Komplett salgsoppgave

Stølekilen - TOMT NR 14

2 250 000 kr
746 m² (eiet)
Jøran Flakk
Alex Modahl
Presenteres av
Jøran Flakk og Alex Modahl
Hyttetomt uten byggeklausul i sjønære & meget flotte omgivelser. Ved kjøp innen 1.12 inngår båtplass & sjøbod i handelen

Estimert lånekostnad pr. mnd kr. 0

 • Prisantydning
  2 250 000 kr
 • Totalpris
  2 250 000 kr
 • Tomteareal
  746 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Visningspåmelding
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om enheten

For tomt 14 kan opplyses at tomtestørrelse er 746,9m² ca. 100m fra sjøen. Med tomten følger rettighet til å kjøpe/leie en båtplass og en sjøbodandel med nærhet til båtplass og sjøen, noe som er en sjelden anledning i 100 metersbeltet.
Tomten har sjøutsikt mot Stølekilen i retning over tomt 13 og 16 og utsikt over friområde i sydlig retning. Tomten har gode solforhold. Tomten har vei helt frem, med parkering på egen grunn.
Tomten er steinsatt flatt og byggeklar, og ligger på ca. kotehøyde 12-13m over havet. Tomten er en hjørnetomt mot internveier. Ferdig gulvhøyde på fremtidig fritidsbolig er satt på 13m +18,5m kote for mønehøyde over havet. Det tillates takterrasse ved trappet bygningskonstruksjon, som skal kunne gi sjøutsikt. Se reguleringsbestemmelsene.
Bruksareal innenfor tomt 14 skal ikke overstige 120 m2 BRA inkl. evt. frittstående sovehytte, bod/ anneks eller garasje. Terrasser og parkeringsplasser skal ikke tas med ved beregning av tillatt bruksareal.
Friområde er etablert med flere sittebenker, off. tilgjengelig brygge, sykkelparkering, samt grillplass som er til for eksisterende, nye fritidsboliger og for allmenheten. Den offentlige tilgjengelige grillplassen er etablert ca. 20m fra sjøen.
Grunneier av 74/12 eier deler av grunnen på friområde i Stølekilen reguleringsplan, noe som er å regne som positivt med tanke på å tillate at vegetasjonen mot sjøen holdes nede på 74/12. Deler av friområdet (Gnr. 74 Bnr. 20) mellom sti og sjøen, eies av annen grunneier.
Det blir opprettet sameier e.l. for området, som kjøper plikter å delta i.
Kjøper må sette seg inn i og lese regulerings- og planbestemmelsene.
Avstander i nærområdet fra tomten (luftlinje):
Avstand til vannet er ca. 105m.
Avstand til nærmeste båtplass er ca. 115m.
Avstand til sjøbod i felles sjøbodanlegg er ca. 95m.
Avstand til større friområde med badestrand og svaberg i Kjørrviga er ca. 220m.
Flotte turområder i umiddelbar nærhet, samt utover og oppover på Stølehalvøya.
Skjærgården starter allerede ved båthavna. Det er ca. 3 nm til Grimstad sentrum, som er en hyggelig liten båttur, og ca. 3nm til Reddalskanalen, hvor man kan komme inn i 2 ferskvannsområder, Landviksvannet og Reddalsvannet. Grimstad kommune har en fantastisk skjærgård.
Inkl. i kjøpesum (2.250.000,-) for tomt 14 uten byggeklausul:
Tomten blir levert byggeklar iht. tenkt plassering av fritidsbolig, slik den fremstår nå.
Øvrig arrondering av tomten er ikke inkludert.
Det er lagt vann/avløp og trekkerør i samme lengde for lavspentkabel og trekkerør for fiber, inn på tomten.
Det er lagt trekkerør for fiberkabel inn på tomten i tilstrekkelig lengde til tenkt fritidsbolig.
Båtplass. Rett til å leie eller kjøpe 3m c/c (målt senter - senter på utligger) båtplass:
Kjøp av båtplass kr. 250.000,- i Sb1 eller 275.000,- i Sb2. Kjøp av sjøbodandel kr. 100.000,-. Betales separat når tomten overtas.
Ved kjøp er det pliktig medlemskap i bryggelag/sjøbodlag. Ved kjøp tilkommer vedlikeholdsutgifter som bestemmes i sameiet e.l.  
Leie båtplass p.t. 20.000,- i innskudd/10, år med kr. 12.000,- årlig leie.  
Ev. kjøpt båtplass/sjøbodandel skal følge tomt 10, og kan ikke videreselges separat.
Kjøp/leie av båtplass/sjøbodandel er en rettighet, men som må avtales ved signering av kjøpekontrakt. Rett til å kjøpe/leie båtplass/sjøbodandel opphører når kjøpekontrakten er signert.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Stølekilen - TOMT NR 14, 4887 GRIMSTAD
Kommunenummer 4202, gårdsnummer 74, bruksnummer 170, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
4202/74/170:
02.11.1921 - Dokumentnr: 900107 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
28.05.1947 - Dokumentnr: 616 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:28
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
18.08.1947 - Dokumentnr: 1015 - Best. om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
20.11.1961 - Dokumentnr: 2700 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:45
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
08.06.1962 - Dokumentnr: 1188 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:44
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
30.09.1963 - Dokumentnr: 2188 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:80 Bnr:22
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
18.07.1964 - Dokumentnr: 1781 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:48
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
09.01.1967 - Dokumentnr: 65 - Best. om båt/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:49
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
20.11.1968 - Dokumentnr: 3087 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:53
