Personvern

Informasjonsklausul i avtale mellom eier av eiendom og megler

Informasjonsklausul

Opplysninger knyttet til eiendommen (som adresse, gnr., bnr, eventuelt snr./fnr., eieform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, takst, prisantydning, bilder av eiendom) vil bli utlevert til Oppdragstakers samarbeidspartner Eiendomsverdi AS.

Opplysningene vil bli brukt av Eiendomsverdi AS og Eiendomsverdi AS’ kunder for statistiske og informasjonsmessige formål.

Opplysningene vil bli tilgjengeliggjort for Eiendomsverdi AS sine kvalifiserte kunder gjennom Eiendomsverdi AS sine tjenester.

All behandling av eventuelle personopplysninger i tilknytning til opplysningene og bildene vil skje i samsvar med til enhver tid lovmessig krav til sikkerhet, konfidensialitet mv.

Opplysningene knyttet til eiendommene vil kun bli lagret og brukt så lenge det er nødvendig etter formålet.

Eiendomsverdi AS, PB 1052 Sentrum, 0104 Oslo, tlf. 23 00 28 20 er ansvarlig for bruken av opplysningene om eiendommene i sine systemer.

Oppdragsgiver har rett til å kreve innsyn i og endring ved eventuell feil i Oppdragsgivers eventuelle personopplysninger som inngår i opplysningene. Oppdragsgiver har også rett til å protestere mot behandlingen og har dessuten rett til å klage på behandlingen til Datatilsynet. Oppdragsgiver kan også har rett til sletting og begrensning av personopplysninger.

Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger til Eiendomsverdi AS, er personopplysningsloven § 8f. Ved vurderingen av det rettslige grunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn (som statistikk, verdivurdering ved finansiering mv.), overstiger eventuelle personvernulemper, samtidig som opplysningene stort sett uansett er offentlig tilgjengelig og ikke omfattende.

Klausul i avtale med fotograf

Fotografen samtykker til at bildene tatt av eiendommene i forbindelse med oppdrag for Oppdragsgiver kan utleveres og brukes av Oppdragsgivers samarbeidspartner Eiendomsverdi AS og Eiendomsverdi AS’ kunder i Eiendomsverdi AS’ systemer for statistiske og informasjonsmessige formål.

Bildene vil ikke bli brukt på annen måte, og vil heller ikke bli utlevert til eller brukt andre parter enn hva som følger av oppdragsavtalen forøvrig. Bildene vil ikke bli endret utover det som er absolutt nødvendig, og gjengivelsen av bildene i Eiendomsverdi AS’ systemer skal være lojal og ikke krenkende.

Les her for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.