Kristoffer ble fristet av Krogsveens unike trainee- og fullmektigprogram

7. september 2022 av Krogsveen
Årsaken er at Kristoffer Mjåtveit (23) ble tilbudt det unike trainee- og fullmektigprogrammet og fast grunnlønn det første fullmektigåret.
Kristoffer Mjåtveit har valgt Krogsveen som arbeidsplass. Den har han hatt siden han gikk i 2. klasse på meglerstudiet ved BI i Oslo.
Og han har aldri angret. Tvert om.
- Helt ærlig, så var det litt tilfeldig at jeg ble oppmerksom på Krogsveen, men da jeg ble klar over hvor bra det var å jobbe her, var det ingen tvil hos meg, sier Kristoffer.
I vår ble han ferdig med både studiene og traineeprogrammet, og startet som fullmektig ved Krogsveens kontor på Majorstua, der han allerede var kjent fra før.
- Der var jeg også som trainee. Jeg har vært her siden 2. klasse på skolen, og stortrives, sier Kristoffer.
Kristoffer Mjåtveit

Helt ærlig, så var det litt tilfeldig at jeg ble oppmerksom på Krogsveen, men da jeg ble klar over hvor bra det var å jobbe her, var det ingen tvil hos meg.
Kristoffer Mjåtveit

Økonomisk sikkerhet

Han presiserer at det var viktig for ham å ha en sikker lønn i starten. Meglere generelt jobber på provisjon, men som «fersking» mener Kristoffer det er fint å ha en økonomisk sikkerhet i bunnen.
- Det første året har jeg en fastlønn, eller garantilønn, i bunnen. Så tjener jeg litt ekstra etter innsats – altså provisjon. Dette var viktig for meg i starten av meglerkarrieren. Jeg visste jo ikke om jeg hadde noen garanti for å lykkes. Det har vel egentlig ingen, og etter dette året går jeg over på provisjonslønn, sier han.
Han er imidlertid glad for at han er «stasjonert» i Oslo.
- Her er det stor befolkning, og mange boliger til salgs hele tiden. Jo, jeg er glad jeg er ansatt på et kontor her i Oslo, sier han.

Glamorøst inntrykk

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at snittlønna for en eiendomsmegler lå på 757.000 kroner i året. Tallene er fra 2019, og inneholder store variabler. De beste meglerne tjener langt mer.
- Problemet er at mediene lager ofte et feil inntrykk, og setter et stempel på eiendomsmeglere. Det er de som tjener mest som får oppslagene, mens de andre meglerne hører du ingenting om. En meglerjobb er ingen dans på roser, hvor du kan hvile deg til suksess. Det er vel derfor det er såpass mange som slutter på studiet, eller tidlig i karrieren også, sier han.
Selv stortrives han i jobben, både fra tiden som trainee, og fra oppstarten som meglerfullmektig. Mye av årsaken er det gode miljøet på Majorstua-kontoret. Kristoffer har fått jobbe med de aller fleste oppgavene til en megler så lenge han har vært ansatt.
- Jeg har fått veldig fin oppfølging fra kontoret, og jeg har også en fri og fin jobb, selv om jeg som fersking føler jeg må være mye til stede på kontoret. Men utenom det så styrer jeg mye av dagen selv, sier han.
Jærbuen, opprinnelig fra Bryne, har nå en drøy måned bak seg som fullmektig. På spørsmål om hvordan han opplevde tiden som trainee i Krogsveen, stråler han.
- Krogsveen har et eget traineeprogram, der de følger opp oss unge meglerne tett. Det er ganske unikt, vil jeg si, og har gjort overgangen til meglerhverdagen mye enklere for meg. Jeg fikk masse oppfølging og hjelp til å gjøre backoffice-delen. Jeg skrev salgsoppgaver, innhentet info og klargjorde kontrakter. Det gjorde meg kjent med systemene, noe som var veldig nyttig.
Jeg har fått veldig fin oppfølging fra kontoret, og jeg har også en fri og fin jobb, selv om jeg som fersking føler jeg må være mye til stede på kontoret. Men utenom det så styrer jeg mye av dagen selv.
Kristoffer Mjåtveit

Fullmektigprogram

Men Krogsveen slipper ikke taket i ferske meglere når de er ferdig på skolen, og som traineer.
Kristoffer har nå begynt på Krogsveens fullmektigprogram.
- Jeg har bare holdt på en måned, så jeg er fersk. Men trives veldig godt, og de følger også godt opp på kontoret og fra hovedkontoret på Fornebu, der de styrer opplegget for oss med både fysiske og digitale samlinger, sier han.

