Komplett salgsoppgave

Møllervegen 3B

1 690 000 kr
462,2 m² (eiet)
Møllervegen 3B - Flyfoto fra 1881 - Merking kan avvike
Kart
Del
Idriss Eliassy
Presenteres av
Idriss Eliassy
Boligtomt på 462 kvm med sentral beliggenhet - Nær Lillestrøm - kort vei til det meste.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 690 000 kr
 • Omkostninger
  42 835 kr
 • Totalpris
  1 732 835 kr
 • Tomteareal
  462,2 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Eiendommen kan når som helst befares. Ta kontakt med megler ved spørsmål.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Møllervegen 3B
Tomten ligger i et rolig, attraktivt og etablert boligområde på Fjerdingby. Fjerdingby ligger sentralt til i populære Rælingen kommune. Aamodt senter ligger kun noen få minutter unna.
Stor boligtomt med potensiale sentralt på Fjerdingby. Dokumenter ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Ta kontakt for mer info.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Møllervegen 3B, 2008 FJERDINGBY
Kommunenummer 3224, gårdsnummer 101, bruksnummer 165, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3027/101/165:
10.07.1986 - Dokumentnr: 105583 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
10.07.1986 - Dokumentnr: 105583 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
15.10.1953 - Dokumentnr: 991489 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3027 Gnr:99 Bnr:40
Overført fra gnr 99 bnr 62
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om veg
15.10.1953 - Dokumentnr: 991489 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3027 Gnr:99 Bnr:40
Overført fra gnr 99 bnr 62
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om veg
30.06.1961 - Dokumentnr: 994097 - Rettigheter iflg. skjøte
Overført fra gnr 99 bnr 62
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:gnr 99 bnr 53
30.06.1961 - Dokumentnr: 994097 - Rettigheter iflg. skjøte
Overført fra gnr 99 bnr 62
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:gnr 99 bnr 53
27.09.1963 - Dokumentnr: 103501 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:1
27.09.1963 - Dokumentnr: 103501 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:1
10.01.1969 - Dokumentnr: 993069 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
gnr 99 bnr 62 og gnr 101 bnr 40
10.01.1969 - Dokumentnr: 993069 - Sammenslått med denne matrikkelenhet:
gnr 99 bnr 62 og gnr 101 bnr 40
17.02.1987 - Dokumentnr: 101240 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:166
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN
17.02.1987 - Dokumentnr: 101240 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:166
EIENDOMMEN ER GATEGRUNN
01.01.2020 - Dokumentnr: 1232774 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0228 Gnr:101 Bnr:91
01.01.2020 - Dokumentnr: 1232774 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0228 Gnr:101 Bnr:91
01.03.2022 - Dokumentnr: 230337 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Eiendomsmegler Krogsveen AS
Org.nr: 950 007 613
Elektronisk innsendt
10.07.1986 - Dokumentnr: 105583 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
01.01.2020 - Dokumentnr: 1718115 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0228 Gnr:101 Bnr:165
11.07.1996 - Dokumentnr: 10047 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3027 Gnr:101 Bnr:90
Med flere bestemmelser
07.11.2022 - Dokumentnr: 1260026 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Rælingen Kommune
Org.nr: 952 540 556
07.11.2022 - Dokumentnr: 1260026 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighet hefter i: Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Rælingen Kommune
Org.nr: 952 540 556
07.11.2022 - Dokumentnr: 1260026 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Rælingen Kommune
Org.nr: 952 540 556
07.11.2022 - Dokumentnr: 1260026 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:3027 Gnr:101 Bnr:91
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Rælingen Kommune
Org.nr: 952 540 556

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger i et rolig, attraktivt og etablert boligområde på Fjerdingby. Fjerdingby ligger sentralt til i populære Rælingen kommune. Aamodt senter som kun ligger 2 minutter gange fra tomten finner man en stor Kiwi dagligvarehandel, frisør, kafè og helseforettning. I nærområdet finner man også Marikollen med flotte turmuligheter både sommer og vinter. Slalåmbakke, nytt idrettsanlegg og svømmeshall. Gangavstand til offentlig kommunikasjon med bussholdeplass på Aamodt.
Med bil tar det kun 5 minutter til Lillestrøm med de fleste bymessige fasiliteter og stor kollektivterminal med blant annet flytog og busstasjon. Det er ca. 20 minutter med bil til Oslo sentrum og ca. 30 minutter til Gardermoen.

Adkomst

Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 462,2 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Kjøper må sjekke avgift på dette.
Det er strøm frem til tomtegrensen.
Det er p.d.d ikke veirett inn til tomten. Her må det søkes veirett fra Gnr 99 Bnr 61 eller eventuelt søke kommunen om adkomst fra Møllervegen
Tilknytningsgebyrer fra Rælingen kommune ligger vedlagt.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan datert 10.03.2009 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.11.2011.
Krav om utforming av boligområder (både eksisterende og framtidige):
§4 Byggeområder
Frittliggende småhusbebyggelse:
Områdene FS1-FS7 kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse. Maks tilatt bebygd areal: % BYA = 25% av tomtens nettoareal for eneboliger og 30% for tomannsboliger.
Maks. tillatt bebygd areal for følgende boligtyper er:
Frittliggende enebolig: %-BYA = 25 %
Tomannsboliger: %-BYA = 30 %
BYA er tillatt bebygd areal i % av tomtens netto areal inklusive parkeringsplasser.
For eiendommer og / eller bebyggelse som er regulert til bevaring er det utnyttelsesgraden som
er gitt i reguleringsplan som er gjeldende.
Helning brattere enn 1:3 vil for de fleste bygningstyper ikke fungere tilfredsstillende og skal som
hovedregel ikke bebygges.
Ved tomtedeling i boligområdene skal tomt for enebolig og tomannsbolig ikke være
mindre enn hhv. 500 og 900 kvm. Tomt for vertikalt delt bolig kan deles med grense i
skillekonstruksjonen, med da må parsellene bli på minst 450 kvm hver.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.
Eiendommen 101/165, Møllervegen 3B: I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer for Rælingen kommune er eiendommen vurdert som viktig i lokal og regional sammenheng og derfor bevaringsverdig. Ved endringer på eiendommen, blir søknaden vurdert sendt også til kulturminneansvarlig i kommunen og ev. til Viken fylkeskommune til uttalelse. Kommunen opplyser at i dette tilfellet er det bekken som renner gjennom eiendommen som er definert som et kulturminne.
Eiendommen kan bebygges med 25% for en enebolig. 25% kan regnes ut i fra hele eiendommen som er vist som bolig(gult), en liten del er friluftsområde og det er bekken. Den kan ikke regnes med.
Det er ikke i kommuneplanen eller reguleringsplanen fastsatt noen byggegrense på hvor nærme man kan bygge bekken.
Eier av møllervegen 3A ovenfor stiller seg positiv til å kunne bygge nærmere tomtegrensen enn 4 meter. Dette må eventuelt avklares på forhånd.

Økonomi

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.732.775,-
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-/kr.14.650,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm. For hytter er prisen på If Hyttepakke kr 9.900,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

PS Invest AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr 45.000,- av salgssummen
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.900,-
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 60-0058/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR60.2258

Dato

Sist oppdatert: 02. februar 2024 kl. 11:06

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Eiendommen kan når som helst befares. Ta kontakt med megler ved spørsmål.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.