Leier du ut sekundærboligen din? Disse fradragene må du huske å føre

12. august 2021 av Krogsveen
Har du kjøpt, eller har planer om å kjøpe sekundærbolig for utleie? Reinulf Aasen ved Krogsveen Boligutleie gir deg her gode råd om hvilke fradrag du kan føre ved skattepliktig utleie av bolig.
Reinulf Aasen er eiendomsmegler og daglig leder hos Krogsveen Boligutleie ved Aker Brygge/Tjuvholmen. Krogsveen har fire kontorer i Oslo og omegn som betjener utleiemarkedet. Det er Krogsveen Aker Brygge/Tjuvholmen, Løren, Lillestrøm og Moss. Utleiemeglerne betjener markedet fra Moss og Asker i syd, til Jessheim i nord.
Reinulf Aasen, Utleiemegler Krogsveen avd. Aker Brygge. E-post: Reinulf.Aasen@krogsveen.no Tlf. 46 79 62 03

Megler minimerer risikoen


- Flere og flere kjøper sekundærbolig for utleie. Bruk av megler til boligutleie minimerer risikoen for kunden. Leietakeren forholder seg kun til megler. Vi finner leietakere, tar oss av visning og kontraktsignering, i tillegg til alt som har med utleien å gjøre. Det gir en ekstra trygghet, sier Aasen.

Sjekk denne saken om hvorfor det lønner seg å bruke utleiemegler fra Krogsveen.

Skattepliktig utleie

Mange nordmenn med god økonomi fristes av å leie ut bolig. Utleie av sekundærbolig gir utvilsomt en god ekstrainntekt.
 
- Utleie av sekundærbolig er skattepliktig fra første krone. Det er viktig å være klar over. Derfor er det også viktig å ha kjennskap til hvilke fradrag du kan føre for å øke lønnsomheten, sier Aasen.

Utleiere kan føre de aller fleste utgifter som fradrag før nettoinntekten er klar og skatt skal betales. Hovedregelen er at netto leieinntekt ved utleie av bolig du selv ikke bor i, er skattepliktig som alminnelig inntekt.

- Skattesatsen på netto leieinntekt i 2021 er 22 prosent. En privat utleier kan leie ut inntil fire boliger med denne skattesatsen. Har du fem eller flere boliger for utleie, går vi over i kategorien næring. Da får vi en helt annen, og mye større skattesats, forklarer Aasen.

De viktigste fradragene

Møbler:
Dersom du leier ut sekundærboligen din møblert i tre år eller mindre, kan brutto leieinntekt reduseres med 15 prosent, vel og merke dersom du har brukt møblene tidligere, og skal bruke dem etter leieperioden.
Ved møblert utleie over tre års varighet kan møbler fradragsføres direkte i sin helhet i ervervsåret, dersom de:
1. Er anskaffet i hovedsak for bruk i utleien.
2. De verdiforringes ved slitasje og elde.
3. Har en inngangsverdi på under 15.000 kroner.

Er prisen for møbler eller inventar 15.000 kroner eller mer, kan det foretas en saldoavskrivning, der avskrivningssatsen er 20 prosent.

Er du i tvil, anbefaler vi deg å ta kontakt med Skatteetaten.

Meglerkostnader:
Du kan føre fradrag for alle kostnader knyttet til bruk av utleiemegler. Herunder både kostnader til å finne ny leietaker, og videre forvaltning av leieforholdet.
Dersom du som utleier har egne visninger, husk også å føre reiser i forbindelse med disse. Du får kun dekket kilometergodtgjørelse med statens satser. Disse kan du sjekke på www.skatteetaten.no

Tilsynsreiser:
Du kan føre fradrag for alle tilsynsreiser fra hjemsted og tur/retur utleieboligen. Her gjelder statens satser.

Vedlikehold:
Du kan føre fradrag for alt vedlikehold som utføres. Hovedregelen er at vedlikehold ikke skal være av den grad at det går over i kategorien påkostninger. Vedlikehold er å reparere skader eller slitasje, og sette boligen i samme standard som den var.
Påkostninger som fører til økt standard på boligen kan ikke utgiftsføres, eksempelvis utbygging eller påkostning som fører til en høyere standard.
Lovverket for dette finner du på www.skatteetaten.no
Felleskostnader:
Du kan føre fradrag for felleskostnader. Under dette gjelder ikke kapitalkostnader, dvs renter og avdrag på evnt fellesgjeld.
Dette mottas normalt fra forretningsfører for ditt sameie/borettslag/aksjelag.

Her er det en oversikt over hva du bør sjekke:
Kommunale avgifter, strøm, varmtvann, eiendomsskatt, forsikringer, kabel-tv, internett, eventuelle festeavgifter, oppvarming, avfallshåndtering, og renholdsutgifter.
Mange av disse er inkludert i felleskostnader dersom du bor i sameie, borettslag eller aksjelag. Men sjekk for sikkerhet skyld. Dersom du bor i en bolig uten felleskostnader, kan du selvsagt fradragsføre også.

- Først fører du fradrag for felleskostnader, minus event. renter og avdrag på fellesgjeld. Deretter kan du føre fradrag for alle utgiftene du har, og som ikke ligger inne i felleskostnadene. Når du har trukket fra fradragene, står du igjen med netto leieinntekt som skattes med 22%, sier Reinulf Aasen.

Oslo er det største markedet


Det siste året har det vært stor pågang av boligkunder som kjøper sekundærbolig med tanke på utleie.

- I Oslo er dette den største gruppen vi jobber med, sier Aasen.
Han opplyser at det største markedet er i de største byene, og da spesielt Oslo. Men også steder der det er universiteter og høyskoler har et vesentlig utleiemarked.

- På mindre steder leier folk ofte ut leiligheter eller hybler, i boliger de selv bor i. Da gjelder andre skatte- og fradragsregler, forklarer Aasen. I all hovedsak er da leieinntektene skattefrie.


Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0