Anine ble fristet av Krogsveens unike trainee- og fullmektigprogram

4. juni 2023 av Krogsveen
God oppfølging og opplæring, samt fast grunnlønn det første fullmektigåret, gjorde at valget falt på Krogsveen da Anine Holter(23) startet som trainee i 2020.
Anine Holter har jobbet i Krogsveen siden hun startet som trainee i 2020.
Og hun har aldri angret. Tvert om.
- Jeg hadde ikke tenkt noe særlig over hvilket selskap jeg ville jobbe for, men etter eiendomsdagene som BI arrangerte fant jeg raskt ut at Krogsveen var det selskapet jeg ønsket å jobbe for, sier Anine.
Et godt valg for den unge megleren.
- Mange av bransjens andre firmaer var mest opptatt av hvor fine og flotte firmaturer man kunne få være med på, mens Krogsveen fremsto som et selskap med gode verdier, og et sted hvor man kunne vokse og utvikle seg. Det var også mye fokus på den gode oppfølgingen man får som trainee og fullmektig, og dette var nok hovedgrunnen til at jeg ønsket å ha Krogsveen som arbeidsplass, fortsetter Holter.
I dag jobber hun på Lillestrømkontoret.
- Jeg stortrives her, fortsetter Anine.
Anine Holter

Økonomisk sikkerhet

Hun presiserer at det var viktig for henne å ha en sikker lønn i starten. Meglere generelt jobber på provisjon, men som «fersking» mener Anine det er fint å ha en økonomisk sikkerhet i bunnen.
- Det første året har man en fastlønn, eller garantilønn, i bunnen. Så tjener jeg litt ekstra etter innsats – altså provisjon. Dette var viktig for meg i starten av meglerkarrieren. Jeg visste jo ikke om jeg hadde noen garanti for å lykkes. Det har vel egentlig ingen, og etter dette året går jeg over på provisjonslønn, sier hun.

Glamorøst inntrykk

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at snittlønna for en eiendomsmegler lå på 757.000 kroner i året. Tallene er fra 2019, og inneholder store variabler. De beste meglerne tjener langt mer.
- Problemet er at mediene ofte lager et feil inntrykk, og setter et stempel på eiendomsmeglere. Det er de som tjener mest som får oppslagene, mens de andre meglerne hører du ingenting om. En meglerjobb er ingen dans på roser, hvor du kan hvile deg til suksess. Det er vel derfor det er såpass mange som slutter på studiet, eller tidlig i karrieren også, sier hun.
Selv stortrives hun i jobben, både fra tiden som trainee, og fra oppstarten som meglerfullmektig. Mye av årsaken er det gode miljøet på Lillestrømkontoret. Anine har fått jobbe med de aller fleste oppgavene til en megler så lenge hun har vært ansatt.
- Jeg har fått veldig fin oppfølging fra kontoret, og jeg har også en fri og fin jobb, selv om jeg må være mye til stede på kontoret. Men utenom det så styrer jeg mye av dagen selv, sier hun.
Anine som opprinnelig er fra Skarnes i Sør-Odal, bor for tiden i Oslo.
- Det var helt tilfeldig at jeg endte opp på Lillestrøm, men det var naturlig å velge noe i den «retningen», da jeg skulle finne et sted å jobbe. Overgangen fra trainee til fullmektig har vært både lærerik og utfordrende. Det er bratt læringskurve, og man erfarer mye på kort tid. Jeg har fått støtte og god hjelp av kollegaene på kontoret, og det er enkelt å få råd og oppfølging fra de andre meglerne, noe jeg verdsetter høyt.
Lillestrømkontoret er noe helt spesielt. Det er et veldig godt arbeidsmiljø med mange ansatte, hvor alle går godt overens. Vi er en familie, som støtter hverandre og som ønsker at alle skal lykkes. Det er høy arbeidsmoral, og intern konkurranse, men også svært godt samarbeid mellom meglerne.

Egenutviklet program

- Krogsveen har et eget traineeprogram, hvor vi unge meglere blir fulgt tett opp av erfarne meglere. Det er ganske unikt, vil jeg si, og har gjort overgangen til meglerhverdagen mye enklere for meg. Jeg fikk masse oppfølging og hjelp til å gjøre backoffice-delen. Jeg skrev salgsoppgaver, innhentet info og klargjorde kontrakter. Det gjorde meg kjent med systemene, noe som var veldig nyttig.
Men Krogsveen slipper ikke taket i ferske meglere når de er ferdig på skolen.
Anine går nå igjennom Krogsveens fullmektigprogram.
- Jeg har holdt på i underkant av et år. Så langt trives jeg veldig godt, og jeg blir også fulgt godt opp på av kolleagene på Lillestrømkontoret og fra hovedkontoret på Fornebu. Der blir opplegget styrt for oss med både fysiske og digitale samlinger, sier hun.