Provisjon er en god «drive»

Marielle Ryberg i Fag- og kompetanseavdelingen hos Krogsveen har ansvaret for trainee- og fullmektigprogrammet i Krogsveen. Marielle mener provisjonslønna til meglere motiverer mange til å velge nettopp dette yrket.
- Lønn på provisjon er ofte den beste måten å drive en selger på. Det er god mulighet for god lønn for de som jobber hardt og målrettet. Men det er store variabler, og mange faller dessuten ifra allerede underveis i utdanningen. Det er både morsomt, og lønnsomt, å legge til rette for at de ferskeste kan lykkes, sier Marielle.
Marielle Ryberg

Unike program

Krogsveen ønsker derfor å legge forholdene best mulig til rette for at unge meglerstudenter og fullmektiger skal lykkes, og har laget egne unike traineeprogram og fullmektigprogram, som blant andre Kristoffer Mjåtveit har fått delta i.
Traineeprogrammet består av samlinger med introduksjon og opplæring, og det å danne kunnskapsgrupper og erfaringsutveksling.
- I tillegg får de plass ute på kontorene, og får lov til å ta del i oppgavene som løses der. Så tilbyr vi fem samlinger med innhold som er relevant både for ekstrajobben på kontoret og for forståelsen på skolebenken. I tillegg får studentene eksamenshjelp før sine juseksamener og før avsluttende muntlig eksamen.

Øker kompetanse på fag og konsept

Som tidligere nevnt, stopper ikke Krogsveen oppfølgingen av de nyansatte meglerfullmektigene når de er ferdig med studiene og traineeprogrammet.
- Etter studiene venter en toårs fullmektigperiode, før man kan søke eget eiendomsmeglerbrev. Når de blir meglerfullmektiger hos Krogsveen pålegges de et opplegg i sitt første driftsår, hvor de blant annet får en garantilønn i bunnen. Programmet handler rett og slett om å øke kompetanse på fag og konsept, samt å legge til rette for læringen. Målet er at de skal bli gode på kundebehandling og kunderelasjoner, og få best mulig utbytte av kundemøtene de har og å øke hit-raten sin, sier Marielle.
Fullmektigene får åtte samlinger i løpet av det første året.
- Fordelt på ett år er det åtte samlinger. Så er det oppfølging i mindre erfaringsutvekslingsgrupper, eller såkalte erfa-gruper. Dette gjør vi hver fjerde uke i første halvår, og hver sjette uke andre halvår.

Setter en fot i bakken

På disse møtene blir det sammenlignet salgstall, samtidig som det settes en fot i bakken, som Marielle kaller det.
- Vi føler det er viktig at de får satt en fot i bakken, gjøre erkjennelser på hvor vi er nå, hva vi har utrettet så langt og å få snakket om opplevelser fra hverdagen. De deler hva de har erfart i både positive og vanskelige kundemøter, og hva slags erfaringer de har som ferske meglere ute på kontorene våre. Megleryrket byr på mye selvstendig arbeid, men det tar lang tid å møte alle plausible utfordringer alene. Derfor tilrettelegger vi for læring basert på andres erfaringer og kollektiv feedback, forklarer Marielle.

Gode tilbakemeldinger

Og tilbakemeldingene fra de ferske fullmektigene er gode. Fullmektigene gir mye ros tilbake.
- Dette opplegget er de veldig fornøyd med. I år har vi ni personer i denne fullmektiggruppa. De har også opprettet gruppe på Snapchat, hvor de deler sine erfaringer med visninger og kundemøter, for å nevne noe. Men sist, men ikke minst – de heier på hverandre, og stemningen er meget god, sier Marielle.

Konkurranseinnstinkt

Kristoffer kan skrive under på hvor viktig disse samlingene har vært for ham.
- Krogsveen er veldig gode til å legge forholdene til rette for meg – både på kontoret og hos Krogsveen sentralt, sier jærbuen, som har et stort konkurranseinstinkt som hjelper ham i jobben som megler.
- For meg er det viktig å kjenne på at jeg er motivert hver dag jeg skal på jobben. Jeg har et stort konkurranseinstinkt, siden jeg har spilt fotball i Bryne da jeg var litt yngre. Der spilte jeg forresten på lag med Erling Braut Haaland. Erling valgte Manchester City, og tjener nok mer enn meg. Men jeg valgte Krogsveen, og har aldri angret. Ikke en dag, sier en svært motivert Kristoffer Mjåtveit.