Komplett salgsoppgave

Nesvegen 26A

1 850 000 kr
1 161 m² (eiet)
Krogsveen v/ Emilio de Paoli Dunne | Nesvegen 26 A
Krogsveen v/ Emilio de Paoli Dunne | Nesvegen 26 A
Emilio de Paoli Dunne
Presenteres av
Emilio de Paoli Dunne
Styri/Eidsvoll
Attraktiv boligtomt på ca. 1161 kvm i rolig og barnevennlig område på Styri |Kort vei til togstasjon og servicetilbud|

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  1 850 000 kr
 • Omkostninger
  47 592 kr
 • Totalpris
  1 897 592 kr
 • Tomteareal
  1 161 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Eiendommen har en populær og barnevennlig beliggenhet på Styri Eidsvoll kommune. Her bor du rolig til med kort vei til mye!
Er du på utkikk etter å bygge din egen bolig? Her har du muligheten til å bygge drømmehuset i et barnevennlig og rolig boområde. Gode solforhold og flat tomt med boltreplass for familien - her det god plass til trampoline og barnelek. Fra eiendommen er det kort vei til barnehager, barneskole og flotte turområder. Eiendommen er ikke regulert, men er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Tomten kan fritt befares. Megler vil ikke være tilstede under visning, visningstidspunkt er satt opp med hensyn til budfrist.
Tomten har et stort potensial!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Nesvegen 26A, 2080 EIDSVOLL
Kommunenummer 3035, gårdsnummer 10, bruksnummer 208, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr 27, tinglyst 05.01.1945, type heftelse: Føderåd.
Dagboknr 1018992, tinglyst 03.11.2015, type heftelse: Bestemmelse om veg. Eiendommen gbnr. 10, 208 har rett til å bruke veien på gbnr. 10/29 som adkomstvei.
Dagboknr 1019055, tinglyst 03.11.2015, type heftelse: Bestemmelse om veg. Gjelder denne registerenheten med flere. Eiendommen gnr. 10 og bnr. 208 har likelydende rett til bruk av felles avkjørsel og felles vei som gnr. 10 og bnr. 14. Rettighetshaverne skal til enhver tid delta i drift og vedlikehold av veien, og kostnadene skal fordeles i forhold til hver enkelt sin bruk av vegen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger til i et rolig og barnevennlig boområde på Styri i Eidsvoll kommune. Fra eiendommen er det kort vei til sentrum med kommuneadministrasjon og gode service- og kulturtilbud. God offentlig kommunikasjon fra Eidsvoll togstasjonen med avgang tre ganger i timen med reisetid inn til hovedstaden og Gardermoen på ca. 34. min og ca. 11. min. Perfekt for pendlere!
Sundet
Sundet er sentrum av Eidsvoll, flott og idyllisk beliggenhet langs Vorma. Fin brygge langs Torget - perfekt til å nyte lange sommerkvelder. Fra Sundet kan man se over til Eidsvoll jernbanestasjon, Gamle Eidsvoll stasjon og brygga der hjuldamperen Skibladner har sitt sørligste anløpspunkt og som for øvrig er verdens eldste hjuldamper i drift. Panorama kino ligger i Sundet.
Rekreasjonsområder
Om sommeren har man bademuligheter i Mjøsa, Vorma, Hurdalssjøen og Hoelsjøvassdraget.
Kort vei til Gullverket som er et av de flotteste friluftsområdene i Eidsvoll og byr på særdeles gode tur- og rekreasjonsmuligheter både sommer og vinter.
Kort vei til gode skiløyper om vinteren, tur- og sykkelstier, bademuligheter på varme sommerdager, samt gode jakt- og fiskemuligheter.
Det er også fine turmuligheter i nærheten i Åsleia og Mistberget. Det blir kjørt opp løyper i området om vinteren. Akebakke i Rognlia nær Ås skole, med lys om kveldene. Kort vei til Turns' idrettsanlegg med fotballbane om sommeren og skøytebane om vinteren. Eidsvoll kan by på jakt- og fiskemuligheter og gode skimuligheter om vinteren. Om vinteren kan man så si spenne på seg skiene rett uten for inngangsdøren og gå i flotte skiløyper. Kort vei med bil til Gullverket med sin historie, samt flotte skog- og friluftsområder.
Bygdetunet
Ønsker man en dag med historie, er det kort vei til bygdetunet. Bygdetunet tar utgangspunkt i bruket Klokkerenga med våningshus, låve, fjøs og bu. Til museet er det flyttet hus fra resten av bygda som representerer både de store og små gårdene. I tillegg er det seter og egen landhandel. Museet har stor
friluftscene, dansegulv og grillmuligheter. Eidsvoll Okkupasjonsmuseum ligger på området. Eidsvoll bygdetun er en del av Eidsvoll Museum.
Mistberget
Mistberget ligger 663 moh er den nest høyeste toppen i Eidsvoll kommune. Misteberget er synlig fra de fleste steder på Romerike. Nær toppen finnes et branntårn fra 1938 og en TV-sendermast for fjernsyn, radiokringkasting, DABradio, digitalt bakkenett og basestasjon for helseradio. Fra brannvakttårnet på
toppen, er det en fantstisk utsikt over Romerikssletta. Fra Rauknerten vest for toppen er det utsikt mot Hadelandsåsen og Hurdal.
Avstander med bil:
Råholt: ca. 15 minutter
Oslo Lufthavn: ca. 30 minutter
Jessheim: ca. 28 minutter
Oslo sentrum: ca. 58 minutter

