Leiesøknad

Søk om å leie bolig

Leiesøknad

Fyll ut skjema under for å søke om å leie boligen. Dersom dere er flere som skal leie sammen, må alle leietakerne sende inn eget skjema. Sett inn navn på medleietakere i felt for øvrige opplysninger.

Personalia

Arbeidssituasjon

Dersom du ikke har fast jobb kan du hoppe over dette feltet

Inntektsforhold

Ønsker du/dere leiegaranti eller depositum

Nåværende bosituasjon

Din bosituasjon

Ønsket bolig og husstandstype

Øvrige opplysninger

PEP – Politisk eksponert person*