Komplett salgsoppgave

Jonsvannsveien 585

9 500 000 kr
109 m²
2 soverom
Velkommen til Jonsvannsveien 585 - og denne herlige eiendommen beliggende som en perle langs Jonsvatnet!
Velkommen til Jonsvannsveien 585 - og denne herlige eiendommen beliggende som en perle langs Jonsvatnet!
Kart
Del
Fantastisk eiendom med formidabel utsikt over Jonsvatnet |Tomt på 24,3 mål |Jakt- og fiskerett |Naust |Unik mulighet!

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  9 500 000 kr
 • Omkostninger
  238 842 kr
 • Totalpris
  9 738 842 kr
 • Etasje
  3
 • Byggeår
  1880
 • Soverom
  2 soverom
 • Bad
  1 bad
 • Primærrom
  109 m²
 • Bruksareal
  145 m²
 • Tomteareal
  24 302,6 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Oransje G

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Velkommen til Jonsvannsveien 585 - og denne herlige eiendommen beliggende som en perle langs Jonsvatnet! Eiendommen ligger meget idyllisk til i et fantastisk naturområde med nærhet til Jonsvatnet og med kort vei til sentrum.
Eneboligen ligger svært fint til på et høydedrag i et åpent kulturlandskap og har en formidabel utsikt mot Jonsvatnet. Boligen er påkostet betydelig siden 2016, og har en moderne standard med gunstige løsninger. Det er anlagt vei fra boligen ned til en ca. 200 meters strandlinje, hvor man også bla. finner flytebrygge og naust med utvendig vann og innlagt strøm (se info i bildetekst/salgsoppgaven). Det medfølger jakt- og fiskerett med eiendommen, slik at en kan jakte elg, hjort og rådyr. Man kan fiske med både stang, oter og garn. Dette er kostnadsfritt som grunneier.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Jonsvannsveien 585, 7057 JONSVATNET
Kommunenummer 5001, gårdsnummer 29, bruksnummer 27, ideell andel 1/1

Innhold

Enebolig
Totalt bruksareal: 145 kvm
Totalt primærrom: 109 kvm
Totalt sekundærrom: 36 kvm
Første etasje
- P-rom: Entré/gang, bad, kjøkken, spisestue og stue.
Loftetasje
- P-rom: Gang, omkledningsrom og to soverom.
- S-rom: Kneloft.
Kjeller
- S-rom: To boder og teknisk rom.
Loftetasje har gulvflate på ca. 56 kvm. Grunnet skråtak har loftetasjen et måleverdig areal på 29 kvm.
Garasje
Totalt bruksareal: 47 kvm
Totalt sekundærrom: 47 kvm
Naust
Totalt bruksareal: 13 kvm
Totalt sekundærrom: 13 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført i 1880. Grunnmur av betong og teglstein. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn samt krypekjeller under deler av boligen. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner. Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Entrédør med sikkerhetslås og glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.
Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.

Moderniseringer og påkostninger

Boligen er påkostet i følge selger:
- Innvendig renovering av første etasje og deler av andre etasje.
- Nytt kjøkken.
- Nytt bad.
- Ny terrasse.
- Nytt inngangsparti.
- Alle vegger, tak og gulv er skiftet.
- Ny drenering rundt kjellervegg.
- Opparbeidet uteområde rundt bolig og naustplass.
- Nytt tak, vinduer, isolasjon og kledning.
- Alt av elektrisk er byttet helt i fra Tensio sitt grensesnitt.
- Nytt røropplegg innvendig (rør-i-rør).
- Lagt inn fiber fra Telenor.
- Naustet er pusset opp innvendig.
- Det er utvendig vann, lagt inn strøm og kablet for internett i naustet.