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1 161 kvm.
Enkelt grunnarbeid på tomten med tanke på arbeid og kostnader.
Arealet er beregnet og avvik kan forekomme.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett.
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.
Ved tilkobling til ledningsnettet for vann påløper tilknytningsavgift på kr 20.760,- for inntil 120 kvm. For pr overskytende kvm påløper kr 173,-.
Ved tilkobling til ledningsnett for avløp påløper tilknytningsavgift på kr 25.680,- for inntil 120 kvm. For pr overskytende kvm påløper kr 214,-.
Det er pålagt med vannmåler i alle husstander i Eidsvoll kommune. Kostnad på kr 320,- for årlig leie av vannmåler fra kommunen.
Hafslund kan ikke oppgi noen sum på tilkobling til strøm da dette varierer fra tomt til tomt og arbeidet som må utføres. Dersom det er av betydning for kjøper, må kjøper selv kontakte Hafslund for innhenting av priser.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan vedtatt 13.04.2021 avsatt til boligbebyggelse - nåværende.
Fra kommuneplanen:
"§4. Krav til uregulert ny boligbebyggelse (PBL § 11-9 nr. 5)
For oppføring og etablering av inntil 3 nye boenheter uten reguleringsplan, stilles det krav til følgende:
- Arealet må være avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen og ikke være dyrket eller dyrkbar mark
- Eiendommen skal ikke være egnet for ytterlige oppdeling og fortetting utover nevnte 3 boenheter
- Maksimal tillat grad av utnytting: % -BYA=30 %
- Kun frittliggende småhusbebyggelse tillates – enebolig/enebolig med sekundærleilighet/tomannsbolig
- Minste innbyrdes avstand mellom ny-ny/eksisterende-ny bebyggelse skal være 8 meter
- Ny bebyggelse skal ikke påføre nabobebyggelse skygge på jevndøgn kl. 15
- Øvrige kommuneplanbestemmelser gjelder."
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Tomten er ikke registrert med kommunale avgifter.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for inneværende år utgjør kr. 332,-.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.897.592,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,-.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Kvehaugen Bygg AS

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: kr. 24.029,- av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 19.400,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning(2 stk. inkl.)
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 63-0032/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Jessheim
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR63.2232

Dato

Sist oppdatert: 12. august 2022 kl. 18:56

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Lignende tomter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.