Vedhogst – med sikker bruk av motorsag

27. april 2016 av Krogsveen
Svært mange hus- og hytteeiere driver vedhogst med motorsag. I Norge selges det årlig ca. 40 000 motorsager, og de fleste kjøperne er fritidsbrukere.

- Hvorfor er det så mange som hogger sin egen ved?

Vedhogst er spennende, morsomt, avkoplende, lærerikt, nyttig og meningsfylt. Vi sanker av naturen, og vi tar del i dugnaden med å bekjempe gjengroingen av landet vårt. Vi gjør stadig nye erfaringer om hvordan redskap som motorsag og øks skal betjenes på effektive og trygge måter. Vedhogst handler også om videreføre en viktig tradisjon. Dessuten utfører vi et skikkelig kroppsarbeid som ender opp med et håndfast resultat. På kjøpet får vi bedre kondisjon og økt muskelstyrke.

- Men er det ikke risikabelt for amatører å bruke motorsag?

Vi snakker om et farlig redskap. Kjedehastigheten på en bensindrevet motorsag er ca. 20 meter i sekundet, og de skarpe skjæretennene kan gjøre store skader. Derfor er det helt nødvendig med et komplett personlig verneutstyr.
Komplett verneutstyr er viktig for sikker vedhogst med motorsag
I tillegg må den uerfarne lese seg opp for å få noen grunnleggende kunnskaper før man begynner å bruke saga. Feil felleteknikk gjør at det kan bli helt tilfeldig hvor treet faller. Dette er den viktigste årsaken til alvorlige skader og dødsfall i skogen. Tore Jevnaker i Norsk Landbruksrådgivning sier det er to hovedgrunner til at folk skader seg: slurv eller uoppmerksomhet og mangel på kunnskap.

- Har dere noen nyttige tips for nybegynnere?

Et godt råd er at ferske motorsagbrukere tar et kurs. Skogbrukets kursinstitutt har tilbud over hele landet, inkludert kurs for fritidsbrukere. Den som har lært seg riktige framgangsmåter ved de ulike operasjonene, og som kjenner til og følger sikkerhetsreglene, kan føle seg rimelig trygg. Bli fortrolig med å bruke motorsaga på enkle kappeoppgaver før du gradvis går over til mer krevende oppgaver, som kvisting og felling.

- Hva slags bok er Vedhoggeren?

Vedhoggerener en inspirerende og praktisk bok om alle vedhogstens faser – felling av trær, kvisting, kapping, kløyving og stabling. Tre av bokas seks kapitler handler om motorsaga, og om hvordan den brukes på trygge og riktige måter. Innledningskapitlet gir råd om planlegging av hogsten. Forfattere er Svein Arne Strømsodd og Jon Erik Solberg. Utgiver er Cappelen Damm.

Her er de ni motorsagvettreglene (hentet fra boka):

  1. Ha et realistisk forhold til egne ferdigheter
  2. Bruk ALLTID godkjent verneutstyr
  3. Vær på vakt mot kast (tilbakeslag)
  4. Arbeid kontrollert og planmessig, og med riktig arbeidsstilling
  5. Vend i tide, ikke lek verdensmester
  6. Ikke bruk motorsaga når du er sliten og uopplagt
  7. Ta sikkerhetssonene på alvor
  8. Ha jevnlig vedlikehold og kontroll av sagas sikkerhetsutstyr
  9. Lytt til og lær av erfarne brukere. Det er ingen skam å melde seg på et motorsagkurs
Lykke til med vedhogsten!
Se også:

Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0