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om hugging av trær.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
14.07.1969 - Dokumentnr: 1927 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:54
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
20.11.1973 - Dokumentnr: 4698 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:57
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
07.02.1974 - Dokumentnr: 552 - Erklæring/avtale
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
07.08.1981 - Dokumentnr: 3872 - Erklæring/avtale
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
22.08.1983 - Dokumentnr: 4829 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:68
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
22.08.1983 - Dokumentnr: 4830 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:68
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
29.01.1985 - Dokumentnr: 630 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
08.08.1988 - Dokumentnr: 5708 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:66
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
27.07.1990 - Dokumentnr: 4440 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:66
Bestemmelse om vannledning fra havet med rett til å fylle
svømmebasseng.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
25.06.1991 - Dokumentnr: 3013 - Rettsbok
Bestemmelse om adkomstrett og eiendomsrett til 3 båtbuer på
eiendommen etter nærm.best. med fl.best.
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
20.05.1992 - Dokumentnr: 2494 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:48
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
08.09.1992 - Dokumentnr: 4347 - Rettsbok
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:68
Bestemmelse om båt/bryggeplass
jfr. rettsforlik av 02.09.1992
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
08.09.1992 - Dokumentnr: 4349 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:68
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Denne er anvist og pkt. 5 i rettsforliket slettes
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
29.10.1992 - Dokumentnr: 5382 - Rettsbok
Karen Lofthus eier sjøbua - tidsubestemt rett til å ha den
stående på d.e.
Bestemmelse om benyttelse mellom Karen Lofthus og Kåre
Andersen.
Bestemmelse om båt/bryggeplass for Helge Walter Jørgensen.
Sjøbua kan ikke bortleies/bortlånes etc. i strid med forlik.
Ved Karen Lofthus sin død skal Helge Walter Jørgensen
personlig ha rett til leilighetsvis å benytte sjøbua etter
nærm. bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
28.07.1995 - Dokumentnr: 4198 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:28
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
21.07.1999 - Dokumentnr: 4112 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver "Den grå bua".
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
08.08.2005 - Dokumentnr: 4861 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:20
Gjelder også senere utskilte parseller fra gnr 74 bnr 20
Gjelder også tidligere utskilte parseller som er utgått fra
Alsand gård
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
14.10.2008 - Dokumentnr: 831408 - Jordskifte
Sak 0900-2006-0032 Støle
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
17.09.2009 - Dokumentnr: 689421 - Jordskifte
Sak nr 0900-2006-032A Aust-Agder jordskifterett
Støle - Delsak om vei
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
10.05.2010 - Dokumentnr: 335358 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
05.03.2015 - Dokumentnr: 202784 - Jordskifte
Aust-Agder jordskifterett
Jordskiftesak 0900-2014-0048 Støle
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
05.03.2015 - Dokumentnr: 202784 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:79 Bnr:11
Veiretten gjelder også for fradelte parseller fra bnr 11.
Uteglemt å registrere at den gjelder fradelte parseller. Rettet i medhold av tingll § 18, 20.04.2015 US
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
23.04.2015 - Dokumentnr: 355047 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:79 Bnr:4
Avgir grunn for nødvendig utvidelse av veien
Gjelder også for senere fradelte parseller
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
07.01.2016 - Dokumentnr: 12188 - Jordskifte
Jordskiftesak 0900-2015-0020 Støle
Aust-Agder Jordskifterett
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
27.05.2019 - Dokumentnr: 596655 - Jordskifte
18-132369RFA-JARD Brunåsen
Aust-Agder Jordskifterett
Grensefastsetting og fradeling
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
03.02.2021 - Dokumentnr: 140321 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Aveny Eiendomsmegling AS
Org.nr: 989 768 093
Overført fra: Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12
Gjelder denne registerenheten med flere
24.02.2021 - Dokumentnr: 229628 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:74 Bnr:12

Annen viktig informasjon

Eier

Stølekilen AS

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 31-0330/21
Krogsveen avd. Kristiansand AS
NO 924 405 937 MVA
Oppdragets KR-kode KR31.21330

Dato

Sist oppdatert: 20. september 2022 kl. 22:16
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Visningspåmelding
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.