Start boligreisen smart med rådgivning fra erfarne meglere i Krogsveen

3. oktober 2022 av Krogsveen
Skal du selge eller kjøpe bolig? La meglerne i Krogsveen lose deg trygt gjennom alle faser i boligreisen. Vi kaller det «Start smart».
- Veldig mange boligkunder velger Krogsveen fordi vi tilbyr Start smart-rådgivning. Det gir folk den ekstra tryggheten de trenger i forbindelse med store transaksjoner som boligkjøp og salg er. Vi hjelper folk til en enkel, trygg og god boligreise gjennom hele prosessen. Det er det dette dreier seg om, fastslår Daniel Mossige, eiendomsmegler og daglig leder for Krogsveen Jæren.

Han understreker at meglerne i Krogsveen om ønskelig legger opp hele boligreisen før prosessen starter, slik at kundene til enhver tid vet hva som skal skje.
Daniel Mossige, Krogsveen Jæren

De gode rådene

Rådene er blant annet å klargjøre egen bolig for salg, før du kjøper ny bolig. Kjøp og salg i samme marked er som regel smart.

Du får verdivurdering av egen bolig fra lokalkjente meglere, som gir deg konkrete råd om hva du kan gjøre for at boligen din blir mest mulig attraktiv, slik at du får best mulig pris for den. Kanskje trenger den litt oppussing før salg? Kanskje bør den styles? Krogsveen samarbeider med en rekke håndverksfirmaer, som er kvalitetssikret av kompetente fagfolk sentralt i meglerhuset.

Markedet blir også grundig sjekket gjennom Krogsveens unike boligsøkerregister.

Med dette boligsøkerregisteret kan meglerne se hvor mange relevante kjøpere som finnes. Veldig ofte finnes nemlig kjøperen i Krogsveens boligmatch.

Meglerne kan også sjekke markedet der du ønsker å flytte, så du vet sånn cirka hva du må betale for boligen du ønsker å kjøpe.

Brukes gjennom hele prosessen

Daniel Mossige opplyser at kundene hans ofte bruker Start smart gjennom hele prosessen – fra kjøp av ny bolig, til eget salg.

- Enkelte har mulighet til å kjøpe før man selger egen bolig - andre ikke. Ofte er det fordi man rent økonomisk ikke har mulighet til å kjøpe først, men her bistår vi også med bankrådgivere som vurderer mulighet for mellomfinasieringen. De aller fleste velger imidlertid å bruke vår bistand gjennom hele prosessen, slik at boligen er salgsklar den dagen de får kjøpt seg ny bolig og kan kjøpe og selge i akkurat samme marked Det gir en enkel og trygg boligreise, sier Daniel.

Ikke bare er det trygt og enkelt. Kunden kommer som oftest også økonomisk godt ut av denne boligreisen.
Daniel Mossige, Krogsveen Jæren


- Start smart-rådgivning fører i de aller fleste tilfeller til at kunden får godt betalt for sin egen bolig, fordi salget er godt forberedt. Samtidig gir vi dem fornuftige råd når de skal inn i budrunder og kjøpe ny. Og tilbakemeldingene er gode. Vi opplever at kundene setter stor pris på den bistanden vi gir dem gjennom slike prosesser, sier Daniel Mossige.

Derfor bør du starte smart


- Kundene våre er ulike, med forskjellige behov. Noen trenger kun hjelp til budrundene. Andre vil ha hjelp med alt fra planleggingen av eget salg, til hele prosessen med å kjøpe, forteller Daniel.


- Hele poenget med å starte tidlig med salgsprosessen, kombinert med kjøpsprosessen, er at man da får bedre tid til å innhente interessenter til boligen som skal selges gjennom vårt interne nettverk/boligsøkerne.

- Det handler ikke kun om å unngå dårlig tid, men at kunden tidlig investerer i en megler for å få bedre pris på boligen som skal selges, at de gjør et godt kjøp basert på gode og opplyste valg og generelt får en god opplevelse av både kjøp og salg, sier Daniel. Det skal føles trygt, enkelt og verdifullt å samarbeide med Krogsveen-meglerne og vårt Start smart konsept.

Kjøpsrådgivning lønner seg

Økonomi er også et nøkkelord ved budrunder og kjøp.

