Komplett salgsoppgave

Tulipanvegen 40

5 250 000 kr
306 m²
3 soverom
Krogsveen v/ Emilio de Paoli Dunne | Tulipanvegen 40
Krogsveen v/ Emilio de Paoli Dunne | Tulipanvegen 40
Kart
Del
Emilio de Paoli Dunne
Presenteres av
Emilio de Paoli Dunne
Stor og meget innholdsrik (341 BRA) enebolig med stort potensial | Hybel | Parkering i integrert og frittstående garasje

Unngå doble boligrenter

Vi tilbyr gunstig forsikring.
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  5 250 000 kr
 • Omkostninger
  132 420 kr
 • Totalpris
  5 382 420 kr
 • Etasje
  2
 • Byggeår
  1972
 • Soverom
  3 soverom
 • Bad
  2 bad
 • Areal
  306 m²
 • Bruksareal
  341 m²
 • Tomteareal
  1 080,2 m² (eiet)
 • Type
  Enebolig - Frittliggende
 • Eierform
  Eiet
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Rød G

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Innholdsrik og stor enebolig over tre etasjer med stort potensial - velkommen til Tulipanvegen 40.
Boligen er opprinnelig fra ca. 1972, men er påbygd og gjort arbeid på eiendommen i ca. 1997. Boligen holder en gjennomgående enkel standard, har et stort potensial og nok boltreplass for familien både inne og ute. Boligen går over tre plan og inneholder blant annet: tre kjøkken, fire stuer, fire bad, badstue, godt med soverom og en hybel 2. etasje. Enkelte rom er ikke bruksendret/godkjent, se pkt. ferdigattest for mer info.
Godt med plass ute i vinterhager, terrasser, overbygd veranda og hagen med god plass til lek og moro for de minste. Spennende bolig og eiendom, med kort vei til mye.
Parkering til to biler i intilliggende garasje og en frittstående dobbeltgarasje.
Velkommen!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tulipanvegen 40, 2034 HOLTER
Kommunenummer 3238, gårdsnummer 61, bruksnummer 95, ideell andel 1/1
Kommunenummer 3238, gårdsnummer 61, bruksnummer 142, ideell andel 1/1

Innhold

Totalt bruksareal: 341 kvm
Totalt primærrom: 306 kvm
Bruksareal:
Enebolig 341 kvm
Primærrom:
Enebolig :
-1. etasje 71 kvm: Trapperom/gang, bad/vaskerom, badstue, garderobe, kjellerstue og bibliotek/kontor.
1. etasje 104 kvm: Vindfang, entre/trapperom, baderom, toalettrom, kjøkken, spisestue/stue og tre soverom
2. etasje 131 kvm: Trappegang og leilighet med entré, baderom, kjøkken, spisestue/stue og 2 soverom samt hybel med baderom og kjøkken/stue.
Sekundærrom:
Enebolig :
-1. etasje 28 kvm: Fyrrom og tre innvendige boder.
2. etasje 7 kvm: Innvendig bod.
Boligen har to inntilliggende garasjer på 20,8 m2 og 23,8 m2 samt utvendige boder på til sammen 24 m2. Eiendommen har også frittstående garasjebygning på 43,5 m2 med inntilliggende utvendig bod på 3,1 m2 samt inntilliggende skjul på 9,2 m2.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 26.09.2023 utført av Anticimex AS. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
1.etg: stemmer overens med dagens bruk. Vinterhager ikke byggesøkt og godkjent. Garasjer utvidet uten godkjenning. Samt boder lager i bakkant av garasje.
2.etg: Trimrom delt opp i en bod, entré og soverom. Blokkert trapperom og laget soverom av denne og deler av stue. Hybel ikke byggesøkt eller godkjent.
Kjeller er innredet i ettertid.
Se pkt. ferdigattest for ytterligere informasjon.

