Komplett salgsoppgave

Tomt Gamle Ålevei

1 300 000 kr
681 m² (eiet)
Tomt Gamle Ålevei formidles av Kenneth Graarud i Krogsveen.
Tomt Gamle Ålevei formidles av Kenneth Graarud i Krogsveen.
Kart
Del
Boligtomt i veletablert boligområde, med gode solforhold og utsikt mot åpent åkerlandskap. Kun 600 m. til barneskole
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 300 000 kr
 • Omkostninger
  33 670 kr
 • Totalpris
  1 333 670 kr
 • Tomteareal
  681 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Denne tomten er en sjelden og attraktiv anledning til å bygge ditt nye drømmehjem i ellers veletablerte omgivelser på Gressvik. Det er kun knappe 600 meter til barneskole, kort sykkelavstand til ungdomsskole og en rekke barnehager i nærområdet.
Det er kort avstand til "Gressvik torg" handelssentrum. Med sine ca. 30 forretninger og tjenestetilbydere, har torget et godt utvalg av produkter og tjenester for hele familien.
I tillegg er det kort vei til flotte turområder i Gressvikmarka. Er man av den sporty- eller friluftsinteresserte typen, kan en gå/løpetur til Sprinkelet, som er 114 m.o.h,. anbefales. Videre kan man herfra vandre ut til bl.a. Onsøyknipen. Badeplasser i nærhet er Foten, Dypeklo og Mærrapanna i Onsøy.
Tomtens plassering er både tilbaketrukket og høyere enn Gamle Ålevei.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tomt Gamle Ålevei, 1621 GRESSVIK
Kommunenummer 3004, gårdsnummer 50, bruksnummer 368, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser
Det er tinglyst 5 servitutter på eiendommen i fra årstall 1969 til 1985. Disse omhandler blant annet bestemmelser om vei,vann/kloakk og bebyggelse som gjaldt for den tiden.
Det er tinglyst 2 servitutter på eiendommen og følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk:
Dagboknr. 1006601, tinglyst 02.12.2011, type heftelse/rettighet: Bestemmelse om veg- Denne eiendommen ble utskilt fra bnr. 21 og fikk ny betegnelse bnr. 368 i 2019. Før denne ble utskilt avga bnr. 21 til bnr. 138, bnr 164 og bnr. 165 rett til adkomstvei, rett til å anlegge, ha og vedlikeholde ledninger for offentlig vann-og avløp samt strømforsyninger over eiendommen bnr 21. I samme avtale har bnr. 21 de samme rettigheter overfor bnr. 138, bnr. 164 og 165. Vedlikeholdsansvaret for atkomstveien fra offentlig vei fra offentlig vei og frem til bnr. 21 skal være felles og kostnadene deles 50/50 mellom eierne av bnr. 21 og 163 på den ene siden og eier av bnr 138 og 164 og 165 på den andre side.
Dagboknr 2014209 tinglyst 22.1.2020, type heftelse/rettighet- Bestemmelse om veg- Nabo bnr 138 gir eier av denne eiendommen bnr. 368 rett til å bruke eksisterende vei over bnr. 138 til adkomst. Retten gjelder fra Gamle Ålevei og 4 meter langs felles tomtegrense i nordlig retning. Veien har i dag en kurvater som er tilpasset 2 eksisterende boliger. Før byggarbeider startes på bnr. 368 skal veiens horisontale og vertikale kurvatur utbedres i samråd med bnr. 138. Kostnadene for dette bæres i sin helhet av bnr. 368. Eier av bnr 138 forbeholder seg vederlagsfri og evigværende bruksrett til denne veien. Kostnader for vedlikehold fordeles mellom brukerne.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Tomten ligger fint til på Åle på Gressvik. Det er gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehage samt Gressvik sentrum. Fra eiendommen er det kort vei til flotte turområder i Gressvikmarka. Er man av den sporty- eller friluftsinteresserte typen, kan en gå/løpetur til Sprinkelet, som er 114 m.o.h,. anbefales. Videre kan man herfra vandre ut til bl.a. Onsøyknipen. Badeplasser i nærhet er Foten, Dypeklo og Mærrapanna i Onsøy.
Det er kort avstand til "Gressvik torg" handelssentrum. Med sine ca. 30 forretninger og tjenestetilbydere, har torget et godt utvalg av produkter og tjenester for hele familien. Midt på torget er det lekeapparater som de minste kan utfolde seg i mens de voksne handler, det er gratis parkering og en svært hyggelig atmosfære på torget. Et lite utvalg av forretninger som du finner her er: Coop Extra, Apotek 1, Kriho Sko, Gullsmedbutikken A/S, 2 frisørsalonger, Gressvik Legekontor og Gressvik Tannklinikk.
Hvis man skal en tur til Fredrikstad sentrum, så kan man benytte seg av byfergen som gratis frakter deg fra fergeleie ved Bruket og inn til brygga i sentrum. Dette er en morsom og litt annerledes måte og ankomme Fredrikstad by på. Har man små barn så vil dette kunne være en fin familieutflukt for eksempel en lørdags formiddag.

