poster

Sølvkre og skjeggkre – hva er det og slik fjerner du dem

20. april 2018

Du ser dem pilende av gårde når du skrur på lyset på badet, i et kjellerrom eller på kjøkkenet. De heter sølvkre og trives der det er fuktig. Men visste du at sølvkre har en slemmere storebror? De heter skjeggkre og trives der det er tørt, altså i mye større deler av boligen. Dette gjør bekjempelsen av skjeggkre vanskeligere, men de er ikke umulige å bli kvitt!

Del

Den gode nyheten er at de begge er helt ufarlige kryp. Selv om det er ubehagelig å finne insekter i hjemmet, behøver du altså ikke bekymre deg for at krypene skal påføre noen spesiell skade.

Den dårlige nyheten er at sølvkre ofte kan være et symptom på noe annet - nemlig fuktproblematikk. Sølvkre krever nemlig svært høy fuktighet for å overleve og formere seg. Det som gjør behandlinger mot skjeggkre vanskelig derimot, er at de klarer seg godt i tørre miljøer, de tar i motsetning til sølvkre i bruk hele huset når de formerer seg. Skjeggkre finnes i alle typer boliger, nye som gamle. Faktisk er det et påfallende mønster der det stort sett er helt nye eller nyere bygninger (<20 år) eller bygninger som nylig er rehabilitert som er angrepet.

Hvor finner man sølvkre og skjeggkre?

Sølvkre er vingeløse insekter som er grå og sølvaktige i fargen, og er opp mot en centimeter lange. De er lyssky og jakter mat om natten. De holder til i det skjulte; det kan være i sprekker, under lister, bak skap og benker, under gulvbelegg og fliser. Dette er steder hvor det ofte kan være fuktig og samle seg opp næring. Sølvkreets viktigste næringskilde er stivelse, som den kan finne i alt fra smuler og papir til muggsopp.

Sølvkre - trives der det er fuktig

Sølvkre - trives der det er fuktig

Skjeggkre er større enn sølvkre, med tydelig haletråder. Skjeggkre trives som sagt i større deler av huset enn sølvkre, fordi de trives der det er tørt. De vil også trives i hulrom og sprekker, under lister, bak skap og benker og under gulvbelegg. De har en stor spredningsevne, og finner næring i stivelse som de finner i papir og smuler.

Skjeggkre - trives der det er tørt og tar i bruk hele huset

Skjeggkre - trives der det er tørt og tar i bruk hele huset

Hvordan forhindrer jeg at sølvkre og skjeggkre dukker opp?

Det er flere grep du kan ta for å hindre at sølvkre og skjeggkre dukker opp, enten du har hatt problemet tidligere eller er bekymret for at de skal dukke opp for første gang. En ekstra gevinst er at de fleste av alle disse grepene vil øke den generelle trivselen i boligen din.

  • Sørg for at sølvkreet og skjeggkreet ikke har noen steder å gjemme seg. Det vil si fiks dårlig gulvbelegg og løse fuger, og tett igjen lister og andre gjemmesteder
  • Støvsug ofte slik at sølvkreene ikke har noe matfat å forsyne seg av.
  • Unngå høy luftfuktighet ved hjelp av god ventilasjon og tilstrekkelig oppvarming, som for eksempel varmekabler og en vifte.
  • Mistenker du at du har sølvkre og/eller skjeggkre kan du sette ut limfeller. Prøv å lokalisere der de holder til og plassér fellene der.


Slik blir du kvitt dem!

Sølvkre

Sølvkreene er helt avhengig av høy luftfuktighet for å kunne gjennomføre livssyklusen (over 60 %). Den enkleste løsningen er derfor å øke temperaturen og forbedre ventilasjonen på rom som er utsatt for fukt. Ved å senke luftfuktigheten i et rom vil sølvkreene normalt forsvinne av seg selv. Dette kan være vanskelig på baderom, men høy effekt på varmekabler eller vifteovner vil kunne gi et godt resultat. Uttørkingen bør foregå over en lengre periode slik at man er sikker på at man blir kvitt alle individene.

Eventuelle fuktskader bør utbedres og det er meget viktig at alle kilder til fuktighet fjernes. Støvsuging er å foretrekke fremfor vasking. Hyppig vask kan gi tilstrekkelig fuktighet til at noen individer overlever, siden man da skaper gunstige forhold der insektene skjuler seg.

Skjeggkre

Mekanisk bekjempelse ved bruk av støvsuger er et meget godt verktøy. Får du støvsugd ut voksne individer sammen med nymfer og evt. egg er man kommet langt. Når man støvsuger er det viktig at støvsugerposens innhold tilintetgjøres slik at dyrene ikke kan spre seg igjen. Sprekker og andre typiske gjemmesteder kan med fordel tettes slik at man reduserer antallet skjulesteder.

Felles for både sølvkre og skjeggkre er med andre ord at regelmessig rydding og støvsuging bidrar til å forhindre at de dukker opp og evt. bli kvitt dem dersom de først har dukket opp.

Les også om hvordan du kan bli kvitt heksesot

Kilder:

Protector Forsikring, notat om Skjeggkre av Fred Herman

Folkehelsas informasjonsside om Sølvkre

Folkehelsas informasjonsside om Skjeggkre