Byggemåte

Selger har fått utarbeidet en tilstandsrapport, dvs. en teknisk gjennomgang av boligen hvor eventuelle avvik, risiko for kjøper og prisoverslag for hva som bør gjøres av oppgradering, er skissert. Se særskilt TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), samt TG2 og TG3 som viser hva som er avvik fra boligens normale slitasje, alder og type, eller som bør/må utbedres. Rapporten og selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og må leses nøye før bud inngis. Kjøper overtar ansvaret for de opplysninger som fremkommer av salgsdokumentasjonen, og kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe som burde vært kjent eller som ikke kan anses å ha betydning for avtalen.  
Bygningen er iht. tilstandsrapporten oppført med gulvflater i U.etasje av mur og etasjeskillere av tre. Yttervegger og bærende konstruksjoner av grunnmur og bindingsverkskonstruksjon, utvendige fasader er kledd med trepanel. Takkonstruksjon av tre i i form av mansardtak og saltaks form utvendig tekket med platekledning av metall. Les forøvrig mer om byggemåte og den tekniske tilstanden i rapporten.
Da boligen er bygget i 1972 har store deler TG2 og TG3. Det gjøres spesielt oppmerksom på TG3:
- Bad/Vaskerom i u.etg: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av slukets høye alder og generelt høy slitasjegrad både på gulv, vegger og for tekniske installasjoner. Gulvoverflater har fall på kun 4/11 mm fra gulv ved dør og mot sluk (4 mm i dusjhjørne og 11 mm ved sluk foran innredning). Større felter med "bom" i gulvfliser. Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnader for utbedrende tiltak må påregnes innen rimelig tid. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering (omsluttende murvegger, på tilstøtende vegger). Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik, er TG 3 valgt for å belyse at konstruksjonen kan ha fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS 2. Det ble ikke oppdaget negative avvikende forhold som kan tolkes til fuktskade. Fuktsøk ble utført i våtsone (rundt/under armatur). Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000.
- Baderom 1.etasje: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av slukets høye alder og generelt høy slitasjegrad både på gulv, vegger og for tekniske installasjoner. Sluk er ikke synlig, kun avløp. Større felter med "bom" i gulvfliser samt riss/sprekker i enkelte fliser. Våtrommet har kun naturlig ventilasjon. Kostnader for utbedrende tiltak må påregnes innen rimelig tid. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering (innredning og yttervegg, på tilstøtende vegger). Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik, er TG 3 valgt for å belyse at konstruksjonen kan ha fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS 2. Det ble ikke oppdaget negative avvikende forhold som kan tolkes til fuktskade. Fuktsøk ble utført i våtsone (rundt/under armatur). Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000.
- Baderom i leilighet: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av gulvoverflatens motfall på 6 mm fra gulv ved sluk og mot dør samt generelt høy slitasjegrad både på gulv, vegger og for tekniske installasjoner. Motfall på gulvoverflater må vurderes som funksjonssvikt. Større felter med "bom" i gulvfliser. Riss/sprekker i flisfuger i dusjhjørne. Sluket er isolert (grunnet dusjhjørne helt nedtil gulv) og vannsøl/lekkasje fra annet sted i rommet vil ikke komme til avrenning i sluket. Vann utenfor denne sonen er uten mulighet til å nå sluket. Kostnader for utbedrende tiltak må påregnes innen relativt kort tid. Det er på bakgrunn av registrerte avvik ikke gjennomføre fuktmåling/hulltaking. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik, er TG 3 valgt for å belyse at
