtidsutsikter

Den utvikling vi har hatt siden mai, både med hensyn til prisstigning og salgsvolum, må i stor grad tilskrives de kraftfulle tiltakene fra myndighetene for å støtte opp under en usikker økonomisk utvikling som følge av nedstengningen av samfunnet. I denne sammenhengen er renten «atomknappen» i boligmarkedet. Gjennom at boliglånsrentene ble halvert fra om lag 3 prosent til dagens nivå på ned mot 1,5 prosent, ble norske husholdninger tilført over 40 milliarder kroner. Dette sammen med lavere konsum av utenlandsreiser og innenlandske tjenester, har frigjort mye likviditet som Kari og Ola nå kanaliserer inn mot hjem og bolig.
- Resultatet er stor aktivitet og prisvekst. Vi forventer at denne trenden vil fortsette resten av året. Det betyr flate til stigende priser i en periode av året som vanligvis byr på synkende boligpriser, kommenterer Kløfta.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0