Adkomst

Veibeskrivelse
Se google maps - det er enkelt å finne frem i kartet.

Barnehager, skoler og fritid

SKOLER:
Rød skole - Onsøy (1-7 kl.) 370 elever, 18 klasser 0.7 km
Hurrød skole - Onsøy (1-7 kl.) 344 elever, 15 klasser 2 km
Gressvik ungdomsskole - Onsøy (8-10 kl.) 449 elever, 20 klasser 1.7 km
Frederik II videregående skole 1277 elever 5 km
WANG Toppidrett Fredrikstad 180 elever, 6 klasser 5.7 km
BARNEHAGER:
Naturbarna Kilen 34 barn, 2 avdelinger 0.7 km
Fredtun barnehage (3-5 år) 21 barn, 1 avdeling 1 km
Skala barnehage Krossnetoppen (0-5år). 52 barn, 2 avdelinger 1.5 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Se punkt tinglyste heftelser og rettigheter
Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen omfattes av:
Kommuneplan, navn:
Planident: 909
Kommuneplan Fredrikstad 2020 - 2032.
Formål: 1001 - Bebyggelse og anlegg.
Godkjent/vedtatt: 18.06.2020.
Eiendommen omfattes av:
Reguleringsplan, navn;
203 Volleberget syd
Formål:
111 - Frittliggende småhusbebyggelse
710 - Felles avkjørsel
Godkjent/vedtatt: 29.04.1985.
Utdrag fra reguleringsplanen som tomten er omfattet av:
- Eiendommen går inn under Tomt D i reguleringsplanen for Volleberg Syd og har maksimal utnyttelsesgrad 0,15. Det gjøres oppmerksom på at beregning av u-grad på tomten følger regelverket fra reguleringplanen ble vedtatt. Det vil da kunne tillegges en del areal på eiendommen for beregning. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon.
- Det kan oppføres bolighus i 1 etasje med tilhørende garasjer.
- Bygningenes høyde må ikke overstige 7m. for 1 etasjes hus og 10 m. for 2 etasjes hus over ferdig planert terreng.
- Garasjer fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende garasje. Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35 m2 og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg form og farge.
- Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen max. 23 fastsettes av bygningsrådet, som kan kreve at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstrekning skal ha lik takvinkel.
- Farge på hus skal godkjennes av bygningsrådet.
- Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. Gjerdehøyden må ikke overstige 0,8 meter inklusiv eventuell sokkel.
- Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Onsøy kommune.
Kopi av situasjonskart, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Tomten selges slik den fremkommer i dag. Tomten har ingen egen adresse. Den ligger mellom Gamel Ålevei 88 og 88 A. Vi gjør oppmerksom på at det tidligere har stått et bygg på eiendommen. Dette ble revet av tidligere eier. Det kan da forekomme noe bygningsrester på eiendommen.
Arealplaner under arbeid:
Planid- 1122 Åledalslinja- Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny vegforbindelse fra krysset Gamle Ålevei / Storveien i sør til rv. 110, Mosseveien, i nord. Den nye vegen vil være til avlastning for fv. 117, Storveien, som går gjennom Gressvik sentrum.

Økonomi

Kommunale utgifter

Det er ikke registrert noen kommunale avgifter på eiendommen pr. i dag
Vann- og avløpsgebyrer for Fredrikstad kommune:
Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.
Abonnementsgebyr og forbruksgebyr
Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 957,50
Forbruksgebyr vann (variabel del): kr. 9,75 pr m³
Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 1 516,25
Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr. 21,74 pr m³
Engangsgebyr for tilknytning
Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1055
Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1055
For nærmer informasjon gå inn på kommunens hjemmeside : https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/vannogavlop/gebyrer/
Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon
Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering: kr. 2 090
Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr. 2 904
Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr. 4 006
Feiing
Feie- og tilsynsavgift 1 (ettløps pipe) kr. 408
Feie- og tilsynsavgift 2 (toløps pipe) kr. 815

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Fredrikstad kommune har eiendomsskatt. iflg Fredrikstad kommune sine hjemmesider er beregning således:
Sånn regner kommunen ut eiendomsskatten:
Når taksten er satt, trekker vi fra 30 prosent, det kalles reduksjonsfaktor (taksten på eiendommen ganger 0,7). Dette erstatter forsiktighetskriteriet vi har brukt før.
Så trekker vi fra et bunnfradrag på en million kroner for hver boenhet som er godkjent og registrert i matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister).
Summen vi får da ganges med 3,4 promille. Det er denne summen som blir den årlige eiendomsskattebeløpet.
Gå inn på kommunens hjemmesider for nærmere info:
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Bolig-bygg-eiendom/eiendomsskatt/

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1 333 670,-

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Gamle Ålevei Eiendom AS

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 67-0202/22
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fredrikstad og Sarpsborg
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR67.22202

Dato

Sist oppdatert: 23. mars 2023 kl. 12:46

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.