konstruksjonen kan ha fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS 2. Det ble ikke oppdaget negative avvikende forhold som kan tolkes til fuktskade. Fuktsøk ble utført i våtsone (rundt/under armatur). Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000.
- Baderom hybel: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av gulvoverflatens motfall på 2 mm fra gulv ved sluk og mot dør samt slitasje på veggoverflater i dusjhjørne. Motfall på gulvoverflater må vurderes som funksjonssvikt. Sluket er isolert (grunnet dusjhjørne helt nedtil gulv) og vannsøl/lekkasje fra annet sted i rommet vil ikke komme til avrenning i sluket. Vann utenfor denne sonen er uten mulighet til å nå sluket. Kostnader for utbedrende tiltak må påregnes innen relativt kort tid. Det er på bakgrunn av registrerte avvik ikke gjennomføre fuktmåling/hulltaking. Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik, er TG 3 valgt for å belyse at konstruksjonen kan ha fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument av typen Protimeter MMS 2. Det ble ikke oppdaget negative avvikende forhold som kan tolkes til fuktskade. Fuktsøk ble utført i våtsone (rundt/under armatur). Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000.
- Badstue: TG 3 er gitt på bakgrunn av synlige fukt/råteskader under benker. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Sjablongmessig prisanslag: kr 50.000 - 100.000.
- Vegger i U.etasje er stedvis utlektede fra grunnmuren. Ut fra utførelse vurderes denne løsningen å ha fuktrisiko. Risikoen baseres på materialenes egnethet under terreng (organiske materialer). Det er i tillegg observert symptomer på utilsiktet fuktgjennomtrengning i badstue og på grunnmur i bod (ved trapp). Høy risiko for følgeskader i utlektede konstruksjoner. Ytterligere undersøkelser bør påregnes for å
avdekke årsak/omfang og eventuelle tiltak. Ventilasjonen er også vurdert til å ikke være tilstrekkelig. Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000.
- Dreneringens tilstand har påvirkning på boligens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut fra alderen på drenssystemet. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Det viser at det ikke er en enkel vurdering og mange forhold kan ha innvirkning. Det avhenger blant annet av byggegrunnens beskaffenhet. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men dreneringen i denne bygningen vurderes være passert anbefalt brukstid. Det er således noe en kjøper må forholde seg til også i liknende aldersbetingede bygninger/boliger. Det er observert symptomer på utilsiktet fuktgjennomtrengning i badstue og på grunnmur i bod (ved trapp). Høy risiko for følgeskader i utlektede konstruksjoner. Ytterligere undersøkelser bør påregnes for å avdekke årsak/omfang og eventuelle tiltak. Ventilasjonen av U.etasje er også vurdert til å ikke være tilstrekkelig. Tiltak må derfor påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100.000 - 300.000.
Forøvrig slitasje pga alder. Se utfyllende tekst i rapporten. 
Selger opplyser videre:
- Drenering er skiftet.
- Terrasse har synkninger, garasjegulv gårdsplass.
- Vindskier + noe rekkverk , panelbord og gjerde noe råte er skiftet.
- Tilbygg 2 etasje + kledning og noen vinduer utført av Nyborg og Bekk / byggmester jann bekk
- Nedgravd tank er utført av godkjent firma sertifikat levert kommunen.

