Dette bør du gjøre hvis du skal kjøpe eller selge bolig nå

2. april 2020 av Krogsveen
- Søk gode, profesjonelle råd, og ta visse forholdsregler. Det er rådene fra Stian Kløfta, administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen.
Han opplyser at salgsaktiviteten i Krogsveen nå er lavere enn normalt, men at det fremdeles selges mange boliger til gode priser.
Kløfta har, tross sin lange erfaring i bransjen, aldri opplevd lignende tider som dette.
- Nå gjelder det å stå sammen om fornuftige tiltak og råd, slik at privatpersoner som har behov for et boligbytte i denne fasen ikke skal bli skadelidende, presiserer Kløfta.

Finanstilsynet valgte Krogsveen

Det er viktig å ha et fungerende boligmarked i Norge, og Finanstilsynet har nå valgt Krogsveen som samfunnskritisk aktør.
- Den rollen skal vi ta på alvor, og vi skal gjøre vårt ytterste for at boligmarkedet skal kunne fungere så godt som mulig i den unntakstilstand landet befinner seg i, sier Krogsveen-direktøren stolt.

Krisetid

For akkurat nå virker det som om verden står stille, og dermed har også livet forandret seg radikalt for de aller fleste av oss.
Mediene kaller det krisetid. Det er krise i helsevesenet, og både den nasjonale økonomien og verdensøkonomien har fått seg en alvorlig knekk. Nordmenn permitteres fra jobbene sine, og mange setter planlagte boligkjøp, eller salg, på vent.
- Det er naturlig at noen kvier seg for å ta på seg økte økonomiske byrder gjennom en bolighandel akkurat nå.Men samtidig er det viktig å kunne se lyset i tunnelen. Myndigheter og banker har satt inn tiltak som vil avhjelpe en del av usikkerheten, sier Stian Kløfta.
Han mener det er viktig å tenke langsiktig.
- Slik at folk komme ut av denne krisen med både helsen og økonomien i behold, legger han til.

Relativt balansert marked

For også boligmarkedet er preget, som de fleste andre markedene i velferdsstaten vår. Som ansvarlig for et stort eiendomsmeglerselskap følger Stian Kløfta naturlig nok utviklingen dag for dag.
Han understreker at Krogsveen fortsatt selger boliger, selv om volumet er lavere enn normalt.
- Aktiviteten i markedet er redusert, men likevel har mange lagt ut boligene sine for salg de første to ukene av tiltaksperioden, trolig fordi de har et ønske om å få solgt innen relativt kort tid, sier Kløfta.
Antallet boliger for salg vil trolig ytterligere reduseres i tiden som kommer, men med et allerede godt tilbud, og noe mindre etterspørsel, er markedet relativt balansert.
- Slik som det også var før krisen inntraff, poengterer Kløfta.

Kjøpers marked

Han mener det er vanskelig å forutsi hvordan prisene vil påvirkes på kort sikt. Likevel vil han advare mot at for mange avventer salget i påvente av at krisen skal gå over.
- Vi forventer ingen prisoppgang på linje med det som har vært. For enkelte typer boliger vil det trolig bli såkalt kjøpers marked så lenge Korona-krisen varer. Når alle de som er avventende i forhold til salg, bestemmer seg for å selge, vil det raskt kunne bli slik at tilbudet er større enn etterspørselen. Dette vil kunne påvirke prisene negativt, påpeker Kløfta. Derfor er det klokt å opprettholde volumet imarkedet.

Smittevern har første prioritet

Krogsveen har satt i verk en rekke tiltak for å ivareta smittevernet i denne perioden.
- Smittevern har førsteprioritet for Krogsveen. Det er lurt å være selektiv i forhold til antall visninger man oppsøker. I Krogsveen, og i bransjen forøvrig, har vi innført private visninger som skal avtales i god tid. Det er svært viktig for oss at smittevern og hygieneforhold er ivaretatt i boligen det skal være visning. Møtet mellom megler og kunde skal være trygt og godt, presiserer Kløfta.

Trygge visninger

Han forsikrer dermed at trygge visninger er godt tatt hånd om i Krogsveen.
- Du skal selvsagt ikke gå på visning hvis du er i karantene eller isolasjon. Da må du eventuelt alliere deg med andre som kan representere deg, eller se om det er mulighet for digital visning gjennom Facetime eller videofilm av boligen, sier Kløfta.

Undersøk på forhånd

Han råder kunder til å gå nøye gjennom salgsmaterialet og annonse før visning. Salgsoppgaver i papirform er midlertidig kuttet ut som et av smitteverntiltakene. Still gjerne spørsmål til megler på forhånd.

- Vær selektiv med tanke på å oppsøke visninger. Gjør grundige undersøkelser via megler og salgsmateriell på forhånd, så slipper du å oppdage at dette ikke var boligen for deg på selve visningen, avslutter Stian Kløfta.
Ta gjerne kontakt med din lokale megler for gode individuelle råd, eller Krogsveen Kjøpshjelp hvis du vil ha gode kjøpsråd.

Vi står til disposisjon for deg i disse krisetider.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0