Vekst i boligmarkedet tross renteuro

5. september 2022 av Krogsveen
August er historisk en sterk måned prismessig. Tross renteøkninger så er det prisoppgang i august.
Tilbudssiden har økt godt inn i august, fra et meget lavt nivå i juli måned. Antall boliger lagt ut for salg var 9,1% flere sammenlignet med august i fjor. Dette til tross for 1 salgsdag mer i år.
- Det er fortsatt få boliger til salgs på landsnivå og nybygg markedet må økes, hvis vi skal få et økt tilbud av bruktboliger. Det lave tilbudet er årsaken til at prisene øker fra juli til august, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Krogsveen.
Tiden det tar å selge en bolig holder seg historisk lav. Fra boligen legges ut for salg til den er solgt, går det i snitt 29 dager.
- Når det gjelder prisene på landsnivå, økte de med 1,9 prosent fra juli til august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6%. Antall omsatte boliger er på samme nivå som i fjor og det er fortsatt selgers marked, fortsetter Kløfta
Det er fortsatt få boliger til salgs på landsnivå og nybygg markedet må økes, hvis vi skal få et økt tilbud av bruktboliger. Det lave tilbudet er årsaken til at prisene øker fra juli til august.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Sterkt boligmarked

Ser vi bort i fra pandemiårene, er det solgt mange boliger i august måned rent historisk. Med 1 salgsdag mer enn i fjor, ble det solgt 9 520 bruktboliger i august noe som er 0,6% mer enn i fjor. Det er selgers marked, som det kan leses av på antall aktive budgivere pr. solgte bolig. Antall usolgte boliger har tatt seg opp noe, som kan være et tegn på at renteøkningene begynner å merkes på kjøpelysten.
- Boligmarkedet er fortsatt sterkt, med tanke på siste renteøkning på 0,5%, og signaler om at styringsrenten skal videre opp med 0,5%. Vi håper at flere nybygg legges ut fremover, noe som vil være bra for volumet i markedet, poengterer Stian Kløfta.

Prisutvikling

Boligprisene fra juli til august økte med 1,9%, sesongjustert opp 0,6%. August er normalt en sterk måned på landsbasis og den sterke prisutviklingen vi har hatt på starten av året fortsetter.

Oslo-markedet øker

Tilbudssiden i Oslo-markedet har økt en del gjennom august måned, noe som har ført til at kjøperne har hatt litt mer å velge i.
- Det ble solgt like mange boliger i år sammenlignet mot august i fjor, dog med én salgsdag mer. I gjennomsnitt tok det 19 dager å selge en bolig i august. Prisene i Oslo økte med 0,8% ned fra juli til august, noe som er en sterk vekst historisk for Oslo, sier Kløfta.
Vi har et meget sterkt boligmarked i Norge, som står seg meget godt tross sterk inflasjon og rentehevinger. Vi får en spennende høst i møte.
Stian Kløfta, administrerende direktør Krogsveen

Sterkt boligmarked i Norge

Det forventes en aktiv september måned, oppdragsinngangen har vært sterk gjennom hele august. Det er mange boliger som skal skifte eier i september også.
Det er rekordpriser på strøm, som bekymrer det norske folk, men denne regningen tar vi stort sett gjennom staten og skattepengene våre. Styringsrenten gikk opp til 1,75% i august og vi må tilbake til 2011 for å finne høyere rente. Sannsynligvis vil styringsrenten øke fra 1,75% til 2,25% på neste rentemøte.
- Vi har et meget sterkt boligmarked i Norge, som står seg meget godt tross sterk inflasjon og rentehevinger. Vi får en spennende høst i møte, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Krogsveen
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0