Komplett salgsoppgave

Otrosåsen Hyttefelt - "Rett i sporet"

1 190 000 kr
980 m² (eiet)
- Velkommen til Otrosåsen og tomtene "rett i sporet" -
- Velkommen til Otrosåsen og tomtene "rett i sporet" -
Kart
Del
Tommy Vatslid
Presenteres av
Tommy Vatslid
"Rett i sporet " en del av Otrosåsen Hyttefelt - Store selveiertomter uten byggeklausul
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 190 000 kr
 • Omkostninger
  80 920 kr
 • Totalpris
  1 270 920 kr
 • Tomteareal
  980 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om enheten

- Velkommen til "Rett i sporet" -
Dette er en del av det populære hyttefeltet Otrosåsen.
Her har vi plukket ut tomter som ligger rett ved skisporet til svært god priser.
Det er et solrikt og lunt område. Det er flotte langrennsmuligheter både på dag-og kveldstid rundt feltet, samt rulleskiløype. Kort vei til butikker, spisesteder og badeland.
Elven Otra og Hartevann ligger i utkanten av feltet der det er flotte bade-og fiskeplasser.
Otrosåsen er et godt utgangspunkt for tur og rekreasjon, sommer som vinter.
Se 360 graders visning av området: https://storage.net-fs.com/hosting/7043564/32/
"Rett i sporet" - Hjemmeside: www.rettisporet.no
Otrosåsen Hyttefelt - Hjemmeside: www.otrosåsenhyttefelt.no
Du kan også se i fanen til høyre i bildet her -->

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Otrosåsen Hyttefelt - "Rett i sporet" , 4755 HOVDEN I SETESDAL
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 2, bruksnummer 1600

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
På eiendommen er det tinglyst heftelser/servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver. Under følger utdrag fra grunnboken som viser heftelser/servitutter/rettigheter.
Det bemerkes at det er en rekke andre eiendommer som også innehar slik veirett, men av henysn til plass og målet om en oversiktlig presentasjon er dette bare et utdrag. De som ønsker, kan henvende seg til megler og få komplett utskrift fra grunnboken.
17.01.1946 - Dokumentnr: 100017 - Utskifting - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
07.02.1958 - Dokumentnr: 100148 - Jordskifte - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.02.1976 - Dokumentnr: 100630 - Elektriske kraftlinjer - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
12.10.1978 - Dokumentnr: 103233 - Elektriske kraftlinjer - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
11.04.1986 - Dokumentnr: 101460 - Skjønn - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
04.05.1990 - Dokumentnr: 101680 - Jordskifte - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
Grensegangssak
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.12.1992 - Dokumentnr: 103716 - Bestemmelse om veg - Gjelder rett til adkomst for hybelbygg ved innkjøring til feltet.
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:554
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
15.12.1992 - Dokumentnr: 103716 - Best. om vann/kloakkledn. - Gjelder hybelbygg ved innkjøring til feltet.
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:554
Overført fra: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Gjelder denne registerenheten med flere
27.10.1999 - Dokumentnr: 17005 - Bestemmelse om veg - Gjelder hovedbruket men hefter videre på alle utskilte tomter fra denne.
seg til megler for en fullverdig utskrift av heftrelser/servitutter.
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:1 Fnr:256
med flere.
10.12.2018 - Dokumentnr: 1663728 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Bykle Kommune
Org.nr: 958 814 968
Bestemmelse om spillvannsledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
10.12.2018 - Dokumentnr: 1663765 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Bestemmelse om rett til å gjennomføre gjeldende reguleringsplan for Otosåsen hyttefelt
Gjelder denne registerenheten med flere
10.12.2018 - Dokumentnr: 1663765 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4222 Gnr:2 Bnr:2
Ved opparbeidelse av infrastruktur
Gjelder også senere utskilte parseller fra gnr. 2 bnr. 1600
Gjelder denne registerenheten med flere
21.08.2019 - Dokumentnr: 964358 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere
14.11.2019 - Dokumentnr: 1361347 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
14.11.2019 - Dokumentnr: 1361502 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Nettstasjon nr. 04.0361
Gjelder denne registerenheten med flere

