Komplett salgsoppgave

Bjørkøya 205

4 600 000 kr
1 192,6 m² (eiet)
Fantastisk hytte, tegnet av Lundhagem arkitekter. Det foreligger godkjent rammetillatelse.
Fantastisk hytte, tegnet av Lundhagem arkitekter. Det foreligger godkjent rammetillatelse.
Kart
Del
Brevik - Bjørkøya
Utsiktstomt med godkjente tegninger fra Lundhagem. Båtplass, gode solforhold og umiddelbar nærhet til sandstrand.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  4 600 000 kr
 • Omkostninger
  116 170 kr
 • Totalpris
  4 716 170 kr
 • Bruksareal
  42 m²
 • Tomteareal
  1 192,6 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Oppmøte på Salen båthavn for felles båttransport. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen med godkjente hyttetegninger, ligger bare 60 meter fra sjøen, med fantastisk utsikt utover Langesundsfjorden. Til denne hører det rett til båtplass i liten fellesbrygge som kan sees fra eiendommen. Innenfor brygga er det en fin sandstrand. Hytta som er planlagt er tegnet av anerkjente Lundhagem arkitekter. Den tiltenkte hytta har et moderne formspråk, store vinduer mot sjøen og detaljer som usjenert atrium og utekjøkken. Tegning-sett kan overtas og arkitektfirmaet opplyser at de kan være behjelpelig dersom det er behov for endringer for å tilfredsstille dine behov. Det er også utarbeidet fullstendig bygningsmessig beskrivelse som omhandler materialvalg, standard og utførelse. Rammetillatelse fra kommunen foreligger.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Bjørkøya 205, 3950 BREVIK
Kommunenummer 3806, gårdsnummer 32, bruksnummer 61, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. 
Eiendommen har tinglyst rett til adkomst, båtplass og parkering jfr. bestemmelse iflg. skjøte, tinglyst 24.05.2013, med dokumentnr. 412147. Rettigheten hefter i gnr. 32, bnr. 13, 1, 8, 18 og 27.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Bjørkøya er ca. 1.400 mål og ligger midt i Langesundsfjorden, mellom Brevik og Langesund. Øya har i senere år blitt rustet opp, sandstrender er ryddet og turstier er etablert. Det er også opparbeidet nye friarealer. Det er samtidig blitt bygget mange nye hytter på øya, og denne tomta var en av de aller første som ble solgt og ligger i front på det mest attraktive området. Her er det meget gode solforhold og det er kort avstand til sjøen med båtplass i felles bryggeanlegg med faste båtplasser, gjestebrygge og badeplass. Det er også gjestebrygger og sommeråpen restaurant på øya. Kjente sommersteder som Brevik, Helgeroa og Langesund med herlige sommerkonserter på Wrightegaarden ligger kun en kort båttur unna. Reiser du litt lenger så er Jomfruland, Kragerø og Stavern innen rekkevidde.

Adkomst

Med båt fra Stathelle, Langesund, Brevik eller andre fastlandsforbindelser i området. Øya har også bilfergeforbindelse. Fergen går i rute fra Brevik og rundt til de største øyene i fjorden og har flere anløp om sommeren. Den korresponderer også med ferge til øyer litt lenger ute i fjorden, noe som gir mulighet for såkalt øyhopping. Det er også fergeanløp til øya vinterstid. Fergekaien skal nå oppgraderes slik at større ferge kan settes i drift fra høsten av. Det vil derfor ikke være bilferge store deler av mai og juni. Rutetider og informasjon finnes på www.fergene.no.
Eiendommen har rett til parkering på områdets felles biloppstillingsplass. Det er adkomst for bil frem til hytteveggen og plass til parkering. Det er iht. reguleringsbestemmelsene et generelt kjøreforbud på Bjørkøya. Det tillates kjøring til eiendommene for av og pålessing.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.192 kvm. Flott utsiktstomt på sydspissen av Bjørkøya bestående av gresslette, fjellknaus hvor hytta er tenkt bygget og naturtomt i bakkant av denne.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via sjøveien med bilferge eller egen båt. Veinettet på øya er privat med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via Bjørkøya vann- og avløpslag og private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Bjørkøya datert 27.02.2018 med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 03.02.2021 (endring etter enklere prosess). Tomta og området rundt hytta er regulert til hensynssone LNF2, friluftsformål. Omtrent halve tomta mot sør er innenfor hensynssone for friluftsliv, landskap og bevaring naturmiljø. Det foreligger godkjent rammesøknad på hytte tegnet av det anerkjente arkitektfirmaet, Lundhagem. Rammetillatelsen er datert 30.09.2020 og varer til 30.09.2023. Det må meldes til kommunen ved endring av tiltakshaver og det må søkes om igangsettingstillatelse.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter ikke fastsatt da det ikke er oppført eller tilknyttet noen hytte på tomta. I de kommunale avgiftene inngår vanligvis gebyr for vann, avløp, hytterenovasjon og eiendomsskatt.
De kommunale avgiftene for 2023 fordeler seg på følgende måte:
Vann, fast pr. år kr. 1.875,-.
Vann, forbruksgebyr pr. m3 kr. 29,-.
Avløp, fast pr. år kr. 2.125,-.
Avløp, forbruksgebyr pr. m3 kr. 43,-.
Hytterenovasjon pr. år kr. 1.875,-.
Eiendomsskatt, se eget punkt i salgsoppgaven.
Årlig forbruk vil variere utfra bruk og antall personer. Ved hytterenovasjon tømmes beholdere kun i sommerhalvåret. Ta kontakt med Porsgrunn kommune for mer informasjon om de kommunale avgiftene.
Årlig avgift for medlemskap i BSVA og Bjørkøya velforening er kr. 2.500,- for 2023. Eiendommen er meldt inn i Bjørkøya og Siktesøya Vann og Avløpslag (BSVA). Som kjøper plikter du å være medlem i BSVA og velforeningen. Årlige avgifter for medlemskap i BSVA begynner å påløpe når eiendommen tar vann i bruk. Årsavgiften kan reguleres.
Det skal etableres et veilag og alle hytteeiere som har veirett må årlig bidra med inntil kr. 5 000,- + 1 000,- for andel av drift og vedlikehold av veiene på øya. Når veilaget har bygget opp en garantikapital på kr. 500 000,- vil nok det årlige beløpet reduseres noe. Innbetalingen vil også bidra inn i etablering og vedlikehold av nytt fergeleie til den elektriske ferga som er planlagt.
Eiendommen har tinglyst rett til båtplass på anvist plass på brygga nedenfor. Kostnader til vedlikehold deles med de øvrige rettighetshaverne.
Kjøper må selv tegne fullverdiforsikring og innboforsikring for fremtidig hytte.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

01 I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.716.170,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Kari Vibeke Berg og Thorstein Berg

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom If. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 28-0055/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bamble og Porsgrunn
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR28.2355

Dato

Sist oppdatert: 27. april 2023 kl. 15:41

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Oppmøte på Salen båthavn for felles båttransport. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.