Standard

67% har fått TG 0 og 1: I orden
24% har fått TG 2: Alder, slitasje, skader mv.
5% har fått TG 3: Strakstiltak nødvendig
4% har fått TGIU: Ikke undersøkt
Rapporten fra takstmann er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. Sammendraget under beskriver avvik ved boligen som har fått tilstandsgrad TGIU, TG2 og TG3.
Tilstandsgrad 2:
- Øvrige rom første etasje (ventilasjon): Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer må påregnes.
- Øvrige rom første etasje (overflater gulv): Det er stedvis knirk i gulvet. Eksakt årsak er ukjent. Observasjonene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Selger opplyser om at kjellerluken er årsaken.
- Øvrige rom første etasje (annet): Deler av etasjen har skråtak som i praksis er en lukket konstruksjon, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader.
- Rom under terreng (ventilasjon): Lite ventilasjon i etasjen. Det er ukjent om ventilasjon/tilluft er tilstrekkelig. Ventilering ved åpning av vinduer må påregnes.
- Rom under terreng (overflater vegger): Riss og sprekker stedvis påvist. Se punkt "Grunnmur".
- Rom under terreng (overflater gulv): Gulvets overflatemateriale er slitt/aldringspreget. Forholdet er av estetisk karakter. Det registreres bomlyd i enkelte gulvfliser, noe som indikerer manglende vedheft mellom flis og underlag. Fliser med bom kan løsne. Årsaken er ukjent.
- Rom under terreng (konstruksjoner): Kjelleren har synlige betong/murvegger under bakkenivå. Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i at gjeldende vegger er av mur/betong. Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur/gulv mot grunn (dette vurderes å være et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og tyder på svakheter med dreneringen). Eksakt årsak er ukjent (årsakene til fuktproblematikk er som regel sammensatte). For å danne seg et mer komplett bilde av tilstanden inne i konstruksjonen, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.
- Rom under terreng (innerdører): Enkelte innerdører bærer preg av skader/slitasje. Forholdet er av estetisk karakter.
- Krypekjeller (innvendig inspeksjon): Vurderingene av krypekjelleren er gjort via luke i grunnmuren med den begrensing dette innbefatter. Selv om det ikke ble observert tegn på skader, gjøres oppmerksom på at krypekjelleren kan være utsatt for skader eller feil utførelse som ikke ble registrert grunnet begrenset tilkomst. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand. Erfaringsmessig er krypkjellere en risikokonstruksjon som er skadeutsatt. For å danne seg et bilde av tilstanden, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.
- Loft innredet (konstruksjonsoppbygging): Takkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader. Tilkomst bak knevegger er begrenset. Fullverdig inspeksjon av bygningsdelen er ikke mulig. For å danne seg et bilde av tilstanden, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.
- Innvendige trapper (kjeller til første etasje): Trappen har ingen håndløpere. Trappen har åpninger på mer enn 0,10 meter. Trappen har stedvis fri ganghøyde lavere enn 2,0 m. Inntrinn er mindre enn 0,25 meter. Av denne grunn oppfyller ikke trappen dagens krav.
- Innvendige trapper (første etasje til loftsetasje): Trappen har ingen håndløpere. Trappen har åpninger på mer enn 0,10 meter. Av denne grunn oppfyller ikke trappen dagens krav.
- Etasjeskiller kjeller (skjevhetsmåling): Det er registrert skjevheter i bod, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 14 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent.
- Etasjeskiller loftsetasje (skjevhetsmåling): Det er registrert skjevheter i soverom, hvor forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 16 mm. Eksakt årsak til skjevhetene er ikke kjent.
- Vinduer: Enkelte vinduer (kjeller) bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden usikker.
- Yttertak (beslag, renner, nedløp og snøfangere): Snøfangerutstyr ikke etablert. Tiltak anbefales.
- Grunnmur: Skråriss/vertikalriss stedvis observert på grunnmur. Eksakt årsak er ukjent, men kan tyde på setninger/bevegelser i grunnmuren. For å bekrefte eller avkrefte om det fortsatt er utvikling, anbefales nærmere undersøkelser.
