Normal aktivitet i juli

7. august 2023 av Krogsveen
Det var i juli store forskjeller i prisutviklingen og en svært sterk utvikling i Kristiansand, Stavanger og Oslo sier adm.dir i Eiendom Norge, Henning Lauridsen
I juli ble det solgt 4.134 boliger, noe som er 2,1 prosent flere enn i samme periode i 2022 og skyldes i stor grad flere omsetninger i Oslo. Det ble lagt ut for salg hele 13,8 prosent flere boliger i juli enn i fjor.
Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,2 prosent, og gjennomsnittprisen for en bolig i Norge var 3 944 271 kroner ved utgangen av juli.
- Vi venter en svakere utvikling i boligprisene fremover. Det er vanlig at boligprisene stiger mye i august, men et usikkerhetsmoment nå er den doble renteøkningen fra juni. Den som vil slå ut i bankenes utlånsrenter i august. Det vil påvirke boligprisene på nedsiden, sier han.
- Når styringsrenten det siste året har tredoblet seg mener vi Norges Bank nå bør holde renten i ro og avvente virkningene av tidligere rentehevinger. Renten virker med en betydelig forsinkelse i økonomien, og det svake nyboligsalget det siste året er et varsel om svakere utvikling i norsk økonomi fremover, sier Lauridsen.

Bra aktivitet og raske boligsalg

Så langt i år er det solgt 54.908 boliger i Norge, noe som er 2,1 prosent flere enn i samme periode i 2022, og det ble lagt ut 5,7 prosent flere boliger for salg.
Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i juli - opp fra 30 dager i juni. Kortest salgstid hadde Oslo med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø og Follo med 68 dager.

Boligrenten bør holdes i ro

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand hvor prisene steg med 1,5 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn med 1,4 prosent.
Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert nedgang på 2,9 prosent.
Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,7 og 9,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 0,7 prosent.
- Boligprisutviklingen på Sørlandet, Sør-Vestlandet og i Oslo skiller seg ut, både sist måned og så langt år. I motsatt ende er Bergen sist måned og Tromsø så langt i år.
- Renten virker ulikt i forskjellige deler av landet. Sørlandet og Sør-Vestlandet har hatt svak utvikling i boligprisene i mange år, noe som gir stort potensial for boligprisvekst. Nå dras prisene opp av økt aktivitet i næringslivet, og renten biter derfor ikke like mye her som i andre deler av landet. I Oslo trumfer lav boligbygging gjennom mange år den økte renten - til tross for svært høye priser i hovedstaden, sier Lauridsen.
- Nyboligsalget har stupt det siste året, til tross for store boligbehov - noe den kraftige veksten i utleieboligprisene viser. Vi har også gjennom sommeren sett konkurser blant boligbyggere, og trolig er det bare starten. Norges Bank gjør etter vårt syn klokt i holde renten mer i ro fremover, avslutter Lauridsen.
Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Du kan lese hele pressemeldingen til Eiendom Norge her. Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no