Slik bygger du din egen terrasse

29. april 2021 av Krogsveen
Drømmer du om å bygge din egen terrasse? Gjør-det-selv-prosjektet er både spennende og overkommelig. I tillegg øker det verdien på boligen din.
En lun og god terrasse er noe de aller fleste av oss elsker. Gode, solfylte uteplasser øker i tillegg verdien på boligen din.
Spørsmålet er om det er mulig å bygge en slik uteplass selv?
Svaret er ubetinget ja, og har du plass nok, kan du gjerne bygge både terrasser og plattinger flere steder på tomten din.

Sjekk solbanen og underlaget

Sjekk solbanen i sommerhalvåret, og bestem deg for hvor du ønsker å bygge din drømmeplass utendørs.
Når plassen er valgt, er det grunnforholdene som avgjør hvor mye arbeid du må legge i fundamenteringen.
Stabile underlag som fjell eller fast, tørr jord er enkelt underlag som krever lite arbeid. Mer innsats kreves når underlaget består av leire, eller er utsatt for mye vann og telehiv. I disse tilfellene lønner det seg å legge ned den innsatsen som kreves for å unngå at underlaget skaper skjevheter og trøbbel når våren og teleløsningen kommer neste vår.
Plattinger eller terrasser som bygges inntil husvegger skal helle litt utover, slik at regn og snø som smelter føres bort fra bygningen.
Det lønner seg alltid å legge grunnmursplast under konstruksjonen. Da unngår du irriterende ugress som vokser opp gjennom terrassegulvet ditt. Med rett fall, vil grunnmursplasten føre vannet vekk fra grunnmuren.

På fjell

Er fjellgrunnen flat og jevn, legger du først et lag med pukk, singel eller grov grus som avrettes og komprimeres. De kraftige ytterbordene holder underlaget på plass.
Bjelkelaget vatres opp og plasseres direkte på underlaget. Et godt råd er å legge et underbord under hver bjelke.
Du kan også bruke stolpesko. Du må bore hull i fjellet for hver stolpesko, og deretter plassere bærebjelkene i disse. Til slutt plasserer du tilfarerne oppå bærebjelkene.
Stolpesko er en ideell løsning der fjellet er såpass ujevnt at det krever store mengder pukk for å jevne terrenget.
Bærebjelkenes dimensjoner avhenger av hvor langt spennet er. Gulvet skal ikke gi etter når du går på det. Og husk: Kanskje skal mange mennesker gå på terrassegulvet ditt samtidig. Tilfarerne bør ikke ha et spenn på mer enn 120 cm mellom bæringer.
Legging av utegulv på en kupert fjelltomt. Overflødig jord ble fjernet og erstattet av et lag med avrettet pukk. Kraftige ytterbord holder her pukken på plass.

På tørr, fast jordgrunn

På tørr, fast jordgrunn bør du fjerne de øverste 20 centimeterne med jord under hele den planlagte terrassen. Deretter fyller du opp med pukk, singel eller grov grus som vatres opp og komprimeres.
Alternativt kan du grave ut felt på 25-30 centimeters bredde, der bjelkene skal plasseres. Senteravstanden bør maksimalt være 60 centimeter, og et godt råd er å bruke terrassebord som er 28 mm tykke.
Enkel konstruksjon: Tilfarerne er lagt på et avrettet og drenerende underlag av grov grus. (Tegning: Laila Eriksen)

Bygg på vanskelig underlag

På underlag av leire, eller jord med mye tilsig av vann og fare for telehiv, må du grave dypere for å fjerne masser. Forhør deg gjerne med fagfolk som kan ta et blikk på grunnen og fortelle deg hvor mye masser du bør bytte ut.
Bruk også fiberduk når massene er fjernet. Dersom du har et jevnt tilsig av vann, bør du legge et drensrør som leder vannet vekk.
I tillegg bør du legge fem centimeter tykke markisolasjonsmatter.
I disse tilfellene er det smart å løfte terrassens bjelkekonstruksjon fra grunnen med å støpe fundamenter, eller pilarer, om du vil. Du kan også støpe fundamenter og bruke stolpesko.
Her er tilfarerne lagt på høykant på avrettede bunnbord. Først ble det gravd ut spor til bunnbordene, som ble lagt på et oppvatret og komprimert lag med grus/pukk. Tilfarerne ligger luftig og løftet litt opp fra bakken. (Tegning: Laila Eriksen)