- Fundamenter: Det observeres sprekker og riss på søyler/pilarer i krypekjeller. Forholdet kan tyde på setningsskader eller forringelse av betongen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Drenering (fuktmerker/symptomer i kjeller): Kjelleren har synlige betong/murvegger under bakkenivå. Hulltaking er ikke utført med bakgrunn i at gjeldende vegger er av mur/betong. Avleiring av salt/kalkutslag observeres på grunnmur/gulv mot grunn (dette vurderes å være et resultat av fuktvandringer i konstruksjonen, og tyder på svakheter med dreneringen). Eksakt årsak er ukjent (årsakene til fuktproblematikk er som regel sammensatte). For å danne seg et mer komplett bilde av tilstanden inne i konstruksjonen, bør det gjøres ytterligere undersøkelser.
- Stikkledninger og tanker (vann- og avløpsledninger): Utvendige vann- og avløpsrør har ukjent alder/tilstand. Anbefalt brukstid kan være passert. TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om tegn til skader ikke er registrert. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Frittstående byggverk (garasje): Det er gjort en forenklet vurdering av tilstanden på bygningsdelen. Stedvis kort avstand fra underkant av kledningen til terrenget. Kan gi forkortet levetid på ytterkledningen. Symptomer på slitasje, elde og nedsatt funksjon i taktekkingen er registrert. TG2 er valgt basert på ovennevnte forhold. Tiltak må påregnes.
- Frittstående byggverk (naust): Det er gjort en forenklet vurdering av tilstanden på bygningsdelen. Kledningen har slitt overflatebehandling. Stedvis kort avstand fra underkant av kledningen til terrenget. Kan gi forkortet levetid på ytterkledningen. TG2 er valgt basert på ovennevnte forhold. Tiltak må påregnes.
Tilstandsgrad 3:
- Brann (rømningsveier): Rømningsvei fra rom i loftsetasje er ikke etablert. Godkjent rømningsvei må etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10.000,-. Selger opplyser om at de har gått til innkjøp av brannstige, men at den ikke er montert per dags dato. Kjøper overtar brannstigen.
- Nordvendt terrasse (understøttet av bjelker/pilarer): Terrasse mangler rekkverk og kan medføre fallfare. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10.000 - 50.000,-.
- Utvendige trapper (helhetsvurdering): Utvendig trapp mangler rekkverk og kan medføre fallfare. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10.000 - 50.000,-.
- Forstøtningsmurer: Enkelte forstøtningsmurer mangler rekkverk og kan medføre fallfare. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 10.000 - 50.000,-.
Tilstandsgrad IU:
- Bad (fukt i tilliggende konstruksjoner): Hulltaking er ikke funnet nødvendig med bakgrunn i at våtrommets alder er mindre enn 5 år, og det er fremlagt dokumentasjon på utførte arbeider inkludert våtromssertifikat.
- Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Ytterligere undersøkelser anbefales.
- Nordvendt terrasse (fundamenter): Fundamenter var ikke tilgjengelig for undersøkelser.
- Byggegrunn: Byggegrunnens oppbygning er ukjent.
- Frittstående byggverk (garasje): Deler av overflatene i garasjen var ikke tilgjengelig for inspeksjon pga. særlig tungt/store mengder inventar.
Informasjon:
- Tekniske anlegg (varmepumpe): Ny varmepumpe i 2020 (i følge huseier).
- P-rom: Takhøyder er målt på tilfeldige plasser i boligen. 1. etasje: I stue er takhøyden målt til 2,18 meter og på kjøkken er takhøyden målt til 2,24 meter. Loftsetasje: Takhøyden målt til 1,04 - 2,11 meter (skråtak). Stue og loftsetasjen har en takhøyde lavere enn 2,2 meter.
- Andre forhold: Det gjøres oppmerksom på punkt 19, 22 og under "Tilleggskommentar" i egenerklæring. Dette er ikke videre undersøkt i denne rapporten.
- Elektrisk anlegg (forenklet vurdering): Det foreligger samsvarserklæring på det elektriske anlegget, og det er ikke påvist feil eller mangler ved denne inspeksjonen. Det gjøres oppmerksom på at vurderingen er gjort av en ufaglært fagmann, og må sees i den sammenheng.
Tilstandsrapporten og selgers egenerklæring følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.

