Prosjekt

Vårlitunet Boligsameie, Bygg E

3 250 000 – 3 350 000 kr
76 m²
3 soverom
Knut Dahl
Joachim Kolderup
Presenteres av
Knut Dahl og Joachim Kolderup
6 nyoppførte, innflyttingsklare og moderne 3-roms selveier-leiligheter med balkong eller terrasse samt garasjeplass.
 • Prisantydning
  3 250 000 – 3 350 000 kr
 • Omkostninger
  12 222 kr
 • Totalpris
  3 262 222 – 3 362 222 kr
 • Soverom
  3 soverom
 • Primærrom
  76 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Visning

Smittevern tas på alvor, og det inviteres kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Trykk på linken VISNINGSPÅMELDING her for avtale om tid. Les salgsoppgaven digitalt, da papirform utgår pga smitterisiko. Dersom ingen melder seg til visning, vil ikke visning bli avholdt.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Rom
P-Rom
Etasje
Pris
3 rom76 m²2.etg3 250 000 kr
3 rom76 m²2.etg3 350 000 kr

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Leilighetene leveres med god standard som inkluderer moderne overflater og utstyr. Entreen og badet får flislagte gulv med varmekabler, øvrige rom får gulv av 3-stavs eikeparkett mens vegger utføres med platepanel. Himlinger er hovedsakelig av malte plater.
Moderne er også romløsningen som blant annet inkluderer en åpen sosial sone på nesten 40 kvadratmeter, bestående av stuen og kjøkkenet. For best mulig arealdisponering er kjøkkeninnredningen plassert ett av stuens indre hjørner, slik at den åpne gulvflaten i rommet for øvrig kan møbleres helt etter eget ønske. En varmende så vel som stemningsfremmende peis monteres i stuen, oppvarming for øvrig skjer ved hjelp av elektrisitet.
Kjøkkenets innredning leveres av DK Snekkere og blir i seg selv et stort, dekorativt møbel i den sosiale sonen. Innredningen får en helhetlig fremtoning med glatte hvite fronter og fôring fra overskap til himling. Benkeplatene leveres i grå utførelse, veggflaten mellom benk og overskap med flis-imiterende kitchenboard. Innredningen leveres for øvrig med hvitevarer i stål fra Electrolux bestående av stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin, kombiskap og ventilator.
Leilighetenes bad og to soverom er alle samlet omkring gangen og oppleves som distansert fra den sosiale sonen. Soverommene er av gode størrelser som hovedsoverom og barne-/gjesterom, med henholdsvis cirka 10 og 7 kvadratmeter gulvflate hver. Sistnevnte leveres med et frittstående garderobeskap av én meters bredde, mens hovedsoverommet er direkte tilknyttet leilighetens innvendige bod på cirka 3 kvadratmeter som også kan fungere utmerket som en walk-in closet. Hovedsoverommet er i tillegg lett tilgjengelig gjennom to dører som leder inn til hver sin side av dobbeltsengen.
På badet leveres gulvet med mørke kvadratiske fliser og termostatstyrte varmekabler, veggene med hvite og flis-imiterende våtromsplater, og himlingen av plater med innfelt belysning. Badets utstyr inkluderer hvite og moderne møbler fra anerkjent produsent som blant annet har lett tilgjengelig oppbevaringsplass i brede servantskuffer, samt opplegg til vaskemaskin, synlig sisterne med påmontert klosett og dusjhjørne med svingbare glassdører.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vårlitunet Boligsameie, Bygg E, 1580 RYGGE
Gårdsnummer 104, bruksnummer 247, kommunenummer 3002

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider.
Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3002/104/247:
10.09.2014 - Dokumentnr: 763730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3002 Gnr:104 Bnr:8
03.05.2016 - Dokumentnr: 393606 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0136 Gnr:4 Bnr:267
15.11.2017 - Dokumentnr: 1274845 - Seksjonering
01.01.2020 - Dokumentnr: 140067 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0136 Gnr:4 Bnr:247
Gjelder denne registerenheten med flere.
Sameiet er under reseksjonering og det vil derfor kunne ta noe lengre tid før skjøtet på den enkelte leilighet og kjøpers pant kan tinglyses. Det tas som en forutsetning ved inngivelse av kjøpetilbud at dette aksepteres av kjøper og kjøpers bank.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet er bygget slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.

Diverse

Man kan kun erverve to seksjoner iht. lov om eierseksjoner § 22, 3 ledd.
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse må foreligge før endelig overtagelse kan finne sted. Dette er
entreprenør sitt ansvar. Oppgjør kan skje på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse.
Prosjektet er byggemeldt iht. teknisk forskrift (TEK) av 2010.
Standard kontrakt vil bli benyttet. Utkast på denne kan fåes ved henvendelse til megler.
Til overtagelse leveres leilighetene i byggrengjort stand. Finvask må påberegnes av kjøper.
Selger står fritt til å justere prisen for eventuelt usolgte enheter.
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D-animasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse og vil inneholde avvik. Inntegnet utstyr/inventar/møbler medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgsog markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Stiplede objekter på salgstegninger inngår ikke i leveransen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i
den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset
til denne.
Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil
forekomme. Forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, trafoer, kummer og lignende vil
bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i
forhold til utomhusplan.

