Komplett salgsoppgave

Vidsyn

890 000 kr
1 000 m² (eiet)
Vidsyn Hyttefelt.jpg
Vidsyn Hyttefelt.jpg
Kart
Del
Tommy Vatslid
Eivind Bjorå
Presenteres av
Tommy Vatslid og Eivind Bjorå
Vidsyn hyttefelt - Solrike utsiktstomter
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  890 000 kr
 • Omkostninger
  69 592 kr
 • Totalpris
  959 592 kr
 • Tomteareal
  1 000 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om enheten

Området består av 72 byggeklare selveide hyttetomter uten byggeklausul. Her står du som kunde fritt til å realisere akkurat den hyttedrømmen du måtte ønske innenfor reguleringsplanens vilkår. Området har hatt en god salgsrespons hvor det nå er 18 ledige tomter og 54 stykker som er solgt p.t. Skulle du ha ønske om bistand til valg og oppføring av hytte tilbys muligheten til bistand fra Staume Handlaft med eldgamle tradisjoner. SE - www.vidsynhytter.no for til en hver tid oppdatert liste på ledige tomter.
Priser fra kr. 890.000,- til kr. 1.400.000,- + omk.
Vidsyn hyttefelt ligger sentralt plassert midt i Sør-Norge, bare 10 kilometer fra Hovden sentrum. Avstanden til Kristiansand er ca 3 timer med bil.
Langs veiene i hyttefeltet ligger tomtene på høyre og venstre side. Tomtene er markert med ett nummerskilt.
Tomtene er solrike, og ligger med utsikt over golfbanen. Like ved feltet går det skiløyper som prepareres i henhold til løypeprogram. Hyttene vil være sør og vestvendte og dette er valgt for å kunne gi de beste solforhold, med vekt på ettermiddagen. Her er det lyst så lenge sola skinner og trivelig hele dagen.
Hovden er populært som aldri før, og etter finanskrisen opplever Bykle kommune stor pågang av mennesker som ønsker å skape sitt drømmested.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Vidsyn, 4754 BYKLE
Kommunenummer 4222, gårdsnummer 3, bruksnummer 487, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4222/3/487:
20.03.2012 - Dokumentnr: 228364 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4222 Gnr:3 Bnr:422
01.01.2020 - Dokumentnr: 764903 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0941 Gnr:3 Bnr:487

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Vidsyn hyttefelt ligger sentralt plassert midt i Sør-Norge, bare 10 kilometer fra Hovden sentrum. Avstanden til Kristiansand er ca 3 timer med bil.
Langs veiene i hyttefeltet ligger tomtene på høyre og venstre side. Tomtene er markert med ett nummerskilt.
Tomtene er solrike, og ligger med utsikt over golfbanen. Like ved feltet går det skiløyper som prepareres i henhold til løypeprogram. Hyttene vil være sør og vestvendte og dette er valgt for å kunne gi de beste solforhold, med vekt på ettermiddagen. Her er det lyst så lenge sola skinner og trivelig hele dagen.
Hovden er populært som aldri før, og etter finanskrisen opplever Bykle kommune stor pågang av mennesker som ønsker å skape sitt drømmested.

Adkomst

Fra RV9 Ta av vestover inn til Ørnefjell og Ørnefjell golfbane. Følg veien 150 meter og ta deretter av til venstre inn til Vidsyn.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Området består av 72 byggeklare selveide hyttetomter uten byggeklausul. Her står du som kunde fritt til å realisere akkurat den hyttedrømmen du måtte ønske innenfor reguleringsplanens vilkår. Området har hatt en god salgsrespons hvor det nå er 14 ledige tomter og 58 stykker som er solgt p.t. Skulle du ha ønske om bistand til valg og oppføring av hytte tilbys muligheten til bistand fra Staume Handlaft med eldgamle tradisjoner. SE - www.vidsynhytter.no for til en hver tid oppdatert liste på ledige tomter.

Vei, vann og avløp

Tomtene selges med adkomstvei, det ligger også vann, kloakk og strøm til tomtegrense. Trekkerør til fiber er også lagt frem, det er Bykle Breiband som er leverandør og plikt til og koble seg på og 12 mnd. binding. Med moderne standard vil hyttene kunne gi en helt unik mulighet for kombinasjon av rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Regulerings-og arealplaner

Reguleringsplanen for området Vidsyn er en del av Tykkåsområdet i Bykle kommune. Planen er vedtatt i planutvalget i kommunen 23. august 2010 og omhandler bl.a. rekkefølgebestemmelser, utforming av hytter og fargevalg, samt standardisterte regler for regulering i kommunen. Oppdatert 13. april 2016.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13 817,50,- for inneværende år og vil begynne og løpe når det er gitt igangsettelsesløyve. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.
Tilkoblingsavgift for vann og avløp til Bykle kommune tilkommer - Avgift for tilkobling av vann opp til 32 mm kr. 23 125,- - Avgift for tilkobling av avløp opp til 32 mm. kr. 79 875,-
Avgiften faktureres av kommunen sammen med når igangsettningsløyve blir gitt.
Se www.bykle.kommune.no for oppdaterte priser. og for priser ut over 150 kvm og priser for større inntaksledningenn 32 mm.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Eiendomsskatt

Bykle kommune har pt. ikke eiendomskatt

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5%: 22.250,-
Tinglysning hjemmelsdokument: 585,-
Tinglysning pantedokument: 585,-
Attestgebyr: 172,-
Totalkostnad: 23.592,-
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum på kr. 890.000,-
Oppmålingsgebyret på kr. 16.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser! Infrastrukturfond/Løypebidrag til Bykle kommune på kr. 30.000,- kommer i tillegg til oppgitte tomtepriser.
Totale omkostninger ved kjøp av tomt til kr. 890.000,- vil utgjøre kr. 69.592,- og totalsum vil da bli 959.592,- inkl. omkostninger.
Det tas forbehold om økning i gebyrer

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner Spareskillingsbanken. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Tykkås AS

Konsesjon

For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Velforening

Pliktig medlemskap i Vidsynvelforening. For 2019 var prisen kr. 6000,- dette går for å dekke vedlikehold og drift av felles veier, drift av gatelys og pumpekum for avløp. Vedtekter for velforening ligger vedlagt dette prospekt.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring, og reklamasjoner må rettes direkte til selger. Selgers egenerklæringsskjema følger som bilag til denne salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet ønsker vi at du tar stilling til om du vil kjøpe Boligkjøperpakken gjennom IF – da er boligen ferdig forsikret! Boligkjøperpakken inneholder også en boligkjøperforsikring (rettshjelpsdekning).
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, husforsikring (kun hus og hytter), dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. Der det er utstedt verdibevis har kjøper dekning i 4 år. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0442/20
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.20442

Dato

Sist oppdatert: 24. januar 2023 kl. 11:55
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.