Løsøre og tilbehør

Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.
Dette medfølger boligen i følge selger:
- To innebygde komfyrer.
- Innebygd kjøleskap.
- Innebygd oppvaskmaskin.
- Brannstige.
Dette medfølger ikke boligen i følge selger:
- Tre frysere.
- Kjøleskap (ikke innebygd).
- Vaskemaskin.
- To tørkeskap.
- Overbygg (i plexiglass) over inngang til hunderom i garasjen.

Oppvarming

Varmepumpe i stue. Øvrig oppvarming med elektrisitet.

Ferdigattest/brukstillatelse

Eiendommen har vært brukt til boligformål siden 1880. Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller opprinnelige plantegninger for eneboligen, naustet eller garasjen. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over bygningenes lovlighet.
Det foreligger en godkjent søknad og plantegninger vedrørende tilbygg og datert 19.11.1965. Arbeidene som ble godkjent i søknaden kom bare delvis til utførelse. Videre foreligger det ferdigattest og plantegninger for tilbygg datert 14.03.1978.
Dagens plantegninger avviker noe fra plantegninger (for tilbygg) datert 14.03.1978 og 19.11.1965.
Første etasje:
- Balkongen på 22 kvm er opprinnelig byggemeldt noe mindre, og det er etablert spilevegg og trapp ned til terreng i tillegg til lukket areal under verandaen med spilevegg i senere tid. I tillegg er det tilført en terrasse på ca. 16 kvm på boligens nordøstlige side som ikke er søkt godkjent til kommunen.
- Spisestuen er opprinnelig byggemeldt som kjøkken.
- Kjøkkenet er opprinnelig byggemeldt som stue.
- Badet er oppført som et tilbygg i senere tid, og er ikke søkt godkjent til kommunen.
- Deler av entréen er oppført som et tilbygg i senere tid, og er ikke søkt godkjent til kommunen.
Loftetasje:
- Deler av omkledningsrommet og gangen er opprinnelig byggemeldt som kott, og dermed ikke godkjent til varig opphold.
Kjeller:
- Deler av boden på 23 kvm er opprinnelig byggemeldt som bad.
- Teknisk rom er oppført som et tilbygg i senere tid, og er ikke søkt godkjent til kommunen.
- Boden på 4 kvm er opprinnelig byggemeldt noe større.
Innredning av rommet til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring. Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.
Gårdsplassen er gruslagt og det er etablert støttemur. Langs sjøkanten er det fylt på masser, og det er etablert støttemur og lagt grus ved naustplassen. Disse arbeidene er ikke søkt godkjent til kommunen. I brev fra kommunen av 02.06.2021 ble selgerne oppfordret til å reversere inngrepene i vannkanten. Selgerne svarte kommunen i et brev av 04.08.2021 at arbeidene ikke kan anses for å være et tiltak i plan- og bygningslovens forstand, og at arbeidene derfor ikke kan være i strid med plan- og bygningslovgivningen. Kommunen har etter dette ingen hjemmel til å forfølge saken etter plan- og bygningsloven i følge selger. Selgerne har ikke hørt fra kommunen vedrørende dette siden. Kjøper overtar alt ansvar, eventuell kostnad og risiko forbundet med dette videre.
Selgerne ber om å få ettergodkjent følgende tiltak i et brev til kommunen av 08.07.2022:
- Fasadeendring i form av noen nye vinduer med ny form og plassering, samt eksponering av kjellervegg.
- Tilbygg ved inngangsparti.
- Terrenginngrep i form av å senke av terreng foran kjellervegg i forbindelse med drenering rundt bolig. Terrengmasse er plassert foran bolig.
- Etablering av terrasse mot nordøst og trapp ned til uteområde.
- Utvidelse av veranda med ca. 70 cm, samt etablering av spilevegg for værskyld, etablering av trapp ned til terreng og lukking av areal under veranda med spilevegg. Glassrekkverk etablert på veranda.
Det er per tid ikke mottatt svar fra Trondheim Kommune i saken.
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven §21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan - og bygningsloven.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst 3 servitutter på eiendommen som ikke antas å ha betydning for kjøpers bruk:
- Dagboknr. 309574, tinglyst 24.08.1964, type heftelse: Erklæring/avtale. Regulering av Jonsvatnet. Ranheim Papirfabrik har stedsvarig rett til å regulere Jonsvannet mellom kote 147,60 og kote 149 mot å betale en tilleggserstatning.
- Dagboknr. 11479, tinglyst 08.07.1993, type heftelse: Erklæring/avtale. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger med mer. Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Det skal ikke føres opp bygninger eller andre anlegg over vann- og avløpsledningen i en avstand på 4 meter, regnet fra ledningens midtlinje. Planeringen av terrenget, etter avsluttet anlegg, skal ikke senere forandres vesentlig i ledningens nærhet, slik at det oppstår skade eller fare for skade på ledningene med utstyr. I tvisttilfeller må Trondheim Kommune varsles skriftlig før det settes i gang arbeid. Vanlig jordbruksdrift - uten masseforskyvning - tillates. Det forutsettes at kommunen sørger for å holde terrenget over rørgrøften i slik høyde at jorda kan drives på vanlig måte. Trondheim Kommune skal ha rett til nødvendig adkomst frem til og langs anlegg og ledningsnett for bygging og senere ettersyns- og vedlikeholdsarbeid. Skog kan ikke plantes innenfor det klausulerte beltet på 8 meter.
- Dagboknr. 20190, tinglyst 06.09.2006, type heftelse: Jordskifte.
Videre er det tinglyst 3 servitutter og 1 rettighet som kan ha betydning for kjøpers bruk:
- Dagboknr. 900292, tinglyst 07.08.1923, type heftelse: Bestemmelse om veg.
- Dagboknr. 900188, tinglyst 21.12.1928, type heftelse: Erklæring/avtale. Regulering av Jonsvatnet.
- Dagboknr. 301302, tinglyst 03.3.1961, type heftelse: Skjønn. Regulering av Jonsvatnet.
- Dagboknr. 900287, tinglyst 25.09.1923, type rettighet: Bestemmelse om beiterett.
Dokumentene er er ikke å finne i verken Statens Kartverks arkiver eller Statsarkivet, men hefter i eiendommen. Kjøper overtar ansvaret for servitutten.
Alle servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Diverse