- Vi kan spare kundene for store beløp ved kjøpsrådgivning. Enkelte kunder har spart tilsvarende beløp det koster å bruke megler, ved å inngå avtale som innebærer kjøpsrådgivning. Altså bistand med råd, tips, markedspriser på boliger og strategi i budrunder. Det kan rett og slett sees på som en investering, forklarer Daniel.
Start smart-rådgivning fører i de aller fleste tilfeller til at kunden får godt betalt for sin egen bolig, fordi salget er godt forberedt. Samtidig gir vi dem fornuftige råd når de skal inn i budrunder og kjøpe ny. Og tilbakemeldingene er gode. Vi opplever at kundene setter stor pris på den bistanden vi gir dem gjennom slike prosesser.
Daniel Mossige, Krogsveen Jæren

Startfasen på kjøp og salg-prosessen

I den grunnleggende fasen kartlegges kundens behov. Hva slags bolig ønsker vedkommende å kjøpe, i hvilket område, og til hvilken pris. I det første kundemøtet kartlegges alt dette. I tillegg tar meglerne en gjennomgang av kundens egen bolig som skal ut for salg, slik at kunden har litt tid på seg til å forberede salget.

- Kanskje skal det pusses opp. Kanskje skal det ryddes unna møbler, osv. Det kan være rom eller enheter i boligen som kunden kan anbefales å få godkjent fra kommunen før et salg, for å få bedre pris på salgstidspunktet. Å ha orden i papirene og godkjenninger fra bygningsmyndighetene har betydning for salget! I tillegg kan vi allerede på dette tidspunktet begynne å kartlegge potensielle kjøpere gjennom Boligsøkerregisteret til Krogsveen, sier Daniel.

I denne fasen får kunden følgende hjelp og råd:
* Grundig kartlegging av praktiske behov og personlige ønsker
* Valg av område å søke bolig i
* Håndplukkede boliger som passer for kunden
* Prishistorikk for tilsvarende boliger
* Hjelp til å forstå lover, regler og salgsoppgave
* Verdivurdering av kundens egen bolig
* Tips og råd om forberedelser som øker verdien på boligen som kunden skal selge
* Tilgang på våre kvalitetsikrede håndverkere
* Kartlegging av kjøpere som er klare til å kjøpe din bolig når kunden er klar til å selge
En god megler vil hjelpe deg til å holde kontrollen på prisnivået. Vi bistår med å legge en strategi inn i budrunden. Dette kan ofte være vanskelig for kundene alene. Poenget er at vi skal gjøre hele boligreisen så enkel som mulig for kundene våre
Daniel Mossige, Krogsveen Jæren

Tilpasset strategi for budrunder

Det finnes en rekke eksempler på at boligkjøp kan gå over styr. Handelen kan raskt styres mer av hjertet enn hjernen når tiden er inne for en budrunde. Derfor er da også gode råd fra en lokalkjent, profesjonell og erfaren eiendomsmegler, gode å ta med seg.

- Når budrunden begynner, er det både trygt og fornuftig å ha en god megler å forholde seg til, mener Daniel.

Når drømmeboligen er funnet, anbefaler han kundene å tenke smart og rasjonelt. Han understreker at megler har stor lokalkunnskap, og vet hva som er rett pris.


I kjøpsfasen får kunden følgende hjelp og råd:
* Hjelp til å forstå salgsoppgavens innhold
* Forklaring av risiko du som kjøper overtar
* Kontroll av prisnivået mot øvrige solgte boliger i samme område
* Forslag om tilpasset strategi for budrunden
* Megler skaper trygghet for kunden i budprosessen gjennom å være en sparringspartner

Optimalt salg av din egen bolig

Som nevnt i første fase av denne prosessen, er det smart å ha planlagt salget av egen bolig. Ting skjer raskt.

Daniel Mossige anbefaler kjøp og salg i samme marked.

- Det gjør vi. Når du har kjøpt ny bolig, og gjort alt klart for salg av egen bolig, vil du oppnå best markedspris. Megler vil da ha kartlagt potensielle kjøpere gjennom Krogsveens boligsøkerregister. Vi anbefaler derfor å ha gjort unna salgsforberedelsene, og deretter overlate salget til megler, sier Daniel.

I salgsfasen får kunden følgende hjelp og råd:
* Ny og oppdatert prisvurdering
* Råd om verdiøkende tiltak som styling og ryddetips
* Veiledning om å treffe riktig målgruppe ved målstyrt markedsføring
* Megler tar kontakt med potensielle kjøpere i Boligsøkerregisteret og inviterer til visning
* Opplysninger fra offentlige etater, foto og tilstandsrapport bestilles
* Tilbyr tilleggstjenester som håndverksarbeid, flyttevask, pakking, mellomlagring og transport (
Krogsveen Pluss
)
Foto: Krogsveen/Istock