Usedvanlig stabilt boligmarked – se hvor det har vært prisstigning

31. oktober 2019 av Krogsveen
Boligmarkedet i hele landet er oppsiktsvekkende stabilt, og vår analytiker og boligsekspert Leif J. Laugen forventer kun små prisendringer i månedene fremover.
Vi forventer at prisutviklingen for oktober som offentliggjøres på tirsdag, vil bekrefte dette gjennom små endringer fra september og et fortsatt høyt omsetningsvolum.
De mer langsiktige utviklingstrekkene for til sammen 110 norske byer, bydeler og andre områder ble nylig offentliggjort av Eiendom Norge.

Holmestrand med 8,4 prosent økning

Størst prisstigning har Holmestrand med en økning på 8,4 prosent fra tredje kvartal 2018 til tredje kvartal 2019. Kongsvinger har hatt 8,2 prosent, Alta 6,6 prosent og bydelen Østensjø i Oslo har hatt en prisøkning på 5,8 prosent. Oslo har hatt en prisstigning på 3,5 prosent totalt gjennom dette året, mens landet for øvrig har hatt en prisstigning på 1,9 prosent.
Selv om forskjellene i prisstigningen mellom Oslo og resten av landet er små, viser tallene at forskjellene i hovedsak skyldes at det i Oslo er flere unike budgivere per boligobjekt enn i resten av landet, sier analytiker og boligekspert Leif J. Laugen i Krogsveen.
I Oslo er det i snitt 2 unike budgivere per bolig. Det betyr at 2 personer eller familier byr på samme bolig. Tilsvarende tall for landet totalt er 1,5 - for svært mange boliger er det kun én budgiver. Det viser Krogsveens egne tall.
- Det er selvsagt enklere å få en god pris for boligen din når flere byr på den. I de tilfellene hvor det kun er én budgiver, blir det ofte forhandlinger for å få en god pris. Da ender gjerne prisen på prisantydning eller noe under, sier Laugen.

Tror på fortsatt balansert marked

Han forventer kun små prisendringer i boligmarkedet i månedene fremover.
Høy sysselsetting og stabil lønnsvekst gir godt grunnlag for optimisme og økt kjøpekraft. Samtidig har befolkningsutviklingen vært mer begrenset enn i tiårs-perioden 2006-2016. Det - sammen med renteøkning det siste året - legger en viss demper på etterspørselen av boliger, sier Laugen.
I tillegg bygges det – og har blitt bygget – en rekke nye boliger og leiligheter i mange av våre større byer. Svekket økonomisk vekst hos flere av Norges handelspartnere kan også påvirke boligprisene negativt, mener Laugen.
Derimot frykter han ikke at den varslede revideringen av boliglånsforskriften fra 1. januar 2020 vil påvirke markedet i særlig grad.
Jeg forventer at Finansdepartementet velger å videreføre de viktigste reglene om maksimum 85 prosent belåningsgrad og maksimal gjeldsgrad på 5. Jeg tror også bankene fortsatt får lov til å utøve et visst skjønn, og at fleksibilitetskvoten opprettholdes på 8-10 prosent, sier Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0