Provisjon er en god «drive»

Marielle Ryberg i Fag- og kompetanseavdelingen har ansvaret for trainee- og fullmektigprogrammet i Krogsveen. Marielle mener provisjonslønna til meglere motiverer mange til å velge nettopp dette yrket.
- Lønn på provisjon er ofte den beste måten å drive en selger på. Det er god mulighet for god lønn for de som jobber hardt og målrettet. Men det er store variabler, og mange faller dessuten ifra allerede underveis i utdanningen. Det er både morsomt, og lønnsomt, å legge til rette for at de ferskeste kan lykkes, sier Marielle.
Marielle Ryberg

Satser på traineer og fullmektige

Krogsveen ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at unge meglerstudenter og fullmektiger skal lykkes. De har derfor laget egne unike traineeprogram og fullmektigprogram, som blant andre Anine Holter har fått delta i.
Traineeprogrammet består av samlinger med introduksjon og opplæring, og det å danne kunnskapsgrupper og erfaringsutveksling.
- I tillegg får de plass ute på kontorene, og får lov til å ta del i oppgavene som løses der. Så tilbyr vi fem samlinger med innhold som er relevant både for ekstrajobben på kontoret og for forståelsen på skolebenken. I tillegg får studentene eksamenshjelp før sine jus-eksamener og før avsluttende muntlig eksamen.

Øker kompetanse på fag og konsept

Som tidligere nevnt, stopper ikke Krogsveen oppfølgingen av de nyansatte meglerfullmektigene når de er ferdig med studiene og traineeprogrammet.
- Etter studiene venter en toårs fullmektigperiode, før man kan søke eget eiendomsmeglerbrev. Når de blir meglerfullmektiger hos Krogsveen pålegges de et opplegg i sitt første driftsår, hvor de blant annet får en garantilønn i bunnen. Programmet handler rett og slett om å øke kompetanse på fag og konsept, samt å legge til rette for læringen. Målet er at de skal bli gode på kundebehandling og kunderelasjoner, og få best mulig utbytte av kundemøtene de har og å øke hit-raten sin, sier Marielle.
Fullmektigene får åtte samlinger i løpet av det første året.
- Fordelt på ett år er det åtte samlinger. Så er det oppfølging i mindre erfaringsutvekslingsgrupper, eller såkalte erfa-grupper. Dette gjør vi hver fjerde uke i første halvår, og hver sjette uke andre halvår.

Setter en fot i bakken

På disse møtene blir det sammenlignet salgstall, samtidig som det settes en fot i bakken, som Marielle kaller det.
- Vi føler det er viktig at de får satt en fot i bakken, gjøre erkjennelser på hvor vi er nå, hva vi har utrettet så langt og å få snakket om opplevelser fra hverdagen. De deler hva de har erfart i både positive og vanskelige kundemøter, og hva slags erfaringer de har som ferske meglere ute på kontorene våre. Megleryrket byr på mye selvstendig arbeid, men det tar lang tid å møte alle plausible utfordringer alene. Derfor tilrettelegger vi for læring basert på andres erfaringer og kollektiv feedback, forklarer Marielle.

Gode tilbakemeldinger

Og tilbakemeldingene fra de ferske fullmektigene er gode. Fullmektigene gir mye ros tilbake.
- Dette opplegget er de veldig fornøyd med. I år har vi 9 personer i denne fullmektiggruppa. De har også opprettet gruppe på Snapchat, hvor de deler sine erfaringer med visninger og kundemøter, for å nevne noe. Men sist, men ikke minst – de heier på hverandre, og stemningen er meget god, sier Marielle.

Konkurranseinnstinkt

Anine kan skrive under på hvor viktig disse samlingene har vært for henne.
- Krogsveen er veldig gode til å legge forholdene til rette for meg – både på kontoret og hos Krogsveen sentralt, sier Odalsjenta, som har et stort konkurranseinstinkt som hjelper i jobben som megler.
For å oppnå suksess tror jeg det er viktig å være et ja-menneske, være engasjert, tillitsvekkende og ærlig ovenfor kundene.Samtidig tror jeg det er viktig å ha egenskapen til å kunne koble av når man har mulighet, avslutter  Anine.