logo
poster

Vårflom i boligmarkedet

4. mai 2016

Som vanlig kom det en flom av nye boliger for salg i april. Parallelt steg prisene med 1,4 prosent noe som betyr at markedet er sterkt og preget av en rentedrevet etterspørselsside. Det ble omsatt 8 prosent flere boligenheter enn forrige rekordnotering for april (2013). Dette viser nye tall fra Eiendom Norge som ble offentliggjort i dag. Aktiviteten og prisutviklingen er fortsatt svært ulik i de enkelte deler av landet.

Leif J. Laugen
av Leif J. Laugen
Administrerende direktør
Del

Prisvekst i Oslo

Prisveksten i Oslo har igjen skutt fart, og 12-måneders veksten fra april 2015 er nå på 10,5 prosent. Dette er høyeste veksttakt av alle områder som måles, og hvor landsgjennomsnittet ligger på 5,8 %. Det er fortsatt de sentrumsnære bydelene – som Gamle Oslo, Grünerløkka, St.hanshaugen og Sagene som leder an i prisveksten. Men også nærmere randsonen i Nord og Øst – med Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand – ligger prisveksten på oversiden av 10 prosent. Mange års manglende utbygging av et tilstrekkelig antall nye boliger i hovedstaden setter sitt preg på prisutviklingen. Boliger omsatt i de mer klassisk «vest-orienterte» bydelene som i utgangspunktet er høyt priset – som Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordstrand - har en prisvekst på nivå med hovedstadens nabokommuner, rundt 8 prosent.

Prisveksten på østlandet forøvrig

Ut fra Oslo sprer prisveksten seg som ringer i vannet. Romerike, Follo og Asker ligger alle på en årlig veksttakt på mellom 7 og 8,5 prosent. Beveger man seg lengre ut fra Oslo – Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland – ligger prisveksten på 5-7 prosent med 3 hederlige byunntak; Hamar med 9,5 prosent, Drammen med 8,6 prosent og Sarpsborg med 8,3 prosent. Trafikk-knutepunkt og pendleravstand til Oslo setter sitt tydelige avtrykk i boligprisstatistikken.

Prisveksten i resten av landet

Bortsett fra noen svært få unntak preges resten av landet med en stabil 12-måneders veksttakt på moderate 1-4 prosent. Det viktigste unntaket er Rogaland hvor prisene det siste året har falt med 4 prosent. Men også her er det markerte forskjeller hvor Haugesund stikker seg ut med en prisvekst på nærmere 3,7 prosent. Oljehovedstaden Stavanger er naturlig nok episenteret for rystelsene i boligmarkedet med et prisfall på 7,2 prosent de siste 12 måneder. På tross av pristallene kan vi nå se klare lyspunkter for boligmarkedet i Stavanger og Sandnes.

Både i mars og april har prisene stått omtrent stille i de to byene slik at fallet i 12-måndersstatistikken har oppstått tidligere i år og på slutten av fjoråret. Med gradvis stigende oljepriser som ledende indikator for oppsving i investeringer og stabilisering i sysselsetting er det grunn til å være betinget optimist på Sørvest-Norges vegne.

Se boligprisstatistikken for ditt område her

Leif J. Laugen
Administrerende direktør

Leif J. Laugen

Leif. J. Laugen er Administrerende Direktør i Krogsveen. Laugen er også tidligere styreleder i Eiendom Norge, Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak.

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu

Sentralbord: 67 52 95 50

Følg oss på FacebookMeld deg på nyhetsbrev

© 2020 Krogsveen AS

logo

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Sentralbord: 67 52 95 50

© 2020 Krogsveen AS 2018

PersonopplysningerBruk av cookies