Selger opplyser i egenerklæringsskjema at det lekk i tak et par plasser i garasjen.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget idyllisk til i et fantastisk naturområde med nærhet til Jonsvatnet og med kort vei til sentrum. Boligen ligger svært fint til på et høydedrag i et åpent kulturlandskap og har en formidabel utsikt mot Jonsvatnet.
Nærmeste dagligvarebutikk er Bunnpris Vikåsen og Rema 1000. Er det behov for ytterligere servicefunksjoner når du Trondheim sentrum enkelt med bil. Sirkus shopping har et rikt innhold med rundt 100 butikker og en rekke spisesteder. I tillegg er det etablert helse- og servicefasiliteter som renseri, bilvask og helsesenter med bla. tannlege og kiropraktor i forbindelse med senteret. I nærheten ligger også IKEA, samt shoppingmuligheter og ulike servicetilbud ved Lade Arena og City Lade. Nærmeste bussholdeplass finner du like utenfor inngangsdøren, hvor buss nummer 80 tar deg inn til Lade på ca. 30 minutter.
I nærområdet er det gode fiskemuligheter, samt mange fine små stier langs vannet. Videre kan Estenstadmarka kan by på et fantastisk turterreng året rundt. I vinterhalvåret er det oppkjørte skiløyper, mens på sommerstid kan Estenstaddammen by på en frisk dukkert. For mange er Estenstadhytta et naturlig turmål og her er det anlagt en natursti som inneholder nesten 30 tavler med informasjon om alt fra planter til dyr. Bydelen har et aktivt idrettsmiljø med et bredt tilbud innen ski, håndball, fotball og friidrett.

Adkomst

Fra sentrum: Kjør mot øst på Fjordgata mot Søndre gate. Kjør gjennom strindheimtunellen (Rv706) mot Jakobsli. Ta 2. avkjøring ut på Kochhaugvegen og deretter ta første til høyre inn på Jakobslivegen. Etter ca. 2 km sving til høyre og inn på Presthusvegen. Ta 2. avkjøring ut på Jonsvannsveien og følg denne veien. Eiendommen vil så dukke opp på din venstre side etter ca. 1,3 km.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Boligen sogner til nabolaget Jonsvatnet.
Barnehager i nærheten:
- Solbakken barnehage (0-6 år) 1,7 km
- Vikåsen barnehage (3-5 år) 2,8 km
- Sagplasstoppen familiebarnehage 2,7 km
Skoler i nærheten:
- Solbakken skole (1-7 kl.) 1,7 km
- Vikåsen skole (1-7 kl.) 3,1 km
- Markaplassen skole (8-10 kl.) 3,4 km
- Charlottenlund ungdomsskole (8-10 kl.) 6 km
- Charlottenlund videregående skole (1100 elever) 6,2 km
- Strinda videregående skole (450 elever) 7,8 km
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen/bydelsadministrasjonen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Tomt på ca. 24.302,6 kvm opparbeidet med gruslagte veier, diverse beplantninger, plenareal, terrasse på terreng, diverse støttemurer, grillplass, blomsterkasser, biloppstillingsplass og sittegrupper. Frittstående garasje (med innkjøringshøyde på 2 meter og bredde på 2,33 meter). Frittstående naust ved vannet.
Nåværende eier har satt driften av den overflatedyrka jorda til en gårdseier i nærområdet. I følge selger vil det være mulig å fortsette denne avtalen med en varighet på minimum 10 år.

