Komplett salgsoppgave

Gamle skolevei 1C

2 850 000 kr
1 632,4 m² (eiet)
Oversikt - Ca tomtegrense - Se kart for eksagt grense
Oversikt - Ca tomtegrense - Se kart for eksagt grense
Kart
Del
Tom Christopher Sand
Presenteres av
Tom Christopher Sand
Bødalen
Tomt på 1,6 mål med godkjent tiltak for oppføring av tomannsbolig - Solrikt og sentralt i Bødalen
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  2 850 000 kr
 • Omkostninger
  72 592 kr
 • Totalpris
  2 922 592 kr
 • Byggeår
  2021
 • Bruksareal
  287,2 m²
 • Tomteareal
  1 632,4 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Gamle Skolevei 1C
Beliggende med kort vei til det nye flotte Rortunet handlesenter og ny barneskole.
- Boligtomt på 1,6 mål med byggemeldte, godkjente tegninger for tomannsbolig.
- Tilkoblingsavgiften for vann og avløp til kommune er betalt
- Godkjennelse er datert 11.05.2020 og tiltaket må settes i gang innen 3 år etter tillatelsen. 16 % bya av eiendommen er utnyttet i godkjent søknad da er det også satt av plass til fremtidig plassering for garasje på situasjonsplanen.
- Tomten ligger sentralt i Bødalen med kort vei til skole, barnehager, matbutikk, bussholdeplass og tilstøtende boligfelt.
- Kjøper må opparbeide siste del av vei inn til tomten med stigning i tråd med kommunens vei- og gatenorm. Ellers tinglyst veirett til eiendommen.
- Tinglyst rett til å koble seg på privat avløp

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Gamle skolevei 1C, 3472 BØDALEN
Kommunenummer 3025, gårdsnummer 237, bruksnummer 26, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 10150, tinglyst 22.06.2001, type heftelse: Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3025 Gnr:237 Bnr:9
Rett til å anlegge ledningstrasse for vann- og avløpsledning
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Dagboknr 1474369, tinglyst 09.12.2019, type heftelse: Jordskifte
Jordskiftesak 19-063628RFA-JDRA
Sammenslåing av gnr. 37 bnr. 144 og 147 til bestående eiendom gnr. 37 bnr. 144
Gjelder denne registerenheten med flere
Dagboknr 429026, tinglyst 01.06.2012, type heftelse: Bestemmelse om vei
Selger tinglyser i disse dager en rett til å koble seg til privat vann og avløpsledning tilhørende Eikeleinstien boligsameie -gnr237, bnr. 959.
Rett til å koble til inntil 4 boenheter. Kostnad er 25.000,- per enhet. Dette forfaller til betaling til sameiet en uke før tilknytning og betales av kjøper.
Det er felles vedlikeholdsansvar på ledninger med fordeling 1/4 på denne eiendommen og 3/4 på gnr 237, bnr. 959.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i et rolig og barnevennlig boligområde. Kort vei til skoler, marka med flott turterreng. Få min gange til bussholdeplass med. ekspressforbindelse til Oslo. Ellers 5 minutter gange til dagligvareforretning. Det nye flotte Rortunet handlesenter ligger ca 2 kilometer unna. Slemmestad sentrum skal utvides og utvikles i årene som kommer med boliger og næring. 12 minutter med bil til Asker sentrum som har alle servicetilbud. Boligen ligger med luftig og flott utsyn fra terrassen og har meget gode solforhold med sol fra tidlig morgen til kveld. Flott turterreng med lysløyper ligger i kort gå avstand fra boligen.
5 min gange til buss med bla. ekspressforbindelse, ellers tog fra Røyken stasjon og hurtigbåt fra Slemmestad sentrum til Aker brygge. Idrettsmiljø i Bødalen IL og Slemmestad IL.

Adkomst

Følg Slemmestadveien til Rortunet handlesenter ligger på venstre side av veien. Følg Slemmestadveien videre rett fre. Ca 2 kilometer etter Rortunet tar Gamle Skolevei av inn til venstre.

Barnehager, skoler og fritid

Eiendommen sogner til den nye flotte Torvbråten barneskole og Slemmestad ungdomskole.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca 1 632,4 kvm. Tomten er naturtomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat velvei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett. Kjøper må belage seg på årlig gebyr for drift og vedlikehold av vei.
Tinglyst rett til å koble seg til privat stikkeldning for avløp.
Offentlig vann. Se vedlagte ledningskart.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er i henhodl til Røyken kommunes kommuneplan avsatt til:
Deler av eiendommen er regulert til 36 kvm gang- og sykkelvei i henhold til reguleringsplan Foss Gård vedtatt 15.04.2008. Eiendommen er også regulert til 5 kvm blokkbebyggelse i henhold til reguleringsplan Eikeleina B11 vedtatt 27.09.2001. 1632 kvm nåværende boligbebyggelse.
Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan vedtatt 01.10.2015 er avsatt til: Nåværende boligbebyggelse.
Eiendommen ligger i sone C, katekori b1a med utnyttelsesgrad er 25 %, maks gesimshøyde på 7 meter og mønehøyde 9 meter målt i forhold til gjennomsnittlig terreng. Gesimshøyde skal ikke på noe punkt langs fasaden overstige 9 meter regnet fra ferdig planert terreng.
Inntil 1/3 av takflaten på boligen kan bebygges med takoppbygg. Maksimal høyde på takoppbnygg skal ikke på noe punkt overstige 8,5 meter regnet fra ferdig planert terreng. takoppbygget skal underordne seg takets møne.
Garasje skal ha maksimal gesimshøyde på 3 meter og mønehøyde på 5 meter målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.

Økonomi

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 32.004,- ifølge skatteetaten. Beløpet er for ubebygd tomt. Kjøper må selv innrapportere til skatteetaten etter at eiendommen er bebygget.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.922.592,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

AREAL VIKEN AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 16-0042/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Røyken
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR16.2242

Dato

Sist oppdatert: 24. januar 2023 kl. 15:45

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.