Materialvalg til gulv

Fundamentering og bærekonstruksjonen er klar. Nå skal du velge gulvbord. Det finnes en rekke materialer å velge i. Det ene mer kostbart enn det andre. Sibirsk lerk, kebony, royalimpregnert, termotre og kompositt er ulike valg du får tilbud om. Vi velger det vanligste, nemlig trykkimpregnerte gulvbord.

Velg kraftige dimensjoner

Et godt råd er å velge kraftige dimensjoner. Et utegulv bestående av kraftige dimensjoner er stabilt med lang levetid. I tillegg får terrassen din et finere visuelt uttrykk.
Den mest brukte dimensjonen er 28mm x 120mm. Det er lite penger å spare på en spinkel dimensjon (eks 21x95). Da må nemlig spennet mellom tilfarerne være maksimalt 40 centimeter. Du trenger altså flere bjelker.
Senteravstand på 28x120 krever 60 centimeter.
Et ekstra robust gulv gjør seg godt på store terrasser. I så fall kan du velge 28mm x 145 mm, eller 34mm x 145 mm.

Slik gjør du det

Gulvbordene festes med to skruer per bjelke. Trykkimpregnerte gulvbord bærer mye fukt. Derfor kan det lønne seg å forbore ved skjøtene. På den måten unngår du sprekkdannelser når bordene tørker.
Legg ut bordene der de skal festes. Merk med krittsnor. Da slipper du et sikksakk-mønster av skruehoder. Fest skruene til gulvbordene, og skru dem fast når du har justert avstanden mellom bordene. Et godt råd er å sette tommestokken mellom bordene før du fester dem. Da før du rett avstand mellom gulvbordene.
Pass på at du ikke skrur skruene for dypt ned i treverket. Bruk en drill med momentkontroll, som slurrer når hodet på skruen flukter med treverket.
Bruk skruer med rett lengde. Et 28 mm tykt gulvbord krever 55-69 mm lange skruer.
Det er også mulig å skjule skruene ved å bruke HDS-verktøy (hidden decking system). Med dette hjelpemiddelet monteres skruene i skrå vinkel på siden av gulvbordene.

Pen avslutning

Etter at bordene er festet, skal du kappe endene. Bruk gjerne en krittsnor, eller merk med blyant etter et rett bord. Bruk sirkelsag eller stikksag, men en skarp snekkersag går også fint.
Et kantbord rundt terrassen gir alltid en pen finish.
Dersom utegulvet ditt går helt inn mot grunnmuren eller husveggen, bør du sørge for at det er en luftespalte på et par centimeter mellom gulvbord og vegg.

Terrengtilpasset gulv

Et terrassegulv som smyger seg langs fjellknauser eller store steiner er visuelt pent. I hvert fall dersom jobben er pent utført. Tilpass det siste bordet med øks eller stikksag. Vær imidlertid klar over at trykkimpregnerte bord ikke er beskyttet tvers igjennom. Behandle derfor alltid disse endene med litt ekstra beskyttelse.
Vil du vite mer? Ta kontakt med din lokale megler, eller les mer på krogsveen.no.

Definisjoner på uteplasser:

TERRASSE:et utegulv som er hevet opp fra bakken, ofte med trapp ned til terrenget.
PLATTNG:Utegulv som er fundamentert rett på bakken.
VERANDA:Tilbygg til en bolig, understøttet av en etasje under. Ofte dekket av et tak, med vegger rundt.
BALKONG:Er bygget på utsiden av et bygg, uten understøtte. Plassert foran en balkongdør med vindu på husets fasade.
ALTAN:Er en ikke overbygget oppholdsplass, med understøttelse av pilarer eller søyler.

Foto: istock
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0