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Elven Otra og Hartevann ligger i utkanten av feltet der det er flotte bade-og fiskeplasser.
Otrosåsen er et godt utgangspunkt for tur og rekreasjon, sommer som vinter. Tomtene fremstår som naturtomter

Adkomst

Fra Hovden sentrum tar du av fra Rv. 9 vestover inn på Skisentervegen. Denne følger du over broa (Otra). I første kryss tar du så av til venstre, inn på Breivevegen. Følg veien i ca 300 meter over lang slette. Ta så av første vei til venstre inn på Otrosvegen. Tomtefeltet begynner etter ca. 150 meter inn på denne veien. Følg så tomtekart med veinavn og nummer for å finne din drømmetomt.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Store selveiertomter i flotte omgivelser. Tomtene leveres med vei, vann, avløp og strøm frem til tomtegrense. Ellers fremstår tomten som naturtomt. Tomtene i delfeltet "rett i sporet" har areal fra ca. 980 - 1420 kvm. Det er tomter med priser fra 1.190.000,- til 1.290.000,-.
Tomtene er ikke målt opp og det foreligger derfor ikke matrikkelbrev og nøyaktig areal på kjøpstidspunktet.
Alle oppgitte arealer er derfor stipulerte cirka areal og avvik på +/- 5 % kan forekomme.
Så fort tomtene selges blir det sendt bestilling om oppmåling. Overtagelse av tomt kan ikke finne sted før matrikkelbrev er tinglyst og tomten har fått eget gårs-og bruksnummer. Vinterstid eller ved rask overtagelse vil det bli bestilt oppmåling med midlertidig forføyning.

Vei, vann og avløp

Kommunalt vann og avløp. Privat vei som driftes av Otrosåsen velforening som det er pliktig medlemskap i.
Opparbeidelse av infrastruktur (vei, vann, avløp og strøm) er ferdig. Grunneier/selger skal ha full rett til å grave ned hovedledning for vann, avløp og strøm, over de tomter det måtte være hensiktsmessig og nødvendig. Samt at det i ettertid skal være mulighet for tilkobling, vedlikehold og lignende på nedgravd rør og ledningsnett.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til fritidsformål. Føresegn og reguleringsplan for Otrosåsen hyttefelt datert: 29.06.2021 ligger vedlagt i salgsoppgave.
Meget sentralt for handelen er reguleringsbestemmelsene for området. Arealplanen og reguleringsbestemmelsen følger vedlagt i prospektet. Kjøper må spesielt gjøre seg kjent med disse, da selger forutsetter at de er gjennomgått før kjøp finner sted. I reguleringsbestemmelsene fremgår det sentral informasjon, være seg hvilket bebygd areal som tillates, mønehøyder, planeringshøyder etc.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13.817,50,- for 2020 og vil begynne å løpe når det er gitt igangsettelsesløyve. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. (Avgiften er for hytte opp til 150 kvm)
Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Bykle kommune tilkommer. Avgift for tilkobling av vann opp til 32 mm kr. 23 125,-. Avgift for tilkobling av avløp opp til 32 mm. kr. 79 875,-
Avgiften faktureres av kommunen når igangsettningsløyve blir gitt. Priser for 2020.
Se www.bykle.kommune.no for oppdaterte priser. og for priser ut over 150 kvm og priser for større inntaksledning enn 32 mm.
Det er pliktig medlemskap i velforeningen Otrosåsen Hyttevel med de økonomiske forpliktelser det måtte gi. Vedlikehold og brøyting av vei ol.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomskatt i Bykle kommune pt.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5%: kr. 29.750,-
Tinglysning hjemmelsdokument: kr. 585,-
Tinglysning pantedokument: kr. 585,-
Infrastrukturfond til Bykle kommune på kr. 50.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser.
Totalkostnad: kr. 80.920,-
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum på kr. 1.190.000,-
Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad.
Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

AS Sætersdalen

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Bykle kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen Otrosåsen Hyttevel med de økonomiske forpliktelser det måtte gi. Vedlikehold og brøyting av vei ol.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperforsikring gjennom If. Forsikringen er en fri rettshjelpsdekning i 5 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperforsikringen da kostnaden legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 27.000,- av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.
Tilrettelegging kr 25.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 15.000-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0093/23
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.2393

Dato

Sist oppdatert: 11. august 2023 kl. 13:20
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.