Myk landing i boligmarkedet

3. november 2021 av Krogsveen
Oktober har vært en rolig måned i boligmarkedet med små prisbevegelser og moderat omsetning.
- Boligprisene i oktober falt med 0,4 prosent fra september og års-takten har dermed kommet ned i 7,0 prosent, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.
Videre viser omsetningen et fall på 13,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Etter halvannet år preget av store pandemieffekter i det norske boligmarkedet kan vi derfor fastslå at markedet er tilbake til en mer normal hverdag.
Boligprisene i oktober falt med 0,4 prosent fra september og års-takten har dermed kommet ned i 7,0 prosent.
Stian Kløfta, administrerende direktør

Noe mindre aktivitet

Vi må tilbake til 2017 for å finn en oktober måned med like lav omsetning av bruktboliger som i årets oktober. Kombinasjonen av relativt få boliger i markedet og noe mindre aktivitet blant kjøperne har begrenset omsetningsvolumet noe. Sammenlignet med 2020 er volumet ned med 13,6 prosent, men også sammenlignet med årene 2018 og 2019 er aktiviteten lavere (4-6 prosent). Reduksjonen synes å være jevnt fordelt rundt om i landet.
- Normal sesongavmatting, færre virkedager i denne oktober-måneden og kanskje en viss reservasjon på kjøpersiden som følge av kommende renteøkninger, kan være forklaringsfaktorer, fortsetter Stian Kløfta.
Som følge av den ekstraordinære perioden vi har lagt bak oss, er omsetningen av bruktboliger så langt i år fortsatt på rekordnivå med 2,7 prosent over fjoråret og hele 8,6 prosent over det tidligere rekordnivået fra 2019.

Prisutvikling

Oktober er normalt en måned som ofte byr på en viss prisnedgang. Gjennom de siste 10 årene har oktober endt med prisfall i 7 av månedene.
- Vi opplever god balanse mellom kjøper- og selgersiden og en relativ flat sesongmessig utvikling, sier Stian Kløfta. Dermed fikk vi en nominell prisnedgang på moderate 0,4 prosent for landet som helhet. 12-måneders prisvekst har dermed kommet ned på 7,0 prosent etter at vi i perioden mars-juni inneværende år var oppe i tosifret prisvekst med en topp i mars på 12,5 prosent.

Oslomarkedet

Aktivitet og prisutvikling i hovedstaden i oktober avviker lite fra resten av landet. Omsetningen er her ned med 16,0 prosent fra oktober i fjor, og vi må faktisk tilbake til 2016 for å finne en like svak oktober måned. Hittil i år er omsetningen på nivå med fjoråret, og 3,2 prosent høyere enn det forrige rekordåret som var 2019.
- Prisene nominelt falt med 0,6 prosent fra september hvilket dermed reflekterer en underliggende (sesongmessig) prisnedgang på 0,1 prosent. 12-måneders prisvekst har dermed kommet ned i 5,5 prosent etter å ha vært oppe i hele 15,7 prosent i april inneværende år. Færre objekter for salg enn i september og flere unike budgivere pr objekt opplever vi gir en fortsatt balansert underliggende prisutvikling, sier Stian Kløfta.

Fremtidsutsikter

De fleste bankene har i kjølvannet av Norges Banks justering av signalrenten varslet en økning i boliglånsrentene på om lag 0,25 prosent med virkning fra midten av november.
Sentralbanken har varslet videre renteoppgang på nærmere 1,5 prosentpoeng de kommende to årene. Dette er uttrykk for at det går stadig bedre i norsk økonomi og med norske husholdninger, og at fremtidsutsiktene er lyse.
- Renteoppgangen kommer på ingen måte overraskende på husholdningene. Vi forventer at effektene i boligmarkedet blir små fordi utviklingen i arbeidsmarkedet med flere stillinger og økende lønnsnivå i stor grad vil nøytralisere effektene av renteoppgangen. Imidlertid legger vi til grunn at boligprisene i årene fremover vil utvikle seg mer i takt med prisstigningen ellers i samfunnet, noe som vil være noe lavere enn det vi har opplevd de siste par årene, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0