Komplett salgsoppgave

Finnholtvegen 204

950 000 kr
2 623,4 m² (eiet)
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes har gleden av å presentere Finnholtvegen 204! Se røde streker for ca. tomtegrense.
Eiendomsmegler Krogsveen avd. Årnes har gleden av å presentere Finnholtvegen 204! Se røde streker for ca. tomtegrense.
Kart
Tony Kristiansen
Presenteres av
Tony Kristiansen
Disenå - Landlig, solrik, stor og flat tomt på 2,6 mål med kondemnert hus.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  950 000 kr
 • Omkostninger
  25 092 kr
 • Totalpris
  975 092 kr
 • Bruksareal
  50 m²
 • Tomteareal
  2 623,4 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Finnholtvegen 204!
Tomt på 2,6 mål beliggende i landlige og idylliske omgivelser på Disenå i Sør-Odal kommune. Området eiendommen befinner seg i byr på flerfoldige tur - og rekreasjonsmuligheter med blant annet Skøyenberget og badeplasser langs Glomma. Fra eiendommen har du kort vei til både barnehage og barneskole, samt en kort biltur til Årnes og Skarnes.
Eiendommen er i dag regulert til LNFR, og det må derfor søkes kommunen om igangsetting av bygging.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Finnholtvegen 204, 2114 DISENÅ
Kommunenummer 3415, gårdsnummer 72, bruksnummer 29

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3415/72/29:
18.08.1936 - Dokumentnr: 1528 - Utskifting
Gjelder denne registerenheten med flere
02.01.1937 - Dokumentnr: 12 - Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
01.02.1935 - Dokumentnr: 900008 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3415 Gnr:76 Bnr:1
Opprinnelig fradelt fra gnr 72 bnr 1
30.01.1963 - Dokumentnr: 251 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3415 Gnr:72 Bnr:58
01.01.2020 - Dokumentnr: 1002724 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0419 Gnr:72 Bnr:29

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Beliggende i landlige omgivelser med koselig utsyn over landbruksarealer, kun 15 min fra Årnes og 8 min fra Skarnes.
Gode muligheter for bade-, fiske- og båtliv i Glomma, ca 2 km ned til elva. Nærhet til store skogsområder som gir mulighet for et rikt friluftsliv med bl.a Finnholt ca.13 km unna.
Fra Skarnes, Herbergåsen på Oppaker og Årnes er det god offentlig kommunikasjonen med tog (ikke Herbergåsen) og buss til Kongsvinger, Oslo og Gardermoen. Skarnes er kommunesenter i Sør-Odal kommune med 2 kjøpesenter, butikker og kommunale tjenester. Fra Finnholtvegen er det ca 8 km til sentrum, skoler (ungdoms- og videregående skoler), idrettsanlegg, svømmehall mm.
For de som ikke er lokalkjente, kan det nevnes flere severdigheter/aktiviteter som bl.a Odalstunet med et levende bygdemuseum, Odals værk med sine syv fredede bygninger, SIAP med vannskiarena/badestrand, Skarnes lekeland med fine aktiviteter for de minste, galleri Lyshuset, kultursti m.m.
Avstand til Skarnes, ca 8 km (8 min).
Avstand til Kongsvinger ca 28 km (20-24 min)
Avtsand til Årnes, ca 16 km (15-16 min).
Avstand til Oslo S og Hamar, ca 75 km (ca 50-60 min / 70 min med bil).
Avstand til Gardermoen, ca 50 km/40 min med bil.
Charlottenberg Sverige - ca 70 km, ca 1 time.

Adkomst

Eiendommen kan fritt besiktiges da det eiendommen ikke er bebygd.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 2 623,4 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal fylkesveg. Det må søkes til kommunen om å få etablert innkjøring til eiendommen.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Se kommunens hjemmesider for tilkoblingsavgifter og informasjon om hva som må på plass før bygging av bolig. https://www.sor-odal.kommune.no/bygg-og-eiendom/kommunale-eiendomsgebyr/
https://www.sor-odal.kommune.no/bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 30.08.2022 er avsatt til: LNFR, fremtidig spredt boligbeggelse. Det må søkes kommunen om bebyggelse av tomten.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Ikke oppgitt fra kommunen på grunn av ubebygd tomt.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er ikke opplyst om noen kostnader på eiendommen, men kommunen opplyser om at det betales eiendomsskatt i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 975 092,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Bjørn Solheim og Laila Helen Solheim

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 35.000,- av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 24-0077/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Årnes
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR24.2277

Dato

Sist oppdatert: 04. november 2022 kl. 13:42

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Ser du etter lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.