Standard

Innholdsrik og stor enebolig over tre etasjer med stort potensial - velkommen til Tulipanvegen 40.
Boligen er opprinnelig fra ca. 1972, men er påbygd og gjort arbeid på eiendommen i ca. 1997. Boligen holder en gjennomgående enkel standard, har et stort potensial og nok boltreplass for familien både inne og ute. Boligen går over tre plan og inneholder blant annet: tre kjøkken, fire stuer, fire bad, badstue, godt med soverom og en hybel 2. etasje. Enkelte rom er ikke bruksendret/godkjent, se pkt. ferdigattest for mer info.
Godt med plass ute i vinterhager, terrasser, overbygd veranda og hagen med god plass til lek og moro for de minste. Spennende bolig og eiendom, med kort vei til mye.
Parkering til to biler i intilliggende garasje og en frittstående dobbeltgarasje.

Løsøre og tilbehør

Jacuzzien medfølger, selger er usikker på tilstanden. Vi viser til liste fra Norges Eiendomsmeglerforbund som gjelder fra 01.01.2020 angående løsøre og tilbehør.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet, varmepumpe, radiatorer og varmekabler, kombinert med peis i kjellerstue og i stue.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning, følger dette heller ikke med. 

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 15.03.1973. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
- Vaskerom må luftes over tak (200 cm2) eller mekanisk.
- Gnistfang peis.
- Div. pussing i kjeller.
- Innpussing av vinduer.
- Port i garasje.
- Peisstue ikke ferdig.
Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette. 
Det gjøres oppmerksom på at huset opprinnelig er søkt om med 1.etg. og kjeller. Planløsning i 1.etg samsvarer med byggetegninger, bortsett fra vinterhager som ikke er søkt om og godkjent. Boligens underetasje er innredet etter at midlertidig brukstillatelse er gitt. Rommene i kjeller er opprinnelig byggemeldt som boder jf. byggetegninger og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/midlertidig oppbevaring.
Kjøper overtar alt ansvar, kostnader og risiko for dette videre.
Det er søkt om oppløft av tak med takstoler i 1994, og i 1997 er det søkt om å innrede 2. etasje. Det er gitt brukstillatelse til leilighet i 2. etasje, men det er ikke søkt om og gitt ferdigattest og leiligheten er registrert som «ikke godkjent bolig» i matrikkelen. Midlertidig brukstillatelse ble gitt 17.09.1997. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
- Adkomsttrapp til repos til leilighet i 2.etasje må underkles med K1 A-plater. Jfr. BF 30:71.
- Lydisolasjon i bjelkelaget mellom leilighetene tilfredsstiller ikke kravet i byggeforskriftene kap. 52:31 om trinnlyd, da utførelsen mangler sekundær opphengt himling.
Det i gitt en ny midlertidig brukstillatelse på samme tiltak gitt 16.10.1997. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
- Adkomsttrapp til repos til leilighet i 2.etasje må underkles med K1 A-plater. Jfr. BF 30:71.
- Lydisolasjon i bjelkelaget mellom leilighetene tilfredsstiller ikke kravet i byggeforskriftene kap. 52:31 om trinnlyd, da utførelsen mangler sekundær opphengt himling.
Det er uklart om dette er utført. Kjøper overtar ansvaret for dette.
Vi gjør oppmerksom på deler av byggetegninger som er sendt inn i forbindelse med denne søknaden stemmer overens med dagens faktiske bruk. To soverom og deler av gang er opprinnelig byggemeldt som trapperom og trimrom jf. byggetegninger og er ikke godkjent til varig opphold. Innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at rommet ikke godkjennes som varig opphold og at rommet da må brukes som bod/trimrom/trapperom.
Kjøper overtar alt ansvar, kostnader og risiko for dette videre.
Det foreligger ferdigattest på carport datert 04.05.1982. Denne kan fås ved henvendelse til megler.
Ferdigattesten omfatter ikke tilbygg/påbygg på carportens 2.etasje som er påbygd og innredet i ettertid. Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen søknader på tiltaket. Hybelen er ikke godkjent til varig opphold. Påbygget og innredning av rommene til bruk for varig opphold er ikke bruksendret/omsøkt og er heller ikke godkjent for denne bruk av kommunen. Konsekvensen ved søknad kan være at påbygget ikke godkjennes og i ytterste konsekvens må rives og tilbakestilles til sin opprinnelige stand.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. 
Det gjøres oppmerksom at det ikke lenger utstedes ferdigattest på tiltak det er søkt om før 1998 jf. plan- og bygningsloven § 21-10. Kommunen vil ikke kreve ferdigattest for disse tiltakene og vil avvise eventuelle søknader. Bestemmelsen innebærer ikke at tiltak med manglende søknad blir lovlige, men at man ikke trenger å avslutte gamle byggesaker. Normalt sett kreves ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak som gjøres etter plan- og bygningsloven.
Kjøper overtar alt ansvar, kostnad og risiko for dette videre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelse.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen. Dagboknr 1186, tinglyst 18.02.1972, type heftelse: Kommunen har rett til å vedlikeholde vann- og kloakkledning over eiendommen. Likeledes rett til stolpefeste for elektrisitet og telefon uten at der kreves erstatning. Det hviler gjerdeplikt på eiendommen.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer. 

Diverse

Eiendommen inngår i et dødsbo hvor arvingene er selgere. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand. Kjøper må derfor kunne påregne at det kan være flere feil og mangler som normalt oppdages ved bruk av boligen, men som selger av dødsbo ikke har mulighet å vite. 

