Prosjekt

Sandvika Vest - Sjønære hyttetomter

1 750 000 – 2 300 000 kr
Sandvika Vest - Flotte selveier hyttetomter i Bambles skjærgård
Sandvika Vest - Flotte selveier hyttetomter i Bambles skjærgård
Bamble - Sandvika
2 hyttetomter i populært område med sjøutsikt og gangavstand til fin sandstrand - bilvei frem og helårs vann og avløp.

Boliglånskalkulator

 • Prisantydning
  1 750 000 – 2 300 000 kr
 • Omkostninger
  43 750 – 58 842 kr
 • Totalpris
  1 793 750 – 2 358 842 kr
 • Type
  Tomt - fritid
 • Eierform
  Eiet

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Type
Pris
1,75 MNOK
2,3 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Sandvika Vest tomteområde med 11 tomter kommer til å bli et hyggelig hyttefelt. Alle ligger høyt og fritt med gode solforhold og med sjøutsikt til Sandvika og havet.
Noen av tomtene har utsikt mot havet og horisonten, mens andre har utsikt mot idylliske Sandvika.
Tomtene er naturtomter og ligger i fint terreng med fjellknauser, spredt vegetasjon og flotte furutrær.
Tomtene ligger i et idyllisk område, bare en kort kjøretur fra E-18 og sommerbyen Langesund, kun 4,5 kilometer med bil og ca. 30 minutter gåtur på kyststi og vei. I Langesund finner du bl.a. restauranter, konsertstedet Wrightegaarden og fiskemottak med utsalg av fersk fisk og skalldyr. Til Stathelle og kjøpesenteret Brotovet med ca. 70 butikker er det kun 5 km. Nærmeste dagligvare er 3 km unna. Kyststien går nedenfor tomtefeltet, og byr på fine turmuligheter langs sjøen eller i skogområdene innenfor. I vika rett nedenfor tomtefeltet, kun et par minutters gange unna, er det en langgrunn og fin sandstrand. Her er det et friområde med sittebenker som benyttes både av hyttefolk og forbipasserende på tur. 10 min gange vestover ligger Rognstranda som også har flott badestrand og campingplass med liten dagligvarebutikk.
Tomt 5 - (gbnr. 29/390) - 583,3 kvm - Prisantydning kr. 2.300.000,- + omk
Tomt 9 - (gbnr. 29/388) - 740,7 kvm - Prisantydning kr. 1.750.000,- + omk
Tomtene er ferdig oppmålt og fradelt.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Sandvika Vest, 3962 STATHELLE
Kommunenummer 3813, gårdsnummer 29, bruksnummer 2, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. På hovedeiendommen er det tinglyst servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved fradeling og overskjøting til ny hjemmelshaver.
Tinglyste erklæringer som ikke vises på denne listen gjelder rettigheter til eksisterende eiendommer som allerede er fradelt fra hovedeiendommen. Nedenfor nevnte servitutter gjelder hovedeiendommen og antas å ikke ha betydning for de aktuelle tomtene. Tomtene vil få tinglyst rett til adkomst og parkering. Det vil også tinglyses heftelser på alle tomtene som sikrer at alle tomtene får fremført vann, avløp, strøm og fiber, samt rett adgang for vedlikehold på rørgatene, samt pliktig medlemskap i vann og avløpslag.
3813/29/2:
19.06.1833 - Dokumentnr: 900337 - Bestemmelse om beiterett
GJERDEFANG OG BRENDE
IFLG. OVERDRAGELSESDOKUMENT.