Energimerking

Leilighetene som selges har energimerke oransj B eller C. Kontakt megler for energimerke for den enkelte leilighet.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

I Vårlitunet vil du bo tilbaketrukket blant både etablert og ny boligbebyggelse midt i Halmstad og Rygge. Dette er et spennende vekstområde som opplever stor popularitet og økt tilflytting. Her møter du både barnefamilier, unge etablerere og godt voksne som har flyttet fra en enebolig til noe mer lettstelt og praktisk. Denne varierte sammensetningen legger grunnlaget for et godt bomiljø som du selv også kan bli en del av.
Så nær som de fleste fasiliteter og tilbud i Halmstad er lett tilgjengelig innenfor en radius på få hundre meter. For en liten familie er det spesielt verdt å merke seg nærheten til barneskolen med idrettshall og kunstgressbane, og ikke minst også den nye tufteparken - en moderne aktivitetspark med masse boltreplass for barna og et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet.
I det utvidede nabolaget finner du både to dagligvareforretninger, konditori, apotek og en håndfull småforretninger, samt et tjenestetilbud innenfor personlig pleie som til sammen langt på vei dekker de fleste hverdagslige behov.
Fra Halmstad får du et svært godt utgangspunkt for utflukter i det solrike og frodige Ryggelandet som er rikt på historie og har et stort antall turmuligheter. Her ligger også Evje Golfpark som har vakkert banelandskap helt ned til vannkanten. Veien er heller ikke lang til sommerperler som Larkollen og Fuglevik langs kysten.
Skal du med toget, er det kjekt å vite at Rygge stasjon er lett tilgjengelig og kun en kort rusletur unna på fortau og smågater gjennom nabolaget. Fra stasjonen er reisetiden videre til Oslo S i dag på like over 50 minutter, men forventes å bli redusert etter den pågående utbyggingen av jernbanen. Langs Ryggeveien finnes holdeplass for ekspressbuss mellom Oslo og Sarpsborg, og ved E6 stopper flybuss til Gardermoen. Det er for øvrig kort vei til E6 og kun gode fem minutter å kjøre til de mer urbane strøk av Moss.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiet tomt på 11.205 kvm som tilhører sameiet. Tomten er fellesareal.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulerings-og arealplaner

Reguleringsplan M196 med formål om bolig vedtatt 01.11.2012 i henhold til brev fracRygge kommune datert 16.01.2016. Denne kan utleveres ved henvendelse til megler. Totalt vil prosjektet inneholde ca 60 leiligheter og kjøper må regne med byggearbeid i denne forbindelse frem til prosjektet er ferdig.

Økonomi

Boligens kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Selger anslår - ut fra erfaringstall i tilsvarende utbygginger - at felleskostnadene for de enkelte seksjonseiere vil
ligge på ca. kr. 27,- pr. kvm BRA pr. måned.
Sameiet har inngått fellesavtale med Viken Fiber med grunnpakke TV/Internett. Det inkluderer ikke abonnement til telefoni.
Det forutsettes at kjøper betaler en oppstartskapital på kr. 5.000,- til sameiet. Oppstartskapital blir overført til forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.
Kjøper er likevel innforstått med at de ovenfor stipulerte felleskostnadsnivåer kun er anslag og det er de kostnader som faktisk påløper til enhver tid som kommer til fordeling, uavhengig av om disse er lavere eller høyere enn dette anslaget.
Det gjøres oppmerksom på at sameiet får legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Formuesverdi

Da boligene som selges nylig er ferdigstilt er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Moss kommune. For 2020 var denne satsen 2,8 promille. Eiendomsskatt faktureres den enkelte seksjonseier direkte.

Omkostninger

Kjøper betaler 2,5% i dokumentavgift til staten av tomteverdi, kr. 4.000,-
Tinglysningsgebyr skjøte, kr. 525,-
Tinglysning av pantobligasjon (pr.stk), og utskrift pantattest, kr. 697,-
Oppstartskapital til sameiet, kr. 5.000,-
Eierskiftegebyr til forretningsfører. Kr. 2.000,-
Totale omkostninger pr leilighet ved tinglysning av en obligasjon kr. 12.222,-

Annen viktig informasjon

Eier

Eiendomsselskapet Padion AS

Vedtekter/Hurordensregler

Vedtekter foreligger og følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene i Bygg F er ferdigstilt og klar for overtagelse.
Vårlitunet Boligsameie skal utvikles med flere fremtidige salgs- og byggetrinn. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.

Forbehold fra utbygger

Det foreligger godkjent reguleringsplan for området.
Det forutsettes tredjeparts samtykke ved utstedelse av skjøter. Konferer megler for mer informasjon.
Dersom selger gjør forbehold gjeldene er partene fri fra avtalen uten annet økonomisk ansvar overfor hverandre.
Det tas forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som følge av
offentlige pålegg, uten å forringe den generelle standard.
Det tas forbehold om endringer /nye offentlige gebyrer.
Det gjøres oppmerksom på at utbygger når som helst kan endre priser på usolgte enheter.
Dersom det er avvik mellom prosjektbeskrivelse og tegninger / prospekt, er det prosjekt beskrivelse som er
gjeldende.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Fullt oppgjør inkludert omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 2 virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Organisasjonsform

Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 66 seksjoner.
Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.
Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt uten kostnad frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Opplysninger om oppdraget

Krogsveen avd. Moss AS
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.20373

Dato

Sist oppdatert: 15. mars 2021 kl. 20:47

Dokumenter

If Boligkjøperpakken
PDF 262 KB
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Prisutvikling for området

0 kr/m²
↘︎ % ()

Visning

Smittevern tas på alvor, og det inviteres kun til individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. Trykk på linken VISNINGSPÅMELDING her for avtale om tid. Les salgsoppgaven digitalt, da papirform utgår pga smitterisiko. Dersom ingen melder seg til visning, vil ikke visning bli avholdt.
Lurer du på noe?

Andre prosjekter i området

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
Flyttehjelp

La oss ta jobben for deg

Ikke stress med flyttevask, pakking, lagring og transport. Vi fikser alt for deg! Helt enkelt.
Finn ut mer

Sjekk din boligverdi!

Bare tast inn adressen din og få svaret med en gang! Enkelt, raskt og helt gratis.