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert og rolig boligområde i Holter. Boligen har en meget god intern belignehet på feltet. Populært og barnevennlig boområde med kort vei til barnehager og barneskole. Her bor du stille og rolig med kort vei til mye!
Videre er kort vei til barneskole, barnehager, Coop Extra, Kiwi, gårdsbutikk, frisør og bussholdeplass med offentlig kommunikasjon inn til hovedstaden, Gardermoen og Lillestrøm. Skolebuss inn til Nannestad med ungdomsskole og videregående. Ca. 12 min. kjøretur til Kløfta stasjon med tog til hovedstaden.
Kort kjøretur til Gjerdrum med Rema, Bunnpris, spisesteder, apotek, vinmonopol og mer.
Har man behov for et enda bredere utvalg, er det kun ca. 10-12 min. til Jessheim som har et meget godt utvalg av servicetilbud. Jessheim-senteret alene rommer 145 butikker og har et variert utvalg med gode handlemuligheter. Ved siden av senteret finner du kulturhuset med flere kinosaler og bibliotek. I tillegg er det kulturskole med dans, musikk og teater for barna.
Fra boligen er det kort vei til Romeriksåsen som er et av Romerikes mest varierte friluftsområder; og byr på alt fra tur- og sykkelstier, oppkjørte skiløyper, badeplasser og skianlegg. Åsen ligger langs hele vestsiden av Nannestad kommune; her er det et rolig skoglandskap med bølgende åser og mange innsjøer med gode fiskevann.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiertomt på 1 080 kvm. Tomten er ikke oppmålt i nyere tid og har usikre grenser. Kommunens grunnkart viser eiendommens grenser med et beregnet normalavvik på mer enn 30 cm og mindre en 200 cm, se vedlagt kartutsnitt for tomtegrenser. Tomten er opparbeidet med plenarealer, diverse beplantning og asfalterte samt belegningssteinsbelagte arealer bestående av innkjøring til garasjer/gårdsplass.
Kjøper overtar risiko for avviket. 

Parkering

Parkering i garasje, ellers gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Vei, vann og avløp

Tulipanveien er kommunal, men avkjøring til privat stikkvei med felles vedlikeholdsansvar.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan "Løken 2" datert 04.07.1967 (sist revidert 22.04.1969) med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 04.07.1967.
Eiendommen er i kommunenplanen vedtatt 29.10.2013 avsatt til boligformål.
Eiendommen ligger i et område som er registrert med ras- og skredfare, flomfare samt i gul flystøysone.
Eiendommen ligger under kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse ifbm. Kringler - Hovin. Kommunen opplyser at hensynssonen omfatter del av område kalt Kringler-Hovin som inngår i KULA-registeret. Jf. rapport Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus, Riksantikvaren 2021. Innenfor hensynssonen, som framgår av eget temakart, skal tiltak underordne seg kulturlandskapet som helhet. Ved søknad om tiltak innenfor kulturlandskapet skal fjernvirkning og tiltakets påvirkning på viktige kulturmiljøer og landskap vurderes. Tiltak skal tilpasses landskapets karakter i materialbruk og skala. Retningslinjer: Hensynssonen skal ivareta kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, biologisk verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og friluftsliv.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Kommunale utgifter

Kommunale avgifter er kr 13.035,- for inneværende år. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn. Boligen har ikke vært bebodd og kostnaden for kommunale avgifter vil øke grunnet økt forbruk. Kjøper må påregne høyere kommunale avgifter.
Selger har ikke bebodd eiendommen og har således ikke kjennskap til øvrige løpende utgifter for eiendommen. 

Formuesverdi

Formuesverdi for 2021 var kr 1 483 756,- ifølge skatteetaten. Beløpet forutsetter at eier bor fast i boligen (primærbolig).
Ved eventuell øvrig bruk av eiendommen (f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) vil formuesverdien for 2021 bli kr 5 341 521,60.
Formuesverdien justeres normalt årlig. Se skatteetaten.no for mer informasjon om fastsettelse av formuesverdien.

Eiendomsskatt

Det er p.t ikke vedtatt eiendomsskatt for eiendommer i kommunen.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.382.420.
I tillegg kommer valgfri Boligkjøperpakke hos Tryg Forsikring på kr. 15.050,-/kr.17.550,- for eneboliger mindre/større enn 230 kvm.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Roy Vidar Bekk, Sandra Bekk, Linda Bekk og Jane Iren Bekk

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring hos Anticimex. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema og tilstandsrapport. Interessenter må sette seg inn i dokumentene før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Claims Handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd, dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 28.831,- av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke: kr 23.900,-
Visninger: kr 2.500,- pr. visning
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 63-0191/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Jessheim
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR63.23191

Dato

Sist oppdatert: 22. januar 2024 kl. 13:28

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.