Velfungerende boligmarked tross en del uro

29. april 2022 av Krogsveen
April preges av påsken som kom midt i måneden. Tross dette ser vi volum som ligger på nivå med sammenlignbare april måneder.
Tilbudssiden er fortsatt lav og på sitt laveste historisk sett, men det meldes om et stort volum som skal ut i mai måned. Prisene på landsnivå hadde en prisstigning på 0,3 prosent fra mars til april, og korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. Ser vi bort fra fjorårets ekstremnivå, har det for årets første fire måneder blitt omsatt antall boliger på høyde med årene før pandemien, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Krogsveen.

Aktivitet

I april ble det omsatt 18,8 prosent færre enheter enn i unntaksåret 2021 hvor påsken var ferdig helt i starten på april. Påsken i år var midt i måneden noe som da preger hele måneden og roer markedet betydelig. Ser vi historisk på april og sammenligner tidligere år med påsken midt i måneden, så er volumet på et bra nivå.
- Boligmarkedet ser ut til å ha normalisert seg, og fungerer godt tross mye uro rundt oss, fortsetter Stian Kløfta. Dette er helt i tråd med våre forventninger ved inngangen til april. Med flere objekter for salg og et mer balansert marked som i større grad matcher den store kjøpsinteressen, ser vi at antall unike budgivere per solgt boligeiendom i Krogsveen også normaliseres.
- Vi har siden 2014 fulgt utviklingen i denne faktoren fra måned til måned og ser nå at denne indikatoren signaliserer aktive, men tross alt mer moderate budrunder selv om det er unntak , sier Stian Kløfta.

Prisutvikling april

Boligprisene fra mars til april økte med 0,3 % fra mars til april, og holder seg uendret når vi tar hensyn til sesongvariasjoner. Prisutviklingen siste 12 måneder er på 6,2 % for hele landet. Vi har med dette en utflating i prisnivået for hele Norge.

Oslo

Tilbudssiden i Oslo-markedet har vært preget av påsken og har vært langt under fjoråret. Omsetningen har en markant nedgang sett mot rekordåret i fjor på hele 21,7 % færre omsetninger. Avdempingen i markedet er som forventet, og prisene fra mars til april sank med 0,1 %. Snittprisen for en bolig i Oslo ligger nå på over 6,2 millioner kroner.

Fremtidsutsikter

Det forventes et stort tilbud og antall objekter som skal selges i mai måned, noe som vil være med å dempe antall interessenter pr. bolig. Det er en del uro rundt krigen i Ukraina, samt økning i levekostnader for den norske befolkningen. Høye priser på strøm, drivstoff og en økning i matvarepriser som er hverdagslige behov for den vanlig nordmann. Krigen skaper uro rundt varer, tjenester og produkter, noe som påvirker bygging av nye boliger. Det er store prisøkninger på materialer til nye bygg og anlegg, som kan dempe nybygging av boliger. Kanskje en slik uro som vi nå opplever kan være med å dempe rentebanen til Norges Bank fremover. Parallellt med denne uroen så tjener den norske stat mer penger enn noen gang på olje/gass og strøm.
- Med høy sysselsetning og mye oppsparte midler går boligmarkedet fortsatt en lys tid fremover, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0