20.08.1844 - Dokumentnr: 900025 - Erklæring/avtale
BEST.OM GJERDEFANG FOR OLE SVENDSEN.
03.03.1847 - Dokumentnr: 901193 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:30 Bnr:1
RETT TIL GJERDEFANG OG BUHAVN.
15.09.1915 - Dokumentnr: 900357 - Skjønn
Overekspropriasjonsskjønn
vedr. SKK
Gjelder denne registerenheten med flere
15.04.1936 - Dokumentnr: 500307 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
Gjelder denne registerenheten med flere
25.08.1966 - Dokumentnr: 502167 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: AS NORCEM
RETT TIL KALKFOREKOMSTER M M
06.09.1967 - Dokumentnr: 502372 - Skjønn
Overskjønn for 60 kV kraftledning
Omborgsnes-Langesund.
Gjelder denne registerenheten med flere
22.05.1968 - Dokumentnr: 501457 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
05.09.1969 - Dokumentnr: 503114 - Erklæring/avtale
vedr. grenser mellom denne med flere
eiendommer.
Gjelder denne registerenheten med flere
03.08.1973 - Dokumentnr: 704462 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:29 Bnr:34
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
03.04.1985 - Dokumentnr: 5990 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: LANGESUND IDRETTSFORENING
GJELDER I 40 ÅR
GRUNN TIL LYSLØYPE
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår
Forlengelse av leieforholdet til 2053
Gjelder denne registerenheten med flere
09.05.1988 - Dokumentnr: 7474 - Erklæring/avtale
RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP
BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER
28.07.1993 - Dokumentnr: 9072 - Fredningsvedtak
Vedr. Røsskleiva Naturreservat
Gjelder denne registerenheten med flere
28.07.1993 - Dokumentnr: 9074 - Fredningsvedtak
Vedr. Rognsflauane Naturreservat
Gjelder denne registerenheten med flere
20.03.1997 - Dokumentnr: 3725 - Jordskifte
Sak nr. 11/1993 v/Grenland Jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere
18.06.2007 - Dokumentnr: 483953 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Standardavtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger
Med flere bestemmelser
10.07.2008 - Dokumentnr: 570470 - Fredningsvedtak
Endring i verneforskriftene for Nustad- og Røsskleiva naturreservat
Gjelder denne registerenheten med flere
14.01.2010 - Dokumentnr: 29272 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:29 Bnr:42
Gjelder denne registerenheten med flere
14.01.2010 - Dokumentnr: 29272 - Bestemmelse om båtplass
Rettighetshaver: Knr:3813 Gnr:29 Bnr:42
30.03.2016 - Dokumentnr: 281762 - Jordskifte
Grensegangsak 0800-2011-0046 Røsskleiva naturreservat
Gjelder denne registerenheten med flere
20.03.2018 - Dokumentnr: 565974 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Miljødirektoratet
Org.nr: 974 720 604
Rett til vedlikehold og utbedringer av den avsatt korridor for allmenn adkomst
05.06.2020 - Dokumentnr: 2549254 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Lede AS
Org.nr: 979 422 679
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler

Generell orientering om areal og innhold

Tomtene er skilt ut fra grunneiers hovedeiendom og er oppmålt og fradelt ved salg. Grunneier bekoster oppmålingen og infrastruktur som veier, felles parkering, strøm, fiber, vann og avløpsnett. Tomtene selges som selveiertomter og kjøper må selv opparbeide tomta.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Fra E-18 syd for Grenlandsbrua. Ta av fra veien rett syd for Grenlandsbrua og følg veien tilbake mot Stathelle og gjennom Høgenheitunellen. Ta til høyre i rundkjøringen og følg veien mot Langesund. Ta av mot Riis etter Sundby hvor det også er en Byggmakker forretning. Følg Tangvallveien gjennom krapp høyresving hvor veien går til venstre igjen. Like etter går det en vei med bom ned mot Sandvika. Følg veien gjennom bommen og ta til venstre ved skilt til Sandvika Vest Hyttefelt. Tomtene er nummerert og det er skiltet med Krogsveen skilt.

Garasje/parkering

Parkering på felles parkering ved innkjørsel til tomteområdet. Kjøring til eiendommen for av -og pålessing.

Vei, vann og avløp

Tomtene blir tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Hver tomt vil få tinglyst veirett. Brukerne av veien dekker sin andel av vedlikeholdsutgiftene (ca. 25 andeler).Eiendommen skal tilknyttes helårlig VA-anlegg som eies av Sandvika Va-Drift SA. Det er pliktig medlemskap i dette selskapet og det tilkommer årlig vedlikeholdsavgift til Sandvika Va-Drift SA. Avgift siste år var ca. kr. 4.250,-.
Når tomten skal kobles til vann og avløp påløper tilkoblingsavgift til Sandvika Va-drift SA begrenset oppad til kr 50.000,-.
Ved tilkobling til kommunale ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 250,-.
Det blir lagt VA, strøm og fiber frem til tomtegrensen.
Tomtekjøper må selv opparbeide tomten og legge VA, strøm og fiber fra koblingspunkt ved tomtegrense og inn i hytta.

Regulerings-og arealplaner

Tomteområdet reguleres av eksisterende detaljregulering for del av gbnr 29/2 – Sandvika vest, vedtatt i kommunestyret 18.03.2021.
I hovedtrekk legges det opp til nye hyttetomter i et eksisterende hytteområde.
Iht. reguleringsplanen er eiendommen avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse innenfor områdene BFF1-BFF7 og kan bebygges med:
a) Innenfor feltene tillates frittliggende fritidsbebyggelse.
b) Hyttenes størrelse settes til maks 100 kvm BRA. Terrasse skal være maks 30m2.
c) Det tillates kun ett bygg per tomt.
d) Maksimal gesimshøyde er 5,2 meter (ved pulttak gjelder denne høyden nedre gesims
og ved flate tak er denne høyden maksimal byggehøyde) og maksimal
mønehøyde/øvre gesims for pulttak er 5,5 meter over eksisterende terreng.
e) Pilarhøyde skal ikke være over 1 meter.
f) Det tillates flate tak, pulttak og saltak.
g) Takterrasser tillates ikke.
h) Den naturlige vegetasjonen på tomtene skal beholdes i størst mulig grad.
i) Hytter må ha naturvennlig farge. Vinduer skal ikke danne gjenskinn.
j) Parkering på godkjent parkeringsområde skal dokumenteres ved søknad om tillatelse
til tiltak.
- Tomt 4, 6, 9 og 11 har byggegrenser for å ivareta at bakenforliggende hyttetomter skal få utsikt. Kjøper av disse tomtene forplikter seg til å følge disse anvisningene som også fremgår på vedlagte tomtekart.
SPA 2 og SPA 3 på reguleringskartet er avsatt til felles private parkeringer. SPA 1 ved Tangvallveien er offentlig parkering.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen. Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser av tomtene.
Tomtene er ikke opparbeidet eller byggesøkt. Kjøper står fritt til å velge entreprenør og leverandører. Sandvika Vest AS, som selger, forbeholder seg retten til å godkjenne hyttetype/tegninger på hytte som skal føres opp på tomta, samt plassering på tomta. Dette for å sikre at det velges hyttetype/utforming som passer inn i resten av hyttefeltet, og at plassering gjøres slik at andre hytter ikke blir nevneverdig skadelidende med tanke på solforhold og utsikt. Sandvika Vest AS forbeholder seg også retten til å godkjenne farger og materialbruk utvendig.

Økonomi

Kommunale utgifter

Månedlige kommunale avgifter tilkommer ved bruk.
I de kommunale avgiftene inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt.
Se www.bamble.kommune.no for gebyrsatser.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
- Pantattest kr. 172,-
Se hver enkelt tomt for beregning av totalpris med omkostninger.
I tillegg kommer valgfri rettshjelpsdekning koster kr. 11.100,-.

Annen viktig informasjon

Eier

Sandvika Vest AS

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app oppfylles samtlige vilkår. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler, entreprenør eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Bamble
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR28.2133

Dato

Sist oppdatert: 04. april 2022 kl. 09:23

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.