Parkering

Det er oppført en dobbeltgarasje i tillegg til flere biloppstillingsplasser på tomta.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via fylkesvei 6660.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplanens arealdel 2012-2024 avsatt til:
- LNF-område
- Nedslagsfelt drikkevann
- Annen restriksjon
- Markaområde - Saksbehandlingsretningslinje
- Ukjent
Dette kan medføre begrensninger i forhold til å gjøre endringer på eiendommen.
Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen. I tillegg gjelder følgende bestemmelser ovenfor enhver som ferdes eller oppholder seg ved drikkevannskilden Jonsvatnet, samt nedbørsfeltet:
- Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter er forbudt.
- Det er forbudt å sette opp telt, bobil eller på annen måte slå leir innenfor en sone på 100 meter fra Jonsvatnet. Forbudet mot telting og leirslagning gjelder også på øyene i Jonsvatnet.
- Det er forbudt å arrangere sportsstevner eller andre arrangementer ute på Jonsvatnet. I en sone på 100 m fra vannkanten er arrangementer forbudt uten tillatelse fra kommunen.
- Hund skal holdes i bånd nærmere vannkanten enn 50 meter. Avføring fra hund skal innenfor sonen på 50 meter samles opp og bringes ut av virkeområdet. De samme regler gjelder også for ferdsel på Jonsvatnet når dette er islagt.
- Riding er forbudt i en sone på 50 meter fra Jonsvatnet. Offentlig vei, adkomstveier samt god kjent/sikret beiteareal er unntatt fra forbudsonen. Når Jonsvatnet er islagt, er det forbudt å ta hest med ut på isen.
- Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemikalier skal foregå på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for forurensing av Jonsvatnet. Forbudet omfatter også håndtering av maskiner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som med fører fare for forurensing.
- I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og bruk av nedgravde oljetanker. Dette for budet gjelder også for oljetanker som er mindre enn 3200 liter.
- I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organismer som ved å etablere levedyktige be stander kan innvirke negativt på vannkvaliteten i Jonsvatnet.
- Uten særskilt tillatelse er det forbudt å bruke motorfartøy på Jonsvatnet. Forbudet gjelder alle typer motorer.
Det gjøres også oppmerksom på at det er forbudt med byggetiltak i 100-metersbeltet fra strandlinjen langs sjø. Forbudet gjelder ikke der annen byggegrense fremgår av gjeldende reguleringsplan. Byggetiltak for å fremme friluftslivet kan tillates så fremt viktige økologiske funksjoner i strandsonen blir opprettholdt.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 17.900,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann og avløp.
Kommunale avgifter i Trondheim Kommune er fordelt på 4 terminer. For termin 2 av 4 i 2022 var avgiften på kr. 4.475,-
Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.
Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 14.450,- per år. Årlig nettleie tilsvarer ca. kr 13.200,- per år.
I selgers husstand har det bodd to mennesker og det opplyses om at strømforbruket har vært ca. 24.000 kwh per år.
Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 7.905,-.
Boligen er tilknyttet Telenor som leverandør av kabel-tv og internett og har en avgift på ca. kr 1.508,- pr. mnd. Tv-tuner/dekoder medfølger ikke.
Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk og avtaler.

Formuesverdi

Formuesverdi for 2020 var kr 928.331,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2020 bli kr 3.341.993,-.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr 172,-.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 9.738.842,-.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos If Forsikring på kr. 12.650,- for eneboliger mindre enn 230 kvm.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Joar Pynten og Anne Elisabeth Schanke

Konsesjon

Da eiendommen er over 2 mål er den i utgangspunktet underlagt konsesjonslovgivning, og kjøper må ved kontrakt undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne erklæringen må godkjennes fra kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom IF. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha ovenfor selger.
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, dobbel rente forsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Der boligen har fått utstedt verdibevis på våtrom, yttertak eller drenering, gis kjøper en kaskoforsikring og superdekning i 4 år, samt at det på eneboliger gis gratis oppdatering av verdibeviset hvert 4. år. Med verdibevis vil selve skaden bli utbedret - i tillegg til skader i tilstøtende rom, uten ekstra kostnader for kjøper. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra If.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bla. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4.
Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 1% av salgssummen.
Tilrettelegging kr 12.500,-
Oppgjør: kr 5.550,-
Markedspakke: kr 18.400,-
Visninger: kr 1.875,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 1.350,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 68-0165/22
Krogsveen avd. Trondheim AS
NO 918 119 930 MVA
Oppdragets KR-kode KR68.22165

Dato

Sist oppdatert: 24. november 2022 kl. 13:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Vi legger til rette for gode visninger med tid til alle. Kontakt megler på telefon eller via linken «visningspåmelding» for å avtale tidspunkt. Husk også å lese salgsoppgaven før visningen.
Lurer du på noe?

Lignende boliger

████

██ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██
████

█ █████ █

████ ██

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.