poster

Legge platting selv del 1

1. juni 2018

Et utegulv rett på bakken er et spennende og overkommelig gjør det selv-prosjekt, hjemme eller på hytta. Det er praktisk – møblene står stødig og du trekker ikke så mye gress og skitt inn i huset. Her gir vi råd om hvordan en platting kan bygges.

Svein Arne Strømsodd
av Svein Arne Strømsodd
Forlegger
Del

Har du plass nok, kan du gjerne bygge flere plattinger på tomta – i tillegg til uteplassen utenfor stuedøra. Du kan ha stor glede av en liten uteplass der morgensola først titter fram, eller et utegulv der de siste solstrålene varmer. På en ujevn tomt kan bjelkene spenne over søkk i terrenget og gjøre uterommet mer tilgjengelig og praktisk.

Grunnforholdene avgjør hvor mye arbeid du må legge i fundamenteringen. På stabile underlag som fjell eller tørr, fast jord er det enkelt å bygge et utegulv. Det kreves mer innsats når konstruksjonen skal plassers på en grunn som er utsatt for telehiv og andre bevegelser. Det lønner seg å bruke tid på fundamenteringen i slike tilfeller, ellers vil gulvet bli skjevt, stygt og ustabilt. Bruk tid på fundamenteringen, ellers kan plattingen raskt bli skjev og ustabil.

Plattinger som bygges inntil hus- eller hytteveggen skal helle litt utover slik at regn og snøsmelting føres bort fra bygningen. Det lønner seg også å legge ut grunnmurplast under konstruksjonen. Da unngår du at vegetasjonen vokser opp mellom terrassebordene, og med riktig fall vil regnvann lett renne bort.

Å bygge platting på fjell

Er fjellet noenlunde flatt og jevnt, legger du først et lag med pukk eller grov grus som avrettes og komprimeres. Kraftige bord på yttersidene holder pukken på plass.

Tilfarerne/bjelkene (med minimum dimensjon på 48 x 98) vatres opp og plasseres direkte på pukken, gjerne med bunnbord under hver bjelke. En annen løsning er å bore hull i fjellet for stolpesko. I disse fester du bærebjelker som tilfarerne plasseres oppå. Stolpesko er en ideell løsning der fjellet er så ujevnt at det krever store mengder pukk for å fylle ut søkk eller skjevheter. Dimensjonen på bærebjelkene avhenger av hvor langt spennet er – gulvet skal ikke gi etter når du går på det. Tilfarerne som festes oppå bærebjelkene, bør ikke ha et lengre spenn enn 120 mm.

Legging av utegulv på en kupert fjelltomt. Overflødig jord ble fjernet og erstattet av et lag med avrettet pukk. Kraftige ytterbord holder her pukken på plass.

Legging av utegulv på en kupert fjelltomt. Overflødig jord ble fjernet og erstattet av et lag med avrettet pukk. Kraftige ytterbord holder her pukken på plass.

Platting på tørr og fast jord

Grav bort den øverste matjorda i ca. 20 cm tykkelse over hele flaten. Deretter legger du ut en fiberduk før du fyller på med grov grus eller pukk som komprimeres og vatres opp. Alternativt graver du kun ut felter i ca. 25 cm bredde der bjelkene/tilfarerne skal plasseres. Senteravstand mellom dem bør ikke være mer enn 60 cm. Bruk helst 28 mm tykke terrassebord.

Enkel konstruksjon: Tilfarerne er lagt på et avrettet og drenerende underlag av grov grus. (Tegning: Laila Eriksen)

Enkel konstruksjon: Tilfarerne er lagt på et avrettet og drenerende underlag av grov grus. (Tegning: Laila Eriksen)

Platting på vanskelig underlag

På bløte underlag må du grave dypere og fylle på med grov krus eller pukk. Bruk også en fiberduk i bunnen. Er det stor fare for frostsprengning, må du også legge en drensledning får å få bort vannet. I tillegg bør du bruke 50 mm tykk markisolasjon. I stedet for å legge gulvet rett på bakken, lønner det seg i slike tilfeller å satse på en terrassekonstruksjon der utegulvet er løftet opp fra bakken og fundamentert på pilarer.

Her er tilfarerne lagt på høykant på avrettede bunnbord. Først ble det gravd ut spor til bunnbordene, som ble lagt på et oppvatret og komprimert lag med grus/pukk. Tilfarerne ligger luftig og løftet litt opp fra bakken. (Tegning: Laila Eriksen)

Her er tilfarerne lagt på høykant på avrettede bunnbord. Først ble det gravd ut spor til bunnbordene, som ble lagt på et oppvatret og komprimert lag med grus/pukk. Tilfarerne ligger luftig og løftet litt opp fra bakken. (Tegning: Laila Eriksen)

Les også "Bygg en platting del 2".

Hva er hva?

Terrasse
Et utegulv som er løftet opp fra bakken, ofte med trapp ned til terrenget.

Platting
Utegulv plassert rett på bakken.

Veranda
Tilbygg til hus, ofte understøttet av en etasje under. Gjerne dekket av et tak, eventuelt også med vegger rundt (for eksempel glassveranda)

Balkong
Plassert foran en vindusdør på husets fasade. Henger fritt (uten understøttelse).

Altan
Ikke overbygd oppholdsplass, med understøttelse. Støttet av pilarer/søyler.


Svein Arne Strømsodd
Forlegger

Svein Arne Strømsodd

Svein Arne Strømsodd har 20 års erfaring som forlagsredaktør av praktiske bøker for hus- og hytteeiere. Han har også skrevet flere bøker for denne målgruppen. I dag er han forlegger i Oppdragsforlaget.no