Sterk oppgang i boligprisene i april med 1,2 %

6. mai 2024 av Krogsveen
Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 %. Så langt i 2024 har de steget med 7,2 %. Vårflommen er her!
Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 763 894 kroner ved utgangen av april.
- Boligprisene steg med 1,2 prosent i april, noe som ga en sterk oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Det er en kruttsterk økning i de nominelle boligprisene i årets første fire måneder, men det er verdt å merke seg at boligprisene justert for inflasjon ikke har tilsvarende vekst, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
- Med et godt lønnsoppgjør både i fjor og i år er det ikke unaturlig at boligprisene tilpasser seg denne kjøpekrafsforbedringen. Vår vurdering er at dette i kombinasjonen med synkende fullføring av nye boliger er det som forklarer mye av den sterke utvikling nå, sier han.

Vårflommen er her


I april ble det solgt 9.942 boliger i Norge, noe som er 42,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 30.730 boliger i Norge, noe som er 4,3 prosent flere enn i samme periode i 2023.
I april ble det lagt ut 10.881 boliger for salg i Norge, noe som er 11,9 prosent flere enn i samme måned i 2023.
Så langt i år er det lagt ut 32.347 boliger for salg i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.
- Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i april, og vi har i april hatt en skikkelig vårflom i boligmarkedet, sier Lauridsen.
- Antall solgte og lagt ut ligger nå godt over både 2022 og 2023.
Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i april ned fra 56 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 105 dager.

Forskjeller i prisutviklingen


Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Asker/Bærum og Kristiansand m/omegn hvor prisene steg med 1,4 prosent.
Svakest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 10 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Bodø m/Fauske med en oppgang 4,7 prosent.
- Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder. Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

Regjeringens timing er elendig


Den siste måneden har regjeringen varslet en rekke nye reguleringer av boligmarkedet.

- Timingen på flere av forslagene er elendig. Det mest radikale er forslaget fra kommunal- og distriksminister Erling Sande (Sp) om å gi kommunene mulighet til å kreve at boligene som bygges skal være borettslag, alternative boligmodeller eller utleieboliger for evig tid, forteller Lauridsen.
- Dette forlaget vil svekke boligbyggingen i Norge ytterligere. Og det i en tid hvor boliginvesteringene har det kraftigste tilbakeslaget på mange tiår. Det store fallet i antall sekundærboliger de siste årene i kjølvannet av regjeringens massive økning i formueskatten, viser hvor følsomt boligmarkedet er for politikk-endringer. Sande bør legge forslaget i skuffen umiddelbart, sier Lauridsen.

- Regjeringen bør tenke seg nøye om før de vedtar reguleringer som hemmer byggingen av nye boliger i Norge. De risikerer bare å gjøre en vanskelig situasjon i byggenæringen enda vanskeligere. Hvis de vil gjøre boligmarkedet og boligbyggingen en tjeneste så er bør de heller avskaffe utlånforskriften og gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak i revidert statsbudsjett nå i mai, avslutter Lauridsen.
Kilde; Eiendom Norge, og tall fra FINN og Eiendomsverdi
Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.