Derfor bør ikke gjeldsgraden bli strengere

1. oktober 2019 av Krogsveen
Finanstilsynet ønsker å stramme inn maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger inntekt. Det mener vår analytiker og boligekspert Leif J. Laugen er i strengeste laget.
- Jeg mener fem ganger inntekt er en forsvarlig maksimalgrense. Det blir for vanskelig å kjøpe bolig – spesielt for førstegangsetablerere med i utgangspunktet trygg inntekt og gode fremtidsutsikter – hvis kravet blir strengere, sier Laugen.
Han mener heller ikke Finanstilsynets forslag om å redusere bankenes mulighet til å gjøre avvik fra maksimalgrensene fra 10 til fem prosent er klokt. Derimot kan han gå med på å redusere det til åtte prosent slik det er for Oslo i dag, slik at det blir likt for hele landet.
- Jeg mener bankene bør ha et visst slingringsmonn og kunne utvise skjønn. De kjenner sine kunder best, og vet hvem som klarer å betjene store lån i forhold til inntekt, sier Laugen.

Noe innstramming er nødvendig

Samtidig mener han det er bra å stramme noe inn, blant annet fordi nordmenn generelt har store lån. Så store at varsellampene blinker og en rekke internasjonale eksperter mener Norge lever utrygt hvis økonomien blir dårligere.
Mest av alt ser han frem til at Finansdepartementet bestemmer seg for forskrifter som ikke er midlertidige. De som gjelder nå, har vært midlertidige i 1,5 år, noe Laugen mener ikke er holdbart.
- Vi trenger permanente forskrifter, slik at vi får stabile og forutsigbare regler og rammebetingelser. Slik det er nå, benyttes skiftende boliglånsforskrifter som et konjunkturelt virkemiddel. Det er ikke heldig fordi det blir et tilpasningsspill mellom myndigheter og forbrukere, sier Laugen.
Hvilken linje Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen velger, vet vi trolig ikke før i midten av desember. Innen 1. januar skal de nye forskriftene være på plass.

Fortsatt høy omsetning av boliger

Sikkert er det at omsetningen av boliger fortsatt er høy. Tallene viser at vi ligger fem prosent høyere i september i år enn i fjor, og at det i Oslo er en økning med 10 prosent. Samtidig er det fortsatt mange boliger for salg.
- Det er god balanse i markedet, fordi antall boliger for salg er høyt og mange er fortsatt på boligjakt. Jeg tror vi vil se en utflating i boligprisene noe som er normalt for sesongen, og sannsynligvis nedgang i utviklingen i de månedene som gjenstår av året, sier Laugen.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0