Komplett salgsoppgave

Tomt Lille Karlsrud, gnr. 96, bnr. 86.

1 250 000 kr
1 417 m² (eiet)
Velkommen til Lille Karlsrud!
Velkommen til Lille Karlsrud!
Kart
Del
Henrik Skalstad
Presenteres av
Henrik Skalstad
Lille Karlsrud
Boligtomt på 1417 kvm med idyllisk beliggenhet i attraktivt område ved Langen
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  1 250 000 kr
 • Omkostninger
  32 420 kr
 • Totalpris
  1 282 420 kr
 • Tomteareal
  1 417 m² (eiet)
 • Type
  Tomt - bolig
 • Eierform
  Eiet

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tomten ligger i naturskjønne omgivelser på Lille Karlsrud, like ved Langenvannet ca 3 km sør for Siggerud sentrum. Langenvannet som er over 7,5 kilometer langt, byr på mange spennende muligheter og er en utrolig fin plass både sommer og vinter. Det er opparbeidet mange fine og usjenerte badeplasser og er meget populært for kano/kajakk og fiskeentusiaster. Det er mulig å padle hele veien til Enebakk!
Her bor du flott til med naturen som nærmeste nabo og med flotte muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Gangavstand til bussholdeplass, med god forbindelse til Ski sentrum og Oslo. Det er bygget ny gang- og sykkelvei i Siggerudveien. Samtidig er det kun 12 minutters kjøring til Ski sentrum, med blant annet Ski storsenter, 8 kinosaler og alle servicetilbud. Under 20 km til Oslo.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Tomt Lille Karlsrud, gnr. 96, bnr. 86. , 1400 SKI
Kommunenummer 3207, gårdsnummer 96, bruksnummer 86, ideell andel 1/1

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.
Dagboknr 3961, tinglyst 08.11.1966, type heftelse:Bestemmelse om bebyggelse og veg
Vedlikeholdplikt av felles adkomstvei.
Gjerdeplikt mot naboene.
Virksomhet som sjenerer naboen med støy, stank eller liingense er ikke tillatt. Naboene har rett til å legge elektriske ledninger over tomten.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. 
Eiendommen har tinglyst rett til båtfeste i langen. Rettigheten hefter i gnr. 96, bnr, 1.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Lille Karlsrud, like ved Langenvannet ca 3 km sør for Siggerud sentrum. Langenvannet som er over 7,5 kilometer langt, byr på mange spennende muligheter og er en utrolig fin plass både sommer og vinter. Det er opparbeidet mange fine og usjenerte badeplasser og er meget populært for kano/kajakk og fiskeentusiaster. Det er mulig å padle hele veien til Enebakk!
Flott turområder i umiddelbar nærhet med alt som Sørmarka og Østmarka kan by på, fra sykling, jakt/fiske, skiturer samt Krokhol Golfklubb med 9 hulls bane. Det er milevis med oppkjørte skiløyper på vinterstid og det er en hyggelig skitur til Sterkerudhytta hvor det er servering.
Ski eller Enebakk jeger- og fiskeforening har mange medlemmer og et godt miljø.
På Siggerud bor du flott til med naturen som nærmeste nabo og med flotte muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Gangavstand til bussholdeplass, med god forbindelse til Ski sentrum og Oslo. Det er bygget ny gang- og sykkelvei i Siggerudveien. Samtidig er det kun 12 minutters kjøring til Ski sentrum, med blant annet Ski storsenter, 8 kinosaler og alle servicetilbud. Under 20 km til Oslo.
Siggerud har skole for 1-10 klasse, To barnehager og en natur-barnehage på Gjedsjø. Stort og fint idrettsanlegg. Lysløyper, nærbutikk og kirke. Et aktivt og trygt nærmiljø for barn og unge å vokse opp i. Her er sport, musikk eller speiderinteresser.

Adkomst

Følg Siggerudveien fra Siggerud sentrum ca. 3 km. Ta til venstre inn på Søråveien. Følg så veien til venstre inn på Lille Karlsrud.
Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Barnehager, skoler og fritid

Det er barnehager og barne- ungdomsskole(1-10 klasse) ved Siggerud sentrum. Videregående skoler i Ski.
Informasjon om tilhørende skolekretser er hentet fra Prognosesenteret som dataleverandør, og tilhørigheten kan årlig endres av kommunen. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, ber vi om at det rettes en særskilt henvendelse til kommunen for oppdatert informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.417 kvm. Skrående tomt med diverse beplantning. Det er tidligere felt 40-50 trær på tomten. Småkvist ligger igjen. Kjøper overtar tomten som den fremstår idag.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei. Tinglyst veirett. Vedlikeholds- og brøyteavgift må påregnes. Faktureres en gang i året.
Privat vann må påregnes.
Ved tilkobling til det kommunale ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 10.000,- for avløp.
Årlig abonnementsgebyr for 2023 er kr. 3.830,- for avløp pr. boenhet. Forbruksgebyr (kr/m3) for 2022 er kr. 34,15,- for avløp.
Privat ledning fra boligen til det offentlige anlegget må påregnes. Tilboblingspunktet ligger i veien på nedsiden av tomten. Se vedlagte kart

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan for Lille Karlsrud datert 15.10.2008 med tilhørende reguleringsbestemmelser.
Det er særdeles viktig at interessenter gjør seg kjent og forstår innholdet av disse. Bestemmelsene følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres også til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen da det kan skje endringer som ikke selger er kjent med.
Bebyggelsens omfang: I området skal det oppføres frittliggende eneboliger uten sekundærleilighet. Det tillates kun oppført én boenhet på hver eiendom.
På hver tomt skal det være plass til minst en garasje- og en biloppstillingsplass.
Tomteutnyttelse:
Prosent bebygd areal % BYA ( bebygd areal i forhold til tomteareal) skal ikke overstige 24%. Samlet bruksareal (BRA) for bolig, garasje og uthus skal likevel ikke overstige 350m2. Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av bruksareal (BRA) reserveres minst 42m2 for senere bygging av garasje. Arealberegninger skal være i samsvar med teknisk forskrift og NS 3940.
Gesims- og mønehøyder:
Maksimal gesimshøyde er 6.00 m. Maksimal mønehøyde er 8.50 m. For garasje/uthus er maksimal gesimshøyde 3.00 m og maksimal mønehøyde 5.00 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. I sterk skrående terreng kan større høyder for garasjer godkjennes..
Frittliggende garasje og bod kan plasseres inntil 5 meter fra regulert gjerdelinje langs kommunal og privat veg når den er plassert med utkjøring vinkelrett på vegen, og 1,5 meter fra regulert gjerdelinje når utkjøring skjer skrått (inntil 40 nygrader) eller parallelt med vegen.
Garasje/parkering
Plassering av garasje og biloppstillingsplass skal vises på situasjonsplan i tilknytning til byggemelding for boligen.
I kommuneplanen for Nordre Follo 2023-2030 fremkommer det følgende hensynssoner:
H310_1: Ras- og skredfare, 1417 kvm av tomten.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt 
- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 585,- pr. stk.
Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.282.420.

Tilbud om lånefinansiering

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver hos vår samarbeidspartner BN bank. De har konkurransedyktige betingelser samt rask og løsningsorientert behandling av din lånesøknad. Krogsveen mottar et honorar av BN Bank for denne formidlingen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Annen viktig informasjon

Eier

Astrid Høst Sølna og Rocco Oliver Kossat

Konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt. For at eiendommen skal kunne overskjøtes, må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Erklæringen må godkjennes av kommunen før eiendommen kan overskjøtes til kjøper.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Kjøper må sette seg inn i selgers egenerklæring samt salgsoppgaven før bud inngis. Eventuelle reklamasjoner må rettes direkte til selger

Boligkjøperforsikring

Innen kontraktsmøtet må kjøper ta stilling til om det ønskes å bestille Boligkjøperpakken gjennom Tryg. I denne gunstige pakken er boligen ferdig forsikret og inkluderer fri rettshjelpsdekning i 1 år, dvs at de behandler ethvert mangelskrav kjøper måtte ha overfor selger. 
For alle boligtyper, unntatt tomter, inneholder Boligkjøperpakken innboforsikring, renteforsikring - i situasjoner hvor kjøper ikke får solgt nåværende bolig – og flytteforsikring. I tillegg inneholder den husforsikring for alle hus og hytter forutsatt at eiendommen ikke har seksjonsnummer/andel (tilhører et sameie/borettslag).
Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken da kostnaden det første året legges til kjøpesummen for boligen. Les mer om forsikringen i informasjonsarket fra Tryg. Krogsveen mottar et honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no. Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver.
Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD-knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt.  
Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og e-post kan forekomme.
 
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp.
Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak overfor kunder, herunder fullmektiger. Dette innebærer bl.a. å bekrefte kunders og reelle rettighetshaveres identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon eller på annen godkjent måte, samt å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen.
Hvis kjøper ikke bidrar til gjennomføring av kundekontrollen og dette fører til at transaksjonen blir forsinket eller ikke kan gjennomføres, vil dette ansees som mislighold av avtalen og gi selger rettigheter etter avhendingslova kapittel 5. I tilfeller der selger ikke bidrar til gjennomføring av løpende kundekontroll underveis i oppdraget, er det selger som misligholder sine forpliktelser etter avtalen og gi kjøper rettigheter etter avhendingslovens kapittel 4. Partene er selv ansvarlige for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre. Eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon i én samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eiendomshandler som fremstår som mistenkelige. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Generelle bestemmelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er»- forbehold overfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker. 
Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at mangelskravet ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.
Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon 
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp. 
Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. 
Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
Rett til fritt å velge megler
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3)

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:
Vederlag: 45.000,- av salgssummen.
Tilrettelegging kr 15.000,-
Oppgjør: kr 6.000,-
Markedspakke på fritidsbolig: kr 19.200,-
Oppslag eiendomsregister: kr 2.500,-
Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 46-0058/23
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Ski
950007613
Oppdragets KR-kode KR46.2358

Dato

Sist oppdatert: 04. juni 2024 kl. 18:31

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

Det er ingen planlagte visninger. Meld deg på for å avtale en tid som passer.
Lurer du på noe?

Vil du varsles om lignende boliger?

Ved å lagre ditt boligsøk hos oss får du beskjed når vi har en bolig som ligner denne, før den legges ut på markedet!

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.