Seks fordeler med å la Krogsveen leie ut boligen din

7. oktober 2022 av Krogsveen
Har du bolig du vil leie ut? Eirik Bakland ved Krogsveen Løren gir deg gode råd om hvorfor det lønner seg å la Krogsveen Boligutleie ta jobben for deg.
Enkelte leier ut fordi de – i en periode – flytter til utlandet. Andre leier ut fordi de har en bolig nummer to og gjerne vil tjene ekstra penger.
Velger du Krogsveen boligutleie slipper du å ta deg av utleieprosessen fra å finne riktig utleiepris til å finne riktig leietaker. Vi tar oss av hele prosessen.

Markedsføring og klargjøring av boligen

God markedsføring fører til at flest mulig kommer på visning og gir deg flere gode kandidater. Hvilken markedsføringsstrategi man bør velge er avhengig av type eiendom og beliggenhet. Her finner vi den løsningen som passer best for din bolig.

Vi forbereder visning

Vi forbereder alt til visning! Vi hjelper deg med å få boligen klar til visning, skape en god atmosfære og fremme kvalitetene ved boligen. Vi gjennomfører privatvisninger hvor vi kan ta bedre hånd om hver enkelt kunde og som gir et godt grunnlag for å anbefale den beste leietakeren for din bolig.

Valg av leietaker

Dette er den viktigste beslutningen i utleieprosessen. Riktig valg av leietaker gir den gode opplevelsen, og utleieprosessen blir positiv for deg som boligeier. Vi sørger for at boligen blir leid ut til riktige folk og at pengene kommer inn hver måned.
Krogsveen har faste rutiner på sjekk av mulige leietakere. Sjekken er svært grundig, og vil avdekke tidligere negative erfaringer med bl.a. ubetalte krav og hendelser i tidligere leieforhold.

Kontrakt og garantier

Våre leiekontrakter er utarbeidet i samarbeid med advokater. Leieavtaler blir konsekvent inngått skriftlig og skal inneholde alle individuelle vilkår som er avtalt.
Ved kontraktsinngåelse skal leietaker stille depositum eller garanti som sikkerhet for evt. skyldig leie, skader på boligen og eventuelle andre krav med utspring i leieforholdet. I leiekontrakten avklarer vi hvilken form for sikkerhet som blir gitt og hvordan det gjennomføres i praksis.

Overtakelse og tilbakelevering

Overtagelsen er et viktig og avsluttende ledd i utleieprosessen før forvaltningen og videre oppfølging tiltrer. Det er en trygghet for eier og leietaker at vi er med på overtagelsen, slik at vi kan avdekke tilstanden på boligen med påfølgende dokumentasjon. skader og mangler.

Forvaltning av leieforholdet

Utleieforvaltning gir deg en ekstra trygghet ved at en kompetent megler følger opp leieforholdet også etter at boligen er overlevert til leietaker. Vi hjelper deg å sette en riktig husleie for boligen din og sørger for å følge opp at husleien innbetales i riktig tid. Vi ivaretar også de rettslige og praktiske interessene under leieperioden.
Gjennom forvaltningsavtale med oss er du forsikret. Forsikringen er til for å unngå unødvendige bekymringer ved utleie og trygge din økonomi. I forsikringen ligger det en garanti for inntil 6 måneders ubetalt husleie, (i tillegg til 3 mnd. depositum – så har du dekning inntil 9 måneders ubetalt husleie), samt dekning av utgifter til utkastelse og hærverk forårsaket av leietaker